ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

คำแนะนำการตรวจอาการเวียนศีรษะด้วยเครื่องCDP


เวียนศรีษะ

 
คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจวัดระดับความสมดุลของการทรงตัวและการเคลื่อนไหว

(Computerized Dynamic Posturography)

ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ

1.เพื่อประเมินระบบการทรงตัวของผู้ป่วย โดยมีตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับบุคคลทั่วไปในวัยเดียวกัน โดยผู้ป่วยอาจปัญหาเรื่องระบบการทรงตัวอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆดังนี้

   - ระบบรับการทรงตัวของหูชั้นใน

   - ระบบประสาทสัมผัสทั่วไป การทำงานของกล้ามเนื้อและข้อต่อ

   - ระบบการมองเห็น

2.วิเคราะห์และหาความเสี่ยงต่อการหกล้มในบุคคลกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการหกล้ม

3.ใช้ในการออกแบบวิธีฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาการทรงตัวอย่างแท้จริงจากผู้ป่วยอื่นๆ เช่น ผู้ป่วยที่มีความวิตกกังวล หรือ ผู้ป่วยทางจิตเวช

4.เพื่อช่วยในการออกแบบวิธีฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาการทรงตัวภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุ หรือมีพยาธิสภาพบริเวณสมอง เช่น ก้อนเนื้องอก ปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือด หรือในผู้ป่วยพาร์กินสัน เป็นต้น

5.เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมภายหลังการรักษา ทั้งจากการรักษาด้วยตัวยา การรักษาด้วยการผ่าตัด หรือหลังทำกายภาพบำบัด

 ข้อจำกัดในการตรวจ

   - ผู้ป่วยเด็กที่อายุน้อยกว่า 3 ปีหรือไม่สามารถร่วมมือขณะทำการตรวจ

   - ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 80 ปี

   - ผู้ป่วยที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 14 กิโลกรัม หรือมีน้ำหนักมากกว่า 200 กิโลกรัม

   - ผู้ป่วยที่มีความสูงมากกว่า 200 เซนติเมตร

   - ผู้ป่วยที่มีการรับรู้ความรู้สึกตัวลดลง หรือได้รับยาที่มีผลต่อความรู้สึกตัว 

การเตรียมพร้อมผู้ป่วยก่อนการทดสอบ

   - ไม่ควรรับประทานอาหารก่อนการทดสอบ เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนขณะตรวจ

   - ควรงดยาที่มีผลต่อการรับรู้ความรู้สึกตัวก่อนการทดสอบ           

   - ควรถอดรองเท้าขณะทำการทดสอบ เพื่อผลที่ถูกต้องแม่นยำและลดการเกิดอุบัติเหตุขณะตรวจ

การตรวจวัดระดับความสมดุลของการทรงตัวและการเคลื่อนไหว ประกอบด้วย

1. การตรวจเพื่อดูการตอบสนองของระบบประสาทสัมผัสที่ควบคุมการทรงตัวในสถานการณ์ต่างๆเช่น ทดสอบการทรงตัวขณะหลับตา ลืมตา หรือมีการขยับของผิวสัมผัสหรือสิ่งแวดล้อมภายนอก

2.การตรวจประเมินความสามารถการตอบสนองการทรงตัวแบบอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งรบกวนจากภายนอกมากระตุ้น

3.การตรวจประเมินความสามารถการตอบสนองการทรงตัวแบบอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวลาดเอียงโดยไม่คาดคิด

                นอกเหนือจากนี้ ยังมีความสามารถในการทรงตัวในสถานการณ์ต่างๆเพื่อออกแบบการฟื้นฟูระบบทรงตัวที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละราย เช่น ความสามารถในการเคลื่อนตัวออกจากศูนย์ถ่วงของร่างกาย การถ่ายเทน้ำหนัก หรือ รักษาเสถียรภาพเมื่อทรงตัวด้วยขาข้างเดียว เป็นต้น

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการทดสอบ

   - การหกล้มขณะตรวจซึ่งควรใส่อุปกรณ์พยุงร่างกายและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ทดสอบอย่างเคร่งครัด

   - ความเหนื่อยล้าจากการทดสอบ เนื่องจากเป็นการทดสอบที่ใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 30 นาที

   - อาการเวียนศีรษะ หน้ามืด คลื่นไส้ อาเจียน

Rate this article : คำแนะนำการตรวจอาการเวียนศีรษะด้วยเครื่องCDP

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง