ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบบรรเทาอาการของโรงพยาบาลพญาไท 1 (Palliative care in Phyathai 1 Hospital)


การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบบรรเทาอาการของโรงพยาบาลพญาไท 1 (Palliative care in Phyathai 1 Hospital)

 
เพราะผู้ป่วย..ไม่ได้ป่วยแค่ทางร่างกาย แต่ยังส่งผลไปถึงจิตใจและอารมณ์ โรงพยาบาลพญาไท 1 จึงให้ความสำคัญในเรื่องของการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้มากที่สุด..ควบคู่ไปกับการรักษาที่ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองการดูแลผู้ป่วยได้ตรงจุดและครอบคลุมทุกความต้องการของผู้ป่วย!!

เป้าหมายหลักการดูแลรักษาผู้ป่วย (Principle)

“การเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้เป็นไปตามลักษณะที่ผู้ป่วยต้องการ” เป็นเป้าหมายหลักของการดูแลผู้ป่วยแบบบรรเทาอาการของโรงพยาบาลพญาไท 1 เน้นให้การดูแลบรรเทาอาการความเจ็บปวดและลดความทุกข์ทรมานที่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือด้านจิตใจ...โดยดูแลครอบคลุมทั้งตัวผู้ป่วยและทั้งครอบครัวผู้ป่วย

กลุ่มผู้ป่วยที่ควรได้รับการดูแลรักษา (Target)

สำหรับผู้ป่วยที่ควรได้รับการดูแลแบบบรรเทาอาการ คือกลุ่มู้ป่วยที่เป็นโรคที่มีความซับซ้อน มีอาการรุนแรง เรื้อรัง หรือมีอาการเปลี่ยนแปลงทรุดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดูแลแบบบรรเทาอาการนี้จะช่วยลดความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยสามารถใช้การดูแลรักษานี้ควบคู่ไปกับวิธีการรักษาโรคหลักของผู้ป่วยได้

การให้บริการดูแลผู้ป่วย...ในแบบของโรงพยาบาลพญาไท 1

เราจัดให้มีการบริการดูแลผู้ป่วยแบบบรรเทาอาการขึ้นควบคู่ไปกับการรักษาเป็นหลัก ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ แพทย์เฉพาะทาง (สาขาที่เกี่ยวข้อง) พยาบาลชำนาญการ (สาขาที่เกี่ยวข้อง) นักจิตวิทยา นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความตั้งใจ และยินดีที่จะให้การดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ โดยมีการผสมผสานกับการรักษาแบบอื่นๆ เข้าด้วยกันนพ.ชนวัธน์ เทศะวิบูล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีรักษา
แพทย์หัวหน้าแผนกการบริการดูแลรักษาผู้ป่วย
แบบบรรเทาอาการ
โรงพยาบาลพญาไท 1
โทร. 02-201-4600 ต่อ 2465
 


Rate this article : การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบบรรเทาอาการของโรงพยาบาลพญาไท 1 (Palliative care in Phyathai 1 Hospital)

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง