ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

จริงหรือไม่ การสูบบุหรี่อาจทำให้ตาบอด

เมื่อดวงตาได้รับสารพิษจากควันบุหรี่นานๆ ส่งผลให้ระดับการมองเห็นลดลงจนเกิดอาการตาบอด หลอดเลือดตีบเล็กลง ระบบการหมุนเวียนเลือดแย่ลง รวมไปเลือดที่มาหล่อเลี้ยงดวงตา ส่งผลให้ดวงตาขาดออกซิเจนและสารอาหาร ซึ่

บุหรี่ไฟฟ้า ดีจริงอย่างที่โฆษณาหรือว่ามีโอกาสฆ่าคนสูบได้เช่นกัน

ควันก็คือควัน” การสูบบุหรี่ไฟฟ้าคือการสูดควันเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งไม่ว่าจะมาจากสารใดก็ตาม เมื่อสูบเข้าไปในร่างกาย ย่อมไม่ดีแน่ๆ ยิ่งถ้าสูบเข้าไปในปริมาณมากๆ นานๆ ก็จะยิ่งมีโอกาสเกิดอันตรายได้

เลิกเถอะ! สูบบุหรี่...เสี่ยงเป็นโรคร้ายมากมายกว่าที่คิด

บุหรี่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของคนไทย แต่ละปีคนไทยต้องจบชีวิตลงเพราะการสูบบุหรี่มากกว่า 50,000 คน ยังไม่รวมคนที่เสียชีวิตจากควันบุหรี่มือสอง และบุหรี่ยังเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังที่ทำให้เกิดความ

เคล็ด(ไม่)ลับ...เลิกบุหรี่ยังไงให้สำเร็จ

สารนิโคติน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเลิกบุหรี่เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก แต่หากลองปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ คุณอาจจะเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ..ก่อนที่หัวใจจะถูกทำลายจนเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

เลิกบุหรี่..ไม่ยาก หากทำอย่างถูกวิธี

ปัจจุบันนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้นทุกปีๆ บุหรี่จึงเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของปัญหาสุขภาพคนไทยที่ควรเร่งแก้ไขในเร็ววัน ปัจจุบันการเลิกบุหรี่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพราะโรงพยาบาลพญาไท 2 มีทั้งเทคโนโลยีและทางเลือ