โรคเบาหวาน ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วย เบาหวาน มากถึง 3 ล้านคน พบได้ทุกเพศและทุกอายุ แต่จะพบมากในกลุ่มอายุมากว่า 40 ปี ขี้นไป  มีโอกาสเป็นเบาหวานมากยิ่งขึ้นและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทุกปี  ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยน แปลงวิถีชีวิตไปจากเดิม เช่น การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง อาหารหวานจัด ความเครียด และขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 
 
โรคเบาหวาน เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ เกิดจากตับอ่อนสร้าง ฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) ได้น้อยหรือไม่ได้เลย ฮอร์โมนชนิดนี้มีหน้าที่คอยช่วยให้ร่างกายเผาผลาญน้ำตาลมาใช้เป็นพลังงาน ถ้าน้ำตาลก็ไม่ถูกนำไปใช้ หรือนำไปใช้ได้ไม่เต็มที่  ทำให้น้ำตาลในกระแสเลือดสูงผิดปกติ หากควบคุมระดับน้ำตาลไม่ดีในผู้เป็นเบาหวาน จะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังต่างๆ
 
ทั้งภาวะแทรกซ้อนที่ ตา ไต หัวใจ  หลอดเลือด และเส้นประสาททั่วร่างกาย  มีผลทำให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา เช่น   การมองเห็นผิดปกติ  เป็นต้อกระจกก่อนวัย จอประสาทตาเสื่อม  ไตวาย  โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ และโรคอัมพฤกษ์อัมพาต  หากปล่อยให้ความรุนแรงของโรคเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ยากต่อการรักษาอวัยวะต่างๆ ให้กลับมาทำงานปกติ  ดังนั้น การรักษาโรคเบาหวาน จึงไม่ใช่เพียงแค่การรักษาระดับน้ำตาลในเลือดเพียงอย่างเดียว จะต้องมุ่งเน้นไปที่การค้นหา ป้องกัน และรักษาโรคแทรกซ้อนที่อาจพบร่วมด้วย   

 • พญ. อัมพา สุทธิจำรูญ
  ความชำนาญ
  อายุรศาสตร์
  สถานที่ทำงาน
  พญาไท 1
  ความรู้และความชำนาญ
  เฉพาะด้าน
  เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ มีประสบการณ์ดูแลรักษาผู้ป่วยนานกว่า 29 ปี
  การบริการ
  หัวใจสำคัญในการควบคุมโรคเบาหวานอยู่ที่การเรียนรู้เกี่ยวกับตัวโรค เบาหวานเป็นโรคที่ต้องได้รับการควบคุมไปตลอด ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานต้องเป็นส่วนหนึ่ง...  อ่านต่อ

  ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ
  สถานที่ตั้ง
  โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 2 ชั้น 3
  เบอร์โทรศัพท์
  Phyathai Call Center 1772 หรือ 0-2640-1111 ต่อ 2257-8
  วันและเวลาทำการ
   จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

 • พญ.อยุทธินี สิงหโกวินท์
  ความชำนาญ
  อายุรศาสตร์
  สถานที่ทำงาน
  พญาไท 2
  ความรู้และความชำนาญ
  เฉพาะด้าน
  เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรศาสตร์ทั่วไปและอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อมีประสบการณ์รักษาโรคเบาหวาน โรคต่อมไร้ท่อ เซลล์บำบัดในโรคเบาหวาน โรคอ้วน ชายวัยทอง นานกว่า 10 ปี

  โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์นิ่วในถุงน้ำดี
  หากคุณเป็นผู้หญิงอายุ 40 ปีขึนไปมีอาการท้องอืดและจุกแน่นท้อง

  การบริการ
  หัวใจสำคัญในการควบคุมโรคเบาหวานอยู่ที่การเรียนรู้เกี่ยวกับตัวโรค เบาหวานเป็นโรคที่ต้องได้รับการควบคุมไปตลอด ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานต้องเป็นส่วนหนึ่งของที...  อ่านต่อ

  ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ
  สถานที่ตั้ง
  โรงพยาบาลพญาไท 2 อาคาร 1 ชั้น 7
  เบอร์โทรศัพท์
  Phyathai Call Center 1772 หรือ 0-26172444 ต่อ 4703 ,4705
  วันและเวลาทำการ
  เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น. 

 • นพ.สมชาย พัฒนอางกุล
  ความชำนาญ
  อายุรศาสตร์
  สถานที่ทำงาน
  พญาไท 3
  ความรู้และความชำนาญ
  เฉพาะด้าน
  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

  การบริการ
  หัวใจสำคัญในการควบคุมโรคเบาหวานอยู่ที่การเรียนรู้เกี่ยวกับตัวโรค เบาหวานเป็นโรคที่ต้องได้รับการควบคุ...  อ่านต่อ

  ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ
  สถานที่ตั้ง
  โรงพยาบาลพญาไท 3 ชั้น 1 ติดกับแผนกเอกซเรย์
  เบอร์โทรศัพท์
  Phyathai Call Center 1772 0-2467-1111 ต่อ 3142
  วันและเวลาทำการ
  อาทิตย์ และ จันทร์ เวลา 7.00-16.00 น.
  อังคาร-ศุกร์ เวลา 7.00-17.00 น.