ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

Robot Trainer นวัตกรรมของกายภาพบำบัด

Robot Trainer นวัตกรรมของกายภาพบำบัด

อุปกรณ์ช่วยเดิน Robot Trainer หรือ เครื่องช่วยพยุงเดินนี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยฝึกเดินนานขึ้น