ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

Mobile CT & Stroke Treatment Unit หน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่

Mobile CT & Stroke Treatment Unit หน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่

รถฉุกเฉินรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่ เป็นรถพยาบาลนวัตกรรมการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสามารถรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันได้รวดเร็วกว่ารถพยาบาลทั่วไป