ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

Mobile CT & Stroke Treatment Unit หน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่


Mobile CT & Stroke Treatment Unit หน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่

Mobile CT & Stroke Treatment Unit หน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่

ปวดศรีษะ

หรือ หน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่ โรงพยาบาลพญาไท 1 เป็นรถพยาบาลนวัตกรรมการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในประเทศเยอรมนีและอเมริกาว่าสามารถรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันได้รวดเร็วกว่ารถพยาบาลทั่วไป


หน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่(Mobile CT & Stroke Treatment Unit)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่ดีกว่าในบริการระบบ “โทรเวชกรรม” (telemedicine คือ การรักษาผู้ป่วยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและ video conference ) ซึ่งแตกต่างจากการรักษาในระบบเดิมที่ต้องรีบนำผู้ป่วยฝ่าการจราจรที่ติดขัดมารับการรักษาที่โรงพยาบาล

เมื่อรถไปถึงบ้านผู้ป่วยหรือที่ผู้ป่วยอยู่ทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินจะทำการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยทันที ทำการถ่ายภาพสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งอยู่ในรถ วิเคราะห์ผลเลือดอย่างรวดเร็วด้วยเครื่องปฏิบัติการเคลื่อนที่(mobile laboratory) ส่งภาพสมองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและทำการ video conference เพื่อพิจาณาการให้ยาละลายลิ่มเลือด กับทีม ประสาทแพทย์ stroke โรงพยาบาลพญาไท 1 ซึ่งสั่งสมประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากการรักษาทางไกลในโรงพยาบาลเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลกว่า 15 แห่ง มาเป็นเวลากว่า 4 ปี ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจในประสิทธิภาพที่ดีและความปลอดภัยขั้นสูงให้ได้มาตรฐานเดียวกันกับการรักษาผู้ป่วยในหน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่ โรงพยาบาลพญาไท1


ระบบ telemedicine ในการรักษาผู้ป่วยอัมพาตเฉียบพลัน ด้วยหน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่ (Mobile CT & Stroke Treatment Unit )

ในกรณีผู้ป่วยมีอาการหลอดเลือดสมองขนาดใหญ่อุดตันแพทย์จะสั่งถ่ายภาพหลอดเลือดสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CTA brain) เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำ และที่สำคัญคือใหญ่โรงพยาบาลเตรียมทีมในการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการลากลิ่มเลือดออกจากสมองด้วยอุปกรณ์พิเศษ (clot retrieval) ในระหว่างผู้ป่วยเดินทางกลับโรงพยาบาลช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการลากลิ่มเลือดได้อย่างรวดเร็วที่สุดเมื่อมาถึงโรงพยาบาล รวมถึงการเตรียมทีมผ่าตัดในกรณีที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องผ่าตัดเร่งด่วน


ภาพถ่ายเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือดสมอง (CTA brain)


**แผนผังภายในหน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่


ภายในรถ Mobile CT & Stroke Treatment Unit ประกอบด้วย

  1. เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ (CT scan)
  2. ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile laboratory) สามารถตรวจวิเคราะห์ผลเลือดที่จำเป็นในการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง
  3. ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะยาละลายลิ่มเลือด ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำ
  4. เครื่องมือสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและผ่านระบบ video conference (Telemedicine equipment)

วิธีการขอรับบริการ Mobile CT & Stoke Treatment Unitมีอาการใดอาการหนึ่งหรือหลายอาการหรือสงสัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมอง โทร 1772 กด 7 เรียกใช้บริการหน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่ (Mobile CT & Stoke Treatment Unit) โรงพยาบาลพญาไท 1 ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองพญาไท
โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 3 ชั้น 5 
โทร : 02-201-4600 ต่อ 2688, 2690Rate this article : Mobile CT & Stroke Treatment Unit หน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง