Fight For Better

ขอบคุณ..ที่คุณเชื่อว่านวัตกรรมที่แท้จริง คือ คนที่ไม่ยอมหยุดพัฒนาสิ่งที่ดีกว่า และเชื่อมั่นในองค์กรที่พร้อมสนับสนุนและสร้างบรรยากาศการทำงานที่พัฒนาศักยภาพทุกคนให้ดียิ่งขึ้น...

มาร่วมเป็นทีมเดียวกันได้ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3, นวมินทร์ โทร. 1772
โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา โทร. 038-317-333 ต่อ 4127 หรือ 088-5000-205