ศูนย์รักษ์เต้านม รพ.พญาไท 2
มะเร็งเต้านม เป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของผู้หญิงทั่วโลก โดยในปี 2548 ผู้หญิงทั่วโลกเสียชีวิตจาก มะเร็งเต้านม ถึง 502,000 ราย และมีผู้ป่วยใหม่ปีละ 1,200,000 ราย ในส่วนของประเทศไทยจากสถิติโรค มะเร็งปี 2541-2543 พบมี ผู้ป่วยรายใหม่ 5,854 ราย สูงเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งปากมดลูก และมีแนวโน้ม สูงขึ้น เรื่อยๆ ทั้งนี้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติคาดการณ์ว่า ปี 2551 ผู้ป่วย มะเร็งเต้านม รายใหม่จะเพิ่มเป็น 12,000 ราย เป็นอันดับ 1 แซงหน้ามะเร็งปากมดลูก (ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณะสุข)

ศูนย์รักษ์เต้านม รพ.พญาไท 2
จึง ขอร่วมรณรงค์สร้างความรู้ให้หญิงไทยทุกคนตรวจหาความผิด ปกติ ด้วยตัวเองอย่างถูกต้อง กรณีสงสัยว่ามีความผิดปกติ ให้รีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุด สำหรับใครบ้างที่เสี่ยง เป็น มะเร็งเต้านม มีรายละเอียดดังนี้ 

   • หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
   • มีประวัติครอบครัวทางมารดาเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่
   • สตรีหลังหมดประจำเดือนที่ได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนนานเกิน 5 ปี 
   • มีประจำเดือนครั้งแรกก่อนอายุ 12 ปี หรือหมดประจำเดือนหลังอายุ 50 ปี
   • การใช้ยาคุมกำเนิดตั้งแต่อายุน้อยและใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน  

 • นพ.วุฒิชัย กิตติภาดากุล
  ความชำนาญ
  ศัลยศาสตร์
  สถานที่ทำงาน
  พญาไท 1
  ความรู้และความชำนาญ
  เฉพาะด้าน
  ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งเต้านม •General Surgery •Colorectal Surgery •General Laparpscopic Sugery •Breast Surgery •Hepatobiliary Surgery

  ข้อมูลเกี่ยวกับ MDT Cancer
     อ่านต่อ

  คลินิกรักษ์เต้านม
  สถานที่ตั้ง
  โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 3 ชั้น 6
  เบอร์โทรศัพท์
  0-2640-1111 ต่อ 3659, 3660
  วันและเวลาทำการ
  เปิดทุกวัน เวลา 09.00-20.00 น.

 • นพ.สุขไชย สาทถาพร
  ความชำนาญ
  ศัลยศาสตร์
  สถานที่ทำงาน
  พญาไท 2
  ความรู้และความชำนาญ
  เฉพาะด้าน
  All Procedures & Breast Surgery นายแพทย์ ดร. สุขไชย สาทถาพร จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป และศึกษาต่อขั้นดุษฎีบัณฑิต Ph.D. of Surgery ที่ University of Nottingham ประเทศอังกฤษ รวมทั้งเคยผ่านการอบรมเป็น Clinical Research Fellow ที่ Cancer Study Unit University of Nottingham ประเทศอังกฤษ อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแบบ breast conserving surgery และ sentinel lymph node biopsy โดยผ่านการปฏิบัติมาแล้วกว่าสิบปี

  การบริการ
    ศูนย์รักษ์เต้านมโรงพยาบาลพญาไท พร้อมให้บริการทุกปัญหาเกี่ยวกับเต้านม  อ่านต่อ

  คลินิกรักษ์เต้านม
  สถานที่ตั้ง
  โรงพยาบาลพญาไท 2 ชั้น 1 อาคาร 1
  เบอร์โทรศัพท์
  Phyathai Call Center 1772 หรือ 0-2617-2444 ต่อ 4125 , 4185
  วันและเวลาทำการ
  เปิดทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.

 • นพ.วิทู กลิ่นอวล
  ความชำนาญ
  ศัลยศาสตร์
  สถานที่ทำงาน
  พญาไท 3
  ความรู้และความชำนาญ
  เฉพาะด้าน
  ความเชี่ยวชาญ
   ศัลยศาสตร์ : ศรีษะ คอ และเต้านม
  คุณวุฒิ-คุณสมบัติ
  • 2542 แพทย์ศาสตร์บั(ณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • 2547 วุฒิบัติศัลยศาสตร์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
  • 2553 ประกาศนียบัตร ประสาทศัลยศาสตร์ ศรีษะ คอ และเต้านม คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  การบริการ
    ศูนย์รักษ์เต้านมโรงพยาบาลพญาไท พร้อมให้บริการทุกปัญหาเกี่ยวกับเต้านม  อ่านต่อ

  คลินิกรักษ์เต้านม
  สถานที่ตั้ง
  โรงพยาบาลพญาไท 3 ชั้น 18
  เบอร์โทรศัพท์
  Phyathai Call Center 1772 หรือ 0-2467-1111 ต่อ 1815
  วันและเวลาทำการ
  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 22.00 น.
  วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.