มิติใหม่! กับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่เจาะลึกถึงระดับ DNA
กับแพ็กเกจ ALL YOU CAN SHINE

การตรวจสุขภาพเชิงเวชศาสตร์ชะลอวัย ที่จะทำให้คุณได้รู้จักตัวเองได้มากกว่าเดิม กับรายการตรวจที่มีให้เลือกมากกว่า 32 รายการตรวจ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนต้านเครียด หรือจะเป็นการตรวจเช็กระดับวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย เช็กระดับภูมิคุ้มกันและโลหะหนัก ตรวจสมดุลจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร หรือแม้แต่ตรวจการนอนหลับ ความเครียดและการเผาผลาญ ที่อาจเป็นสาเหตุของอาการและความเสี่ยงบางอย่างที่กำลังส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตมานานแบบที่คุณไม่เคยรู้ตัวมาก่อน โดยจะมีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยคอยให้คำปรึกษาและวางแผนการดูแลสุขภาพร่วมกัน เพื่อให้คุณมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมแพ็กเกจสุขภาพที่ทำให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้น

Package & Promotion

 • รายการตรวจ Basic Checkup
 • รายการตรวจ Advance Anti-Aging
 • เงื่อนไขแพ็กเกจ

รายการตรวจ Basic Checkup

Basic Checkup (16 รายการ)
รายการตรวจ Limit
1 ตรวจร่างกายโดยแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย Physical Examination 2 ครั้ง
2 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH ไม่จำกัด
3 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FT3 ไม่จำกัด
4 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FT4 ไม่จำกัด
5 ตรวจฮอร์โมนเพศ LH ไม่จำกัด
6 ตรวจฮอร์โมนเพศ FSH ไม่จำกัด
7 ตรวจฮอร์โมนเพศ E2 ไม่จำกัด
8 ตรวจฮอร์โมนเพศ Testosterone *สำหรับผู้ชายเท่านั้น ไม่จำกัด
9 ตรวจฮอร์โมนเพศ Testosterone *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น ไม่จำกัด
10 ตรวจฮอร์โมนเพศ Progesterone *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น ไม่จำกัด
11 ตรวจฮอร์โมนเพศ Sex Hormone Binding Globulin ไม่จำกัด
12 ตรวจระดับฮอร์โมนโปรแลคติน Prolactin *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น ไม่จำกัด
13 ตรวจฮอร์โมนต้านความเครียด DHEA-S ไม่จำกัด
14 ตรวจแสดงอายุจริงในร่างกาย IGF1 ไม่จำกัด
15 ตรวจแสดงระดับโปรตีนของอายุจริงในร่างกาย IGFBP3 ไม่จำกัด
16 ตรวจระดับน้ำตาลในตับอ่อน Insulin ไม่จำกัด

รายการตรวจ Advance Anti-Aging

Advance Anti-Aging
หมวด 1 : วิตามิน (Micronutrients) Limit
ตรวจวิตามินในร่างกาย 10 ชนิดและสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย Antioxidents 1 ครั้ง
ตรวจระดับของแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย Vitamin Mineral 1 ครั้ง
หมวด 2 : ระบบภูมิคุ้มกันและโลหะหนัก Limit
ตรวจระดับเม็ดเลือดขาวต้านเชื้อโรค Lymphocyte Subset (T Cell/ B Cell / NK Cell) 2 ครั้ง
ตรวจระดับวิตามินดี Total Vitamin D (D2+3) 2 ครั้ง
ตรวจระดับสารที่บ่งบอกภาวะการอักเสบในร่างกาย Interleukin-6 1 ครั้ง
ตรวจแร่โลหะหนัก Oligoscan หรือ CTD Screening 1 ครั้ง
ตรวจสารพิษ และสารโลหะหนักในร่างกาย Toxic Heavy Metals 1 ครั้ง
ตรวจสมดุลจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร Urine Indican Test 1 ครั้ง
หมวด 3 : การนอนหลับ ความเครียด และการเผาผลาญ Limit
ตรวจฮอร์โมนความเครียด Cortisol ไม่จำกัด
ตรวจภาวะการอักเสบของร่างกาย hsCRP ไม่จำกัด
ตรวจระดับกรดอะมิโน สาเหตุเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ Homocysteine ไม่จำกัด
ตรวจมวลน้ำ มวลกล้ามเนื้อในร่างกาย Inbody ไม่จำกัด
ตรวจไขมันสะสมทั่วร่างกาย Dexa Scan 2 ครั้ง
ตรวจสมดุลกระบวนการเผาผลาญ Urine Organic Acids 1 ครั้ง
หมวด 4 : ฟื้นฟูร่างกาย (Treatment) เลือกได้ 1 รายการ Limit
การให้วิตามินทางหลอดเลือด IV Treatment 3 ครั้ง/ปี
ผลิตภัณฑ์วิตามินจาก Phyathai Life (Lavita) 3 สูตร/ปี

เงื่อนไขแพ็กเกจ

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567
 • ระยะเวลาในการใช้บริการ 365 วัน หรือ 1 ปี นับจากวันที่ใช้บริการครั้งแรก
  • รายการตรวจ Basic Checkup ใช้บริการครั้งแรก ไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2567
  • กลุ่มรายการตรวจ Advance Checkup สามารถเข้ารับบริการได้ 365 วัน หรือ 1 ปี นับจากวันที่ซื้อโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
  • ในการเข้ารับการตรวจครั้งต่อไป ต้องเป็นแพทย์ท่านเดียวกับที่ตรวจ Basic Checkup
 • ค่าบริการการเข้าตรวจ
  • ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ ในการตรวจครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เท่านั้น
  • ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการ ในการรับบริการครั้งที่ 1 - 3 เท่านั้น
  • กรณีตรวจครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์ในการรายงานผล ตามรายละเอียดอัตราค่าบริการ ดังนี้
   • กรณีลูกค้าต้องตรวจติดตามกลุ่ม Anti Aging จะต้องชำระค่าบริการทางการแพทย์ เป็นจำนวนเงิน 500 บาท
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาศูนย์เฉพาะทางอื่นๆ กรณีพบความผิดปกติและต้องส่งรักษาต่อ ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติม
 • ราคาดังกล่าว รวมคูปองอาหารและสมุดรายงานผลในครั้งแรกที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ
 • การเข้ารับการตรวจทุกครั้งจำเป็นต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าที่ Phyathai Call Center 1772 (ตลอด 24 ชม.)

แพ็กเกจสุขภาพที่ทำให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้น

Package & Promotion

 • รายการตรวจ Basic Checkup
  • Basic Checkup (16 รายการ)
   รายการตรวจ Limit
   1 ตรวจร่างกายโดยแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย Physical Examination 2 ครั้ง
   2 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH ไม่จำกัด
   3 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FT3 ไม่จำกัด
   4 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FT4 ไม่จำกัด
   5 ตรวจฮอร์โมนเพศ LH ไม่จำกัด
   6 ตรวจฮอร์โมนเพศ FSH ไม่จำกัด
   7 ตรวจฮอร์โมนเพศ E2 ไม่จำกัด
   8 ตรวจฮอร์โมนเพศ Testosterone *สำหรับผู้ชายเท่านั้น ไม่จำกัด
   9 ตรวจฮอร์โมนเพศ Testosterone *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น ไม่จำกัด
   10 ตรวจฮอร์โมนเพศ Progesterone *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น ไม่จำกัด
   11 ตรวจฮอร์โมนเพศ Sex Hormone Binding Globulin ไม่จำกัด
   12 ตรวจระดับฮอร์โมนโปรแลคติน Prolactin *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น ไม่จำกัด
   13 ตรวจฮอร์โมนต้านความเครียด DHEA-S ไม่จำกัด
   14 ตรวจแสดงอายุจริงในร่างกาย IGF1 ไม่จำกัด
   15 ตรวจแสดงระดับโปรตีนของอายุจริงในร่างกาย IGFBP3 ไม่จำกัด
   16 ตรวจระดับน้ำตาลในตับอ่อน Insulin ไม่จำกัด
 • รายการตรวจ Advance Anti-Aging
  • Advance Anti-Aging
   หมวด 1 : วิตามิน (Micronutrients) Limit
   ตรวจวิตามินในร่างกาย 10 ชนิดและสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย Antioxidents 1 ครั้ง
   ตรวจระดับของแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นในร่างกาย Vitamin Mineral 1 ครั้ง
   หมวด 2 : ระบบภูมิคุ้มกันและโลหะหนัก Limit
   ตรวจระดับเม็ดเลือดขาวต้านเชื้อโรค Lymphocyte Subset (T Cell/ B Cell / NK Cell) 2 ครั้ง
   ตรวจระดับวิตามินดี Total Vitamin D (D2+3) 2 ครั้ง
   ตรวจระดับสารที่บ่งบอกภาวะการอักเสบในร่างกาย Interleukin-6 1 ครั้ง
   ตรวจแร่โลหะหนัก Oligoscan หรือ CTD Screening 1 ครั้ง
   ตรวจสารพิษ และสารโลหะหนักในร่างกาย Toxic Heavy Metals 1 ครั้ง
   ตรวจสมดุลจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร Urine Indican Test 1 ครั้ง
   หมวด 3 : การนอนหลับ ความเครียด และการเผาผลาญ Limit
   ตรวจฮอร์โมนความเครียด Cortisol ไม่จำกัด
   ตรวจภาวะการอักเสบของร่างกาย hsCRP ไม่จำกัด
   ตรวจระดับกรดอะมิโน สาเหตุเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ Homocysteine ไม่จำกัด
   ตรวจมวลน้ำ มวลกล้ามเนื้อในร่างกาย Inbody ไม่จำกัด
   ตรวจไขมันสะสมทั่วร่างกาย Dexa Scan 2 ครั้ง
   ตรวจสมดุลกระบวนการเผาผลาญ Urine Organic Acids 1 ครั้ง
   หมวด 4 : ฟื้นฟูร่างกาย (Treatment) เลือกได้ 1 รายการ Limit
   การให้วิตามินทางหลอดเลือด IV Treatment 3 ครั้ง/ปี
   ผลิตภัณฑ์วิตามินจาก Phyathai Life (Lavita) 3 สูตร/ปี
 • เงื่อนไขแพ็กเกจ

  เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567
  • ระยะเวลาในการใช้บริการ 365 วัน หรือ 1 ปี นับจากวันที่ใช้บริการครั้งแรก
   • รายการตรวจ Basic Checkup ใช้บริการครั้งแรก ไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2567
   • กลุ่มรายการตรวจ Advance Checkup สามารถเข้ารับบริการได้ 365 วัน หรือ 1 ปี นับจากวันที่ซื้อโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
   • ในการเข้ารับการตรวจครั้งต่อไป ต้องเป็นแพทย์ท่านเดียวกับที่ตรวจ Basic Checkup
  • ค่าบริการการเข้าตรวจ
   • ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ ในการตรวจครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เท่านั้น
   • ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการ ในการรับบริการครั้งที่ 1 - 3 เท่านั้น
   • กรณีตรวจครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์ในการรายงานผล ตามรายละเอียดอัตราค่าบริการ ดังนี้
    • กรณีลูกค้าต้องตรวจติดตามกลุ่ม Anti Aging จะต้องชำระค่าบริการทางการแพทย์ เป็นจำนวนเงิน 500 บาท
  • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาศูนย์เฉพาะทางอื่นๆ กรณีพบความผิดปกติและต้องส่งรักษาต่อ ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติม
  • ราคาดังกล่าว รวมคูปองอาหารและสมุดรายงานผลในครั้งแรกที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ
  • การเข้ารับการตรวจทุกครั้งจำเป็นต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าที่ Phyathai Call Center 1772 (ตลอด 24 ชม.)
ช่องทางการชำระเงิน

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3, พหลโยธิน โทร. 1772