ภาระกิจหลักของเรา คือ ช่วยให้คุณมีบทบาทในการดูแล สุขภาพตนเองได้มากขึ้น ด้วยการบริการส่งเสริมสุขภาพ, การป้องกันโรค และการคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรก พร้อมเจาะลึกข้อมูลสุขภาพรายบุคคล จัดทำแผนการตรวจสุขภาพ และวัคซีนประจำปี ตลอดจนติดตามช่วยเหลือผู้ รับบริการในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลมืออาชีพ ยึดถือปรัชญาการ ทำงานเวชศาสตร์ครอบครัว ที่ให้ความใกล้่ชิดกับผู้รับบริการเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ด้วยความปราถนาดีที่อยากให้คุณมีสุขภาพที่ดีตลอดไป พร้อมทั้งสามารถดูแลสุขภาพให้กับสมาชิกในครอบครัวของคุณอีกด้วย


   
ให้บริการตรวจสุขภาพครบวงจรได้รับความสะดวกรวดเร็วกว่าเดิม    

 • พญ. ธนีศา ภานุมาตรัศมี
  ความชำนาญ
  เวชปฏิบัติทั่วไป
  สถานที่ทำงาน
  พญาไท 1
  ความรู้และความชำนาญ
  เฉพาะด้าน
  .พบ.ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2545 .อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.กลาง 2548 .หลักสูตรแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตร 2 เดือน) รพ.นพรัตน์ .หลักสูตรแพทย์ผิวหนัง 1 เดือน สถาบันโรคผิวหนัง  ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  สถานที่ตั้ง
  โรงพยาบาลพญาไท 1 ชั้น 3 อาคาร 3
  เบอร์โทรศัพท์
  02-640-1111 ต่อ 2149
  วันและเวลาทำการ


 • นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์
  ความชำนาญ
  เวชศาสตร์ครอบครัว
  สถานที่ทำงาน
  พญาไท 2
  ความรู้และความชำนาญ
  เฉพาะด้าน
  เป็นศัลยแพทย์หัวใจ รพ.ราชวิถี ตั้งแต่พศ. 2534 และศูนย์หัวใจพญาไทตั้งแต่พ.ศ. 2541 มีประสบการณ์ทำผ่าตัดหัวใจแบบเปิดมาแล้วกว่า 2000 ราย มีความสนใจเป็นพิเศษในการผ่าตัดแก้ไขหลอดเลือดหัวใจตีบ (บายพาส) และการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค

  ICSI เทคโนโลยีการช่วยมีบุตร เพื่อ เติมเต็ม ชีวิตครอบครัวให้สมบูรณ์
  แก้ไขปัญหา สำหรับผู้ที่มีบุตรยาก ให้กลายเป็นเรื่องง่าย

  185000  ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  สถานที่ตั้ง
  โรงพยาบาลพญาไท 2 อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 อาคาร 2
  เบอร์โทรศัพท์
  02-617-2444 ต่อ 3751
  วันและเวลาทำการ


 • นพ.สุรเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์
  ความชำนาญ
  เวชศาสตร์ครอบครัว
  สถานที่ทำงาน
  พญาไท 3
  ความรู้และความชำนาญ
  เฉพาะด้าน
  - เวชศาสตร์ครอบครัว (ค้นหาและปรึกษาปัญหาสุขภาพแบบองค์รวมป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลและคนในครอบครัว)

  โปรแกรมสำหรับเด็กข่วงปิดเทอม
  เด็กๆ สุขภาพ ดี๊ ดี ด้วยโปรแกรมสำหรับเด็กข่วงปิดเทอมนี้

  การบริการ
  การตรวจสุขภาพก่อนทำป...  อ่านต่อ

  ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  สถานที่ตั้ง
  โรงพยาบาลพญาไท 3 ชั้น 18
  เบอร์โทรศัพท์
  0-2467-1111 ต่อ 1816,1817
  วันและเวลาทำการ