ศูนย์เต้านม รพ.พญาไท 3
มะเร็งเต้านม เป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของผู้หญิงทั่วโลก โดยในปี 2548 ผู้หญิงทั่วโลกเสียชีวิตจาก มะเร็งเต้านม ถึง 502,000 ราย และมีผู้ป่วยใหม่ปีละ 1,200,000 ราย ในส่วนของประเทศไทยจากสถิติโรค มะเร็งปี 2541-2543 พบมี ผู้ป่วยรายใหม่ 5,854 ราย สูงเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งปากมดลูก และมีแนวโน้ม สูงขึ้น เรื่อยๆ ทั้งนี้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติคาดการณ์ว่า ปี 2551 ผู้ป่วย มะเร็งเต้านม รายใหม่จะเพิ่มเป็น 12,000 ราย เป็นอันดับ 1 แซงหน้ามะเร็งปากมดลูก (ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณะสุข)

ศูนย์รักษ์เต้านม รพ.พญาไท 3
จึง ขอร่วมรณรงค์สร้างความรู้ให้หญิงไทยทุกคนตรวจหาความผิด ปกติ ด้วยตัวเองอย่างถูกต้อง กรณีสงสัยว่ามีความผิดปกติ ให้รีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุด สำหรับใครบ้างที่เสี่ยง เป็น มะเร็งเต้านม มีรายละเอียดดังนี้ 

   • หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
   • มีประวัติครอบครัวทางมารดาเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่
   • สตรีหลังหมดประจำเดือนที่ได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนนานเกิน 5 ปี 
   • มีประจำเดือนครั้งแรกก่อนอายุ 12 ปี หรือหมดประจำเดือนหลังอายุ 50 ปี
   • การใช้ยาคุมกำเนิดตั้งแต่อายุน้อยและใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน  

 • นพ.วุฒิชัย กิตติภาดากุล
  ความชำนาญ
  ศัลยศาสตร์
  สถานที่ทำงาน
  พญาไท 1
  ความรู้และความชำนาญ
  เฉพาะด้าน
  ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งเต้านม •General Surgery •Colorectal Surgery •General Laparpscopic Sugery •Breast Surgery •Hepatobiliary Surgery

  การบริการ
  ศูนย์รักษ์เต้านมโรงพยาบาลพญาไท พร้อมให้บริการทุกปัญหาเกี่ยวกับเต้านม  อ่านต่อ

  คลินิกรักษ์เต้านม
  สถานที่ตั้ง
  โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 3 ชั้น 6
  เบอร์โทรศัพท์
  0-2640-1111 ต่อ 3659, 3660
  วันและเวลาทำการ
  เปิดทุกวัน เวลา 09.00-20.00 น.

 • พญ.ชมพร สีตะธนี
  ความชำนาญ
  รังสีวิทยา
  สถานที่ทำงาน
  พญาไท 2
  ความรู้และความชำนาญ
  เฉพาะด้าน
  รังสีรักษา

  การบริการ
    ศูนย์รักษ์เต้านมโรงพยาบาลพญาไท พร้อมให้บริการทุกปัญหาเกี่ยวกับเต้านม  อ่านต่อ

  คลินิกรักษ์เต้านม
  สถานที่ตั้ง
  โรงพยาบาลพญาไท 2 ชั้น 1 อาคาร 1
  เบอร์โทรศัพท์
  Phyathai Call Center 1772 หรือ 0-2617-2444 ต่อ 4125 , 4185
  วันและเวลาทำการ
  เปิดทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.

 • พญ.ศศิธร สุจริตธนะการ
  ความชำนาญ
  ศัลยศาสตร์
  สถานที่ทำงาน
  พญาไท 3
  ความรู้และความชำนาญ
  เฉพาะด้าน
  ความเชี่ยวชาญ
   ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม
  คุณวุฒิ-คุณสมบัติ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2546
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2553
  • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2554

  การบริการ
    ศูนย์รักษ์เต้านมโรงพยาบาลพญาไท พร้อมให้บริการทุกปัญหาเกี่ยวกับเต้านม  อ่านต่อ

  คลินิกรักษ์เต้านม
  สถานที่ตั้ง
  โรงพยาบาลพญาไท 3 ชั้น 18
  เบอร์โทรศัพท์
  Phyathai Call Center 1772 หรือ 0-2467-1111 ต่อ 1815
  วันและเวลาทำการ
  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 22.00 น.
  วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.