ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

นวัตกรรมการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก Total Hip Arthroplasty – BIKINI Surgery

อายุ อุบัติเหตุ หรือแม้แต่สารสเตียรอยด์ที่ผสมอยู่ในยาบางประเภท ล้วนก่อให้เกิดภาวะข้อสะโพกเสื่อม ซึ่งสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง