ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

ผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก Minimally Invasive Surgery ( MIS )

ผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก Minimally Invasive Surgery ( MIS )

การผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็กโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางถึงการตรวจวินิจฉยและการรักษาโดยเครื่องมือที่ทันสมัย