ครั้งแรก! กับการมอบประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพที่ยกระดับ
กับแพ็กเกจ ALL YOU CAN BE

สุขภาพดี ใครๆ ก็อาจมีได้ แต่สุขภาพดีที่เหนือระดับ เราเตรียมไว้ให้สำหรับคุณ เพราะคุณคือคนที่ให้ความสำคัญและใส่ใจกับการดูแลสุขภาพ ทางโรงพยาบาลพญาไทจึงขอตอบแทนด้วยการออกแบบแพ็กเกจการดูแลสุขภาพที่ยกระดับ ที่จะช่วยตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างครอบคลุม ให้คุณได้ร่วมวางแผนการดูแลสุขภาพเพื่อการใช้ชีวิตที่ยืนยาวกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่จะมาช่วยวิเคราะห์และเชื่อมโยงผลสุขภาพแบบครบทุกมิติ ด้วยรายการตรวจที่มีให้เลือกมากกว่า 100 รายการตรวจ

ตั้งแต่ Traditional Health Check ตรวจคัดกรอง สมอง หัวใจ คัดกรองมะเร็งทางเดินอาหารและตับ ต่อมไทรอยด์ กระดูกและข้อ และเจาะลึกมากขึ้นไปอีกกับ Comprehensive Health Check การตรวจที่มุ่งเน้นป้องกันการเกิดโรค ชะลอความเสื่อมของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการตรวจระดับฮอร์โมน วิตามิน ระบบภูมิคุ้มกัน ความเครียด การนอนหลับ การเผาผลาญ อายุและความเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย รวมไปถึงตรวจ DNA Circle Premium และจะสุขภาพดีแบบเหนือระดับได้ต้องแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ในแพ็กเกจนี้จึงพร้อมดูแลในส่วนของ Physical Health Check การตรวจเพื่อปรับสมดุลสมรรถภาพร่างกาย เพื่อให้วางแผนการออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใครใจไม่แข็งแรง แพ็กเกจนี้ยังมี Mental Health Check กับการตรวจประเมินภาวะสุขภาพใจกับจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมแก้ปัญหาด้วยความเข้าใจแพ็กเกจสุขภาพดีที่ยกระดับ

Package & Promotion

 • รายการตรวจ
  Basic Checkup
 • รายการตรวจ
  Advance Checkup
 • รายการตรวจ
  Advance Anti-Aging
 • เงื่อนไขแพ็กเกจ

รายการตรวจ Basic Checkup

Basic Checkup (33 รายการ)
รายการตรวจ Limit
1 ตรวจร่างกายโดยแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย Physical Examination 2 ครั้ง
2 วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งนํ้าหนัก วัดส่วนสูง Vital signs ไม่จำกัด
3 เอกซเรย์ปอด Chest X-ray ไม่จำกัด
4 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG) ไม่จำกัด
5 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA) ไม่จำกัด
6 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC ไม่จำกัด
7 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS ไม่จำกัด
8 ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน HbA1c ไม่จำกัด
9 ตรวจการทำงานของไต Creatinine ไม่จำกัด
10 ตรวจการทำงานของไต BUN ไม่จำกัด
11 ตรวจการทำงานของตับ SGPT ไม่จำกัด
12 ตรวจการทำงานของตับ SGOT ไม่จำกัด
13 ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phos. ไม่จำกัด
14 ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol ไม่จำกัด
15 ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride ไม่จำกัด
16 ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL ไม่จำกัด
17 ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL ไม่จำกัด
18 ตรวจหากรดยูริคในเลือด Uric Acid ไม่จำกัด
19 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH ไม่จำกัด
20 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FT3 ไม่จำกัด
21 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FT4 ไม่จำกัด
22 ตรวจฮอร์โมนเพศ LH ไม่จำกัด
23 ตรวจฮอร์โมนเพศ FSH ไม่จำกัด
24 ตรวจฮอร์โมนเพศ E2 ไม่จำกัด
25 ตรวจฮอร์โมนเพศ Testosterone *สำหรับผู้ชายเท่านั้น ไม่จำกัด
26 ตรวจฮอร์โมนเพศ Testosterone *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น ไม่จำกัด
27 ตรวจฮอร์โมนเพศ Progesterone *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น ไม่จำกัด
28 ตรวจฮอร์โมนเพศ Sex Hormone Binding Globulin ไม่จำกัด
29 ตรวจระดับฮอร์โมนโปรแลคติน Prolactin *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น ไม่จำกัด
30 ตรวจฮอร์โมนต้านความเครียด DHEA-S ไม่จำกัด
31 ตรวจแสดงอายุจริงในร่างกาย IGF1 ไม่จำกัด
32 ตรวจแสดงระดับโปรตีนของอายุจริงในร่างกาย IGFBP3 ไม่จำกัด
33 ตรวจระดับน้ำตาลในตับอ่อน Insulin ไม่จำกัด

รายการตรวจ Advance Checkup

Advance Checkup
เลือกตรวจได้ 6 จาก 10 หมวด
หมวด 1 : เช็กความเสี่ยงโรคทางระบบประสาทและสมอง Limit
อัลตราซาวด์หลอดเลือดแดงที่คอ Ultrasound Doppler Carotid 1 ครั้ง
หมวด 2 : ตรวจเฉพาะทางด้านหัวใจ (เลือก 2 รายการ) Limit
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST 1 ครั้ง
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ECHO 1 ครั้ง
ตรวจหาภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและอุดตัน ABI 1 ครั้ง
หมวด 3 : ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง (เลือก 4 รายการ) Limit
ตรวจมะเร็งปากมดลูก Thin Prep *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น 1 ครั้ง
ตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี HPV DNA COBAS *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น 1 ครั้ง
อัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ Ultrasound 2D Pelvis *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น 1 ครั้ง
ตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิทัลแมมโมแกรม พร้อมอัลตราซาวด์เต้านม Digital Mammogram with US Breast *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น 1 ครั้ง
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA *สำหรับผู้ชายเท่านั้น 2 ครั้ง
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP 2 ครั้ง
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA 19-9 2 ครั้ง
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA 2 ครั้ง
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA 15-3 - Breast Cancer *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น 2 ครั้ง
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 125 - Ovary Cancer *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น 2 ครั้ง
หมวด 4 : ตรวจคัดกรองโรคไทรอยด์ Limit
อัลตราซาวด์ไทรอยด์ Ultrasound Thyroid 1 ครั้ง
หมวด 5 : ตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินอาหารและตับ (เลือก 5 รายการ) Limit
ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag + Anti HBs 2 ครั้ง
ตรวจหาว่าเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือไม่ Anti HBc (HBcAb) 2 ครั้ง
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี Anti-HCV 2 ครั้ง
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ Anti HAV IgM 2 ครั้ง
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบเอ Anti-HAV (IgM+IgG) 2 ครั้ง
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องบน US Upper Abdomen 2 ครั้ง
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องล่าง US Lower Abdomen 2 ครั้ง
ตรวจการทำงานของตับ Gamma GT 2 ครั้ง
ตรวจโปรตีนโกลบูลิน เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับตับ ภาวะติดเชื้อต่างๆ โรคมะเร็งบางชนิด Total Protein+Albumin+Globulin 2 ครั้ง
ตรวจหาเชื้อ H.Pylori ในกระเพาะอาหาร H.Pylori Test 2 ครั้ง
ตรวจอุจจาระ เพื่อดูไข่พยาธิ Stool Examination + Occult Blood ไม่จำกัด
หมวด 6 : ตรวจกระดูกและข้อ (เลือก 1 รายการ) Limit
ตรวจหาค่าความหนาแน่นของกระดูกสันหลัง/กระดูกสะโพก BONE DENSITY 2 จุด BMD Lumbar Spine Hip 2 point 1 ครั้ง
ตรวจประเมินความผิดปกติของโครงสร้างกระดูก Orthoscanogram 1 ครั้ง
หมวด 7 : ตรวจเฉพาะทางด้วยวิธี CT Scan (เลือก 1 รายการ) Limit
เอกซเรย์สมองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ CT Brain 1 ครั้ง
เอกซเรย์ทรวงอกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ CT Chest 1 ครั้ง
ตรวจปริมาณหินปูนหลอดเลือดหัวใจ CT - Calcium scoring 1 ครั้ง
หมวด 8 : ตรวจเฉพาะทางด้านการได้ยินและการมองเห็น Limit
ตรวจสุขภาพช่องหูโดยแพทย์เฉพาะทาง 2 ครั้ง
ตรวจการได้ยิน Audiogram 1 ครั้ง
ตรวจสุขภาพตาด้วยเครื่อง OCT 1 ครั้ง
ตรวจสายตาสั้น ยาว เอียง ตาบอดสี Eye Examination ไม่จำกัด
หมวด 9 : ตรวจสมรรถภาพและความสมดุลของร่างกาย Limit
โปรแกรมปรับสมดุลสมรรถภาพร่างกาย Fits Program 3 ครั้ง
ตรวจความสมดุลของร่างกาย Posture Check 3 ครั้ง
ตรวจสมรรถภาพร่างกาย Muscle Check 3 ครั้ง
ตรวจมวลกล้ามเนื้อด้วยเครื่อง Inbody (Body Check) 3 ครั้ง
หมวด 10 : Mental Health Program Limit
ตรวจประเมินภาวะสุขภาพใจ Mental Health Check Up 1 ครั้ง
ให้คำแนะนำด้านสุขภาพใจโดยจิตแพทย์ 1 ครั้ง

รายการตรวจ Advance Anti-Aging

Advance Anti-Aging
เลือกตรวจได้ 6 จาก 8 หมวด
หมวด 1 : วิตามิน (Micronutrients) Limit
ตรวจวิตามินในร่างกาย 10 ชนิดและสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย Antioxidents 1 ครั้ง
ตรวจระดับของแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย Vitamin Mineral 1 ครั้ง
ตรวจระดับวิตามินดี Total Vitamin D (D2+3) ไม่จำกัด
หมวด 2 : ระบบภูมิคุ้มกันและโลหะหนัก (เลือก 2 รายการ) Limit
ตรวจระดับเม็ดเลือดขาวต้านเชื้อโรค Lymphocyte Subset (T Cell/ B Cell / NK Cell) 2 ครั้ง
ตรวจระดับสารที่บ่งบอกภาวะการอักเสบในร่างกาย Interleukin-6 1 ครั้ง
ตรวจแร่โลหะหนัก Oligoscan หรือ CTD Screening 1 ครั้ง
ตรวจสารพิษ และสารโลหะหนักในร่างกาย Toxic Heavy Metals 1 ครั้ง
ตรวจสมดุลจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร Urine Indican Test 1 ครั้ง
หมวด 3 : การนอนหลับ ความเครียด และการเผาผลาญ (เลือก 4 รายการ) Limit
ตรวจฮอร์โมนความเครียด Cortisol ไม่จำกัด
ตรวจภาวะการอักเสบของร่างกาย hsCRP ไม่จำกัด
ตรวจระดับกรดอะมิโน สาเหตุเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ Homocysteine ไม่จำกัด
ตรวจมวลน้ำ มวลกล้ามเนื้อในร่างกาย Inbody ไม่จำกัด
ตรวจไขมันสะสมทั่วร่างกาย Dexa Scan 2 ครั้ง
ตรวจสมดุลกระบวนการเผาผลาญ Urine Organic Acids 1 ครั้ง
หมวด 4 : ฟื้นฟูร่างกาย (Treatment) Limit
การให้วิตามินทางหลอดเลือด IV Treatment 3 ครั้ง/ปี
หมวด 5 : ขจัดสารโลหะหนักฟื้นฟูร่างกาย (Treatment) Limit
ขจัดสารโลหะหนัก และล้างสารพิษด้วยคีเลชั่น Chelation Therapy 3 ครั้ง/ปี
หมวด 6 : ตรวจภูมิแพ้อาหาร และอากาศ ภูมิแพ้อาหารแฝง (เลือก 1 รายการ) Limit
ตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ในอาหารและอากาศ 40 ชนิด Inhalation Allergy 1 ครั้ง
โรคภูมิแพ้อาหารแฝง 222 ชนิด Food Intolerance 1 ครั้ง
หมวด 7 : ตรวจวิเคราะห์สุขภาพเชิงลึก (เลือก 1 จาก 4 หมวด) Limit
ตรวจวิเคราะห์สุขภาพเจาะลึกระดับ DNA (Circle Premium) 1 ครั้ง
ตรวจวิเคราะห์โอกาสเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดตีบ
APOE genotype for Alzheimer's disease 1 ครั้ง
APOE genotype for cardiovascular diseases 1 ครั้ง
Apolipoprotein A and Apolipoprotein B 1 ครั้ง
ตรวจจุลินทรีย์ในร่างกาย เลือก 1 รายการ
Gut microbiome (Absolute Health)(Modgut) 2 ครั้ง
GUT Bio Med 2 ครั้ง
ตรวจความเสี่ยงโรคมะเร็ง และตรวจการแพ้ยา
Pharmacogenetics Profile (Guideline-based) by N Health 1 ครั้ง
SPOT-MAS multi-cancer early detection-MAS 1 ครั้ง
หมวด 8 Limit
วัดอายุและความเสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกาย (Telomere Length) 1 ครั้ง
Special Service
รายการ Limit
1 บริการเจาะเลือดที่บ้าน Mobile Wellness Services 1 ครั้ง
2 ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพผ่านช่องทาง Telecare 2 ครั้ง
3 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Dietary Supplement 5,000 บาท

เงื่อนไขแพ็กเกจ

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567
 • ระยะเวลาในการใช้บริการ 365 วัน หรือ 1 ปี นับจากวันที่ใช้บริการครั้งแรก
  • รายการตรวจ Basic Checkup ใช้บริการครั้งแรก ไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2567
  • กลุ่มรายการตรวจ Advance Checkup สามารถเข้ารับบริการได้ 365 วัน หรือ 1 ปี นับจากวันที่ซื้อโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
  • ในการเข้ารับการตรวจครั้งต่อไป ต้องเป็นแพทย์ท่านเดียวกับที่ตรวจ Basic Checkup
 • ค่าบริการการเข้าตรวจ
  • ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ ในการตรวจครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เท่านั้น
  • ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการ ในการรับบริการครั้งที่ 1 - 3 เท่านั้น
  • กรณีตรวจครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์ในการรายงานผล ตามรายละเอียดอัตราค่าบริการ ดังนี้
   • กรณีลูกค้าต้องติดตามผลเฉพาะกลุ่ม Lab จะต้องชำระค่าแพทย์ เป็นจำนวนเงิน 300 บาท
   • กรณีลูกค้าต้องตรวจติดตามกลุ่ม Anti Aging จะต้องชำระค่าบริการทางการแพทย์ เป็นจำนวนเงิน 500 บาท
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาศูนย์เฉพาะทางอื่นๆ กรณีพบความผิดปกติและต้องส่งรักษาต่อ ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติม
 • ราคาดังกล่าว รวมคูปองอาหารและสมุดรายงานผลในครั้งแรกที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ
 • การเข้ารับการตรวจทุกครั้งจำเป็นต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าที่ Phyathai Call Center 1772 (ตลอด 24 ชม.)
 • กรณีแพทย์วินิจฉัยให้ทำการฉีดสี เพื่อดูความผิดปกติ ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าสารทึบแสงเพิ่มเติม (ราคาระหว่าง 8,000 - 15,000 บาท ตามมูลค่าสารทึบแสงที่ใช้ในการตรวจ)
 • ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการเจาะเลือดที่บ้าน (Mobile Wellness Services) จำนวน 1 ครั้ง กรณีต้องการใช้บริการเจาะเลือดที่บ้านครั้งต่อไป จะต้องชำระค่าบริการครั้งละ 1,200 บาท
 • ราคาดังกล่าว รวมค่าการให้คำปรึกษาผ่านช่องทาง Telecare จำนวน 2 ครั้ง กรณีต้องการใช้บริการครั้งต่อไป จะต้องชำระค่าบริการครั้งละ 800 บาท
 • กรณีเลือกหมวดที่ต้องการตรวจไว้ แต่ยังเข้ารับบริการไม่ครบทุกหมวด ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหมวดรายการตรวจได้ ภายในระยะเวลา 1 ปี
 • กรณีเข้ารับบริการตรวจครบทุกหมวดแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถเปลี่ยนหมวดรายการตรวจ ในวันที่แพทย์นัดเพื่อตรวจติดตามผล (ตรวจครั้งที่ 2) ได้

แพ็กเกจสุขภาพ เพื่อเป้าหมายการมีสุขภาพที่ดีขึ้น

Package & Promotion

 • รายการตรวจ Basic Checkup
  • Basic Checkup (33 รายการ)
   รายการตรวจ Limit
   1 ตรวจร่างกายโดยแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย Physical Examination 2 ครั้ง
   2 วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งนํ้าหนัก วัดส่วนสูง Vital signs ไม่จำกัด
   3 เอกซเรย์ปอด Chest X-ray ไม่จำกัด
   4 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG) ไม่จำกัด
   5 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA) ไม่จำกัด
   6 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC ไม่จำกัด
   7 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS ไม่จำกัด
   8 ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน HbA1c ไม่จำกัด
   9 ตรวจการทำงานของไต Creatinine ไม่จำกัด
   10 ตรวจการทำงานของไต BUN ไม่จำกัด
   11 ตรวจการทำงานของตับ SGPT ไม่จำกัด
   12 ตรวจการทำงานของตับ SGOT ไม่จำกัด
   13 ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phos. ไม่จำกัด
   14 ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol ไม่จำกัด
   15 ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride ไม่จำกัด
   16 ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL ไม่จำกัด
   17 ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL ไม่จำกัด
   18 ตรวจหากรดยูริคในเลือด Uric Acid ไม่จำกัด
   19 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH ไม่จำกัด
   20 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FT3 ไม่จำกัด
   21 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FT4 ไม่จำกัด
   22 ตรวจฮอร์โมนเพศ LH ไม่จำกัด
   23 ตรวจฮอร์โมนเพศ FSH ไม่จำกัด
   24 ตรวจฮอร์โมนเพศ E2 ไม่จำกัด
   25 ตรวจฮอร์โมนเพศ Testosterone *สำหรับผู้ชายเท่านั้น ไม่จำกัด
   26 ตรวจฮอร์โมนเพศ Testosterone *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น ไม่จำกัด
   27 ตรวจฮอร์โมนเพศ Progesterone *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น ไม่จำกัด
   28 ตรวจฮอร์โมนเพศ Sex Hormone Binding Globulin ไม่จำกัด
   29 ตรวจระดับฮอร์โมนโปรแลคติน Prolactin *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น ไม่จำกัด
   30 ตรวจฮอร์โมนต้านความเครียด DHEA-S ไม่จำกัด
   31 ตรวจแสดงอายุจริงในร่างกาย IGF1 ไม่จำกัด
   32 ตรวจแสดงระดับโปรตีนของอายุจริงในร่างกาย IGFBP3 ไม่จำกัด
   33 ตรวจระดับน้ำตาลในตับอ่อน Insulin ไม่จำกัด
 • รายการตรวจ Advance Checkup
  • Advance Checkup
   เลือกตรวจได้ 6 จาก 10 หมวด
   หมวด 1 : เช็กความเสี่ยงโรคทางระบบประสาทและสมอง Limit
   อัลตราซาวด์หลอดเลือดแดงที่คอ Ultrasound Doppler Carotid 1 ครั้ง
   หมวด 2 : ตรวจเฉพาะทางด้านหัวใจ (เลือก 2 รายการ) Limit
   ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST 1 ครั้ง
   ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ECHO 1 ครั้ง
   ตรวจหาภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและอุดตัน ABI 1 ครั้ง
   หมวด 3 : ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง (เลือก 4 รายการ) Limit
   ตรวจมะเร็งปากมดลูก Thin Prep *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น 1 ครั้ง
   ตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี HPV DNA COBAS *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น 1 ครั้ง
   อัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ Ultrasound 2D Pelvis *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น 1 ครั้ง
   ตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิทัลแมมโมแกรม พร้อมอัลตราซาวน์เต้านม Digital Mammogram with US Breast *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น 1 ครั้ง
   ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA *สำหรับผู้ชายเท่านั้น 2 ครั้ง
   ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP 2 ครั้ง
   ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA 19-9 2 ครั้ง
   ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA 2 ครั้ง
   ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA 15-3 - Breast Cancer *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น 2 ครั้ง
   ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 125 - Ovary Cancer *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น 2 ครั้ง
   หมวด 4 : ตรวจคัดกรองโรคไทรอยด์ Limit
   อัลตราซาวด์ไทรอยด์ Ultrasound Thyroid 1 ครั้ง
   หมวด 5 : ตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินอาหารและตับ (เลือก 5 รายการ) Limit
   ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag + Anti HBs 2 ครั้ง
   ตรวจหาว่าเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือไม่ Anti HBc (HBcAb) 2 ครั้ง
   ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี Anti-HCV 2 ครั้ง
   ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ Anti HAV IgM 2 ครั้ง
   ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบเอ Anti-HAV (IgM+IgG) 2 ครั้ง
   ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องบน US Upper Abdomen 2 ครั้ง
   ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องล่าง US Lower Abdomen 2 ครั้ง
   ตรวจการทำงานของตับ Gamma GT 2 ครั้ง
   ตรวจโปรตีนโกลบูลิน เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับตับ ภาวะติดเชื้อต่างๆ โรคมะเร็งบางชนิด Total Protein+Albumin+Globulin 2 ครั้ง
   ตรวจหาเชื้อ H.Pylori ในกระเพาะอาหาร H.Pylori Test 2 ครั้ง
   ตรวจอุจจาระ เพื่อดูไข่พยาธิ Stool Examination + Occult Blood ไม่จำกัด
   หมวด 6 : ตรวจกระดูกและข้อ (เลือก 1 รายการ) Limit
   ตรวจหาค่าความหนาแน่นของกระดูกสันหลัง/กระดูกสะโพก BONE DENSITY 2 จุด BMD Lumbar Spine Hip 2 point 1 ครั้ง
   ตรวจประเมินความผิดปกติของโครงสร้างกระดูก Orthoscanogram 1 ครั้ง
   หมวด 7 : ตรวจเฉพาะทางด้วยวิธี CT Scan (เลือก 1 รายการ) Limit
   เอกซเรย์สมองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ CT Brain 1 ครั้ง
   เอกซเรย์ทรวงอกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ CT Chest 1 ครั้ง
   ตรวจปริมาณหินปูนหลอดเลือดหัวใจ CT - Calcium scoring 1 ครั้ง
   หมวด 8 : ตรวจเฉพาะทางด้านการได้ยินและการมองเห็น Limit
   ตรวจสุขภาพช่องหูโดยแพทย์เฉพาะทาง 2 ครั้ง
   ตรวจการได้ยิน Audiogram 1 ครั้ง
   ตรวจสุขภาพตาด้วยเครื่อง OCT 1 ครั้ง
   ตรวจสายตาสั้น ยาว เอียง ตาบอดสี Eye Examination ไม่จำกัด
   หมวด 9 : ตรวจสมรรถภาพและความสมดุลของร่างกาย Limit
   โปรแกรมปรับสมดุลสมรรถภาพร่างกาย Fits Program 3 ครั้ง
   ตรวจความสมดุลของร่างกาย Posture Check 3 ครั้ง
   ตรวจสมรรถภาพร่างกาย Muscle Check 3 ครั้ง
   ตรวจมวลกล้ามเนื้อด้วยเครื่อง Inbody (Body Check) 3 ครั้ง
   หมวด 10 : Mental Health Program Limit
   ตรวจประเมินภาวะสุขภาพใจ Mental Health Check Up 1 ครั้ง
   ให้คำแนะนำด้านสุขภาพใจโดยจิตแพทย์ 1 ครั้ง
 • รายการตรวจ Advance Anti-Aging
  • Advance Anti-Aging
   เลือกตรวจได้ 6 จาก 8 หมวด
   หมวด 1 : วิตามิน (Micronutrients) Limit
   ตรวจวิตามินในร่างกาย 10 ชนิดและสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย Antioxidents 1 ครั้ง
   ตรวจระดับของแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย Vitamin Mineral 1 ครั้ง
   ตรวจระดับวิตามินดี Total Vitamin D (D2+3) ไม่จำกัด
   หมวด 2 : ระบบภูมิคุ้มกันและโลหะหนัก (เลือก 2 รายการ) Limit
   ตรวจระดับเม็ดเลือดขาวต้านเชื้อโรค Lymphocyte Subset (T Cell/ B Cell / NK Cell) 2 ครั้ง
   ตรวจระดับสารที่บ่งบอกภาวะการอักเสบในร่างกาย Interleukin-6 1 ครั้ง
   ตรวจแร่โลหะหนัก Oligoscan หรือ CTD Screening 1 ครั้ง
   ตรวจสารพิษ และสารโลหะหนักในร่างกาย Toxic Heavy Metals 1 ครั้ง
   ตรวจสมดุลจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร Urine Indican Test 1 ครั้ง
   หมวด 3 : การนอนหลับ ความเครียด และการเผาผลาญ (เลือก 4 รายการ) Limit
   ตรวจฮอร์โมนความเครียด Cortisol ไม่จำกัด
   ตรวจภาวะการอักเสบของร่างกาย hsCRP ไม่จำกัด
   ตรวจระดับกรดอะมิโน สาเหตุเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ Homocysteine ไม่จำกัด
   ตรวจมวลน้ำ มวลกล้ามเนื้อในร่างกาย Inbody ไม่จำกัด
   ตรวจไขมันสะสมทั่วร่างกาย Dexa Scan 2 ครั้ง
   ตรวจสมดุลกระบวนการเผาผลาญ Urine Organic Acids 1 ครั้ง
   หมวด 4 : ฟื้นฟูร่างกาย (Treatment) Limit
   การให้วิตามินทางหลอดเลือด IV Treatment 3 ครั้ง/ปี
   หมวด 5 : ขจัดสารโลหะหนักฟื้นฟูร่างกาย (Treatment) Limit
   ขจัดสารโลหะหนัก และล้างสารพิษด้วยคีเลชั่น Chelation Therapy 3 ครั้ง/ปี
   หมวด 6 : ตรวจภูมิแพ้อาหาร และอากาศ ภูมิแพ้อาหารแฝง (เลือก 1 รายการ) Limit
   ตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ในอาหารและอากาศ 40 ชนิด Inhalation Allergy 1 ครั้ง
   โรคภูมิแพ้อาหารแฝง 222 ชนิด Food Intolerance 1 ครั้ง
   หมวด 7 : ตรวจวิเคราะห์สุขภาพเชิงลึก (เลือก 1 จาก 4 หมวด) Limit
   ตรวจวิเคราะห์สุขภาพเจาะลึกระดับ DNA (Circle Premium) 1 ครั้ง
   ตรวจวิเคราะห์โอกาสเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดตีบ
   APOE genotype for Alzheimer's disease 1 ครั้ง
   APOE genotype for cardiovascular diseases 1 ครั้ง
   Apolipoprotein A and Apolipoprotein B 1 ครั้ง
   ตรวจจุลินทรีย์ในร่างกาย เลือก 1 รายการ
   Gut microbiome (Absolute Health)(Modgut) 2 ครั้ง
   GUT Bio Med 2 ครั้ง
   ตรวจความเสี่ยงโรคมะเร็ง และตรวจการแพ้ยา
   Pharmacogenetics Profile (Guideline-based) by N Health 1 ครั้ง
   SPOT-MAS multi-cancer early detection-MAS 1 ครั้ง
   หมวด 8 Limit
   วัดอายุและความเสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกาย (Telomere Length) 1 ครั้ง
  • Special Service
   รายการ Limit
   1 บริการเจาะเลือดที่บ้าน Mobile Wellness Services 1 ครั้ง
   2 ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพผ่านช่องทาง Telecare 2 ครั้ง
   3 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Dietary Supplement 5,000 บาท
 • เงื่อนไขแพ็กเกจ

  เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567
  • ระยะเวลาในการใช้บริการ 365 วัน หรือ 1 ปี นับจากวันที่ใช้บริการครั้งแรก
   • รายการตรวจ Basic Checkup ใช้บริการครั้งแรก ไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2567
   • กลุ่มรายการตรวจ Advance Checkup สามารถเข้ารับบริการได้ 365 วัน หรือ 1 ปี นับจากวันที่ซื้อโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
   • ในการเข้ารับการตรวจครั้งต่อไป ต้องเป็นแพทย์ท่านเดียวกับที่ตรวจ Basic Checkup
  • ค่าบริการการเข้าตรวจ
   • ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ ในการตรวจครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เท่านั้น
   • ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการ ในการรับบริการครั้งที่ 1 - 3 เท่านั้น
   • กรณีตรวจครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์ในการรายงานผล ตามรายละเอียดอัตราค่าบริการ ดังนี้
    • กรณีลูกค้าต้องติดตามผลเฉพาะกลุ่ม Lab จะต้องชำระค่าแพทย์ เป็นจำนวนเงิน 300 บาท
    • กรณีลูกค้าต้องตรวจติดตามกลุ่ม Anti Aging จะต้องชำระค่าบริการทางการแพทย์ เป็นจำนวนเงิน 500 บาท
  • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาศูนย์เฉพาะทางอื่นๆ กรณีพบความผิดปกติและต้องส่งรักษาต่อ ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติม
  • ราคาดังกล่าว รวมคูปองอาหารและสมุดรายงานผลในครั้งแรกที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ
  • การเข้ารับการตรวจทุกครั้งจำเป็นต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าที่ Phyathai Call Center 1772 (ตลอด 24 ชม.)
  • กรณีแพทย์วินิจฉัยให้ทำการฉีดสี เพื่อดูความผิดปกติ ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าสารทึบแสงเพิ่มเติม (ราคาระหว่าง 8,000 - 15,000 บาท ตามมูลค่าสารทึบแสงที่ใช้ในการตรวจ)
  • ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการเจาะเลือดที่บ้าน (Mobile Wellness Services) จำนวน 1 ครั้ง กรณีต้องการใช้บริการเจาะเลือดที่บ้านครั้งต่อไป จะต้องชำระค่าบริการครั้งละ 1,200 บาท
  • ราคาดังกล่าว รวมค่าการให้คำปรึกษาผ่านช่องทาง Telecare จำนวน 2 ครั้ง กรณีต้องการใช้บริการครั้งต่อไป จะต้องชำระค่าบริการครั้งละ 800 บาท
  • กรณีเลือกหมวดที่ต้องการตรวจไว้ แต่ยังเข้ารับบริการไม่ครบทุกหมวด ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหมวดรายการตรวจได้ ภายในระยะเวลา 1 ปี
  • กรณีเข้ารับบริการตรวจครบทุกหมวดแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถเปลี่ยนหมวดรายการตรวจ ในวันที่แพทย์นัดเพื่อตรวจติดตามผล (ตรวจครั้งที่ 2) ได้
ช่องทางการชำระเงิน

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3, พหลโยธิน โทร. 1772