ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

MRI คืออะไร

MRI คืออะไร

เครื่องสร้างภาพที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรค โดยอาศัยคุณสมบัติความเป็นแม่เหล็กของไฮโดรเจนอะตอมภายในร่างกายภายใต้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเครื่อง MRI