ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากพญาไท 3

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก (Excellence Fertility Center) โรงพยาบาลพญาไท 3  มีเจตนารมณ์ที่จะช่วยให้คู่สมรสที่มีบุตรยาก มีความรู้ ความเข้าใจในปัญหาและรักษาภาวะมีบุตรยากได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี โดยทีมสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้มีบุตรยากที่มีประสบการณ์สูง และทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงตัวอ่อน  ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล พร้อมด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ พร้อมห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อนและห้องผ่าตัด เพื่อช่วยการปฏิสนธิ และการช่วยการฝังตัวของตัวอ่อน  เพื่อช่วยให้การมีบุตรเป็นไปอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างดีที่สุดจากทีมแพทย์ พยาบาลและนักวิทยาศาสตร์ที่มีความชำนาญ เพราะเราเข้าใจถึงอารมณ์ต่าง ๆ ของคุณที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการรักษา ดังนั้น ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก (Excellence Fertility Center) โรงพยาบาลพญาไท 3  จึงจัดให้คุณมีแพทย์ พยาบาลและนักวิทยาศาสตร์ ที่จะดูแล ให้คำแนะนำ ตอบคำถามของคุณตลอดกระบวนการรักษา เพื่อเสริมสร้างโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งครรภ์ และมีบุตรที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

บริการของศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

*  การรักษาภาวะมีบุตรยาก และช่วยการเจริญพันธุ์ 
*  การรักษาเกี่ยวกับประจำเดือนมาผิดปกติ 
*  การปวดประจำเดือน และปวดท้องน้อยเรื้อรัง 
*  โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่  
*  ภาวะหมดประจำเดือนก่อนวัย 
*  การผ่าตัดแก้หมัน 
*  การผ่าตัดผ่านกล้องตรวจช่องท้อง 
*  การผ่าตัดผ่านกล้องส่องโพรงมดลูก

 รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ความชำนาญ
  สถานที่ทำงาน
  ความรู้และความชำนาญ
  เฉพาะด้าน  ศูนย์รักษาภาวะมีบุตรยาก
  สถานที่ตั้ง
  เบอร์โทรศัพท์
  วันและเวลาทำการ

 • นพ.ธีรยุทธ์ จงวุฒิเวศย์
  ความชำนาญ
  สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  สถานที่ทำงาน
  พญาไท 2
  ความรู้และความชำนาญ
  เฉพาะด้าน

  ICSI เทคโนโลยีการช่วยมีบุตร เพื่อ เติมเต็ม ชีวิตครอบครัวให้สมบูรณ์
  แก้ไขปัญหา สำหรับผู้ที่มีบุตรยาก ให้กลายเป็นเรื่องง่าย

  185000

  การบริการ
  ภาวะมีบุตรยาก หมายถึง ภาวะที่มีโอกาสมีบุตรน้อยกว่าปกติ หรือช้ากว่าปกติ โดยคู่สมรสไม่สามารถตั้งครรภ์ได้หลังจากมีเพศสัมพันธ์กันอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสั...  อ่านต่อ

  ศูนย์รักษาภาวะมีบุตรยาก
  สถานที่ตั้ง
  โรงพยาบาลพญาไท 2 อาคาร 1 ชั้น 2
  เบอร์โทรศัพท์
  Phyathai Call Center 1772 0-2617-2444 ต่อ 3964, 4268, 4269 หรือสายตรง 0-2270-1622
  วันและเวลาทำการ
  เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00-20.00 น.

 • นพ.วีรศักดิ์ วงศ์ถิรพร
  ความชำนาญ
  สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  สถานที่ทำงาน
  พญาไท 3
  ความรู้และความชำนาญ
  เฉพาะด้าน
  ความเชี่ยวชาญ-ชำนาญเฉพาะทาง
   สูติศาสตร์ นรีเวช อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
  คุณวุฒิ-คุณสมบัติ
  • 2526 - 2529 อาจารย์ ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวช
  • 2529 - 2541 ผู้เชี่ยวชาญศาสตราจารย์คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช
  • 2541 - 2559 รองศาสตราจารย์คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช

  ประสบการณ์จาก...คุณขวัญฤทัย

    อ่านต่อ

  ศูนย์รักษาภาวะมีบุตรยาก
  สถานที่ตั้ง
  โรงพยาบาลพญาไท 3 ชั้น 2
  เบอร์โทรศัพท์
  Phyathai Call Center 1772 หรือ 0-2467-1111 ต่อ 3252, 3264
  วันและเวลาทำการ
  เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00-20.00 น.