ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

นวัตกรรมการผ่าตัดรักษากระดูกหัก Taylor Spatial Frame

ผู้ป่วยที่กระดูกหักหรือเนื้อเยื่อรอบกระดูกบาดเจ็บ สามารถผ่าตัดรักษากระดูกด้วยวิธีนี้ได้ รวมไปถึงภาวะแทรกซ้อน อย่าง กระดูกหาย แพทย์จะใช้เทคนิคนี้ในการยึดกระดูกเพื่อทดแทนกระดูกส่วนที่หายไป