ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

นวัตกรรมการผ่าตัดกระดูกสันหลังแผลเล็กหลีกเลี่ยงการทำลายกล้ามเนื้อหลัง Percutaneous Spine SurgeryPercutaneous Spine Surgery เป็นนวัตกรรมการผ่าตัดกระดูกสันหลังแผลเล็กที่ใส่โลหะยึดตรึงกระดูกสันหลัง ซึ่งหลีกเลี่ยงการทำลายกล้ามเนื้อหลังโดยการไม่เปิดแผลเลาะกล้ามเนื้อ แต่ใช้การเจาะแผลเป็นรูเล็ก และร้อยเรียงโลหะผ่านใต้ผิวหนังชิดบริเวณกระดูก

ผลลัพธ์ที่ได้คือแผลผ่าตัดที่มีขนาดเล็ก ลดการเจ็บปวด เสียเลือดน้อย ผู้ป่วยฟื้นตัวไว และปลอดภัยมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุจะมีโรคแทรกซ้อนในการผ่าตัดน้อยลง สามารถใช้ผ่าตัดรักษาโรคต่างๆ ทางกระดูกสันหลังร่วมกับเทคโนโลยีที่ช่วยในการผ่าตัดที่ดี ทำให้การผ่าตัดวิธีนี้สามารถรักษาคนไข้ที่มีภาวะกระดูกสันหลังได้หลากหลายมากขึ้น อาทิ กระดูกสันหลังหัก กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท เนื้องอกกระดูกสันหลัง กระดูกสันหลังติดเชื้อ

นวัตกรรมการผ่าตัดกระดูกสันหลังแผลเล็กเป็นวิธีการผ่าตัดที่ตรงจุด และใช้กับคนไข้ที่มีภาวะกระดูกสันหลังที่มีปัญหา เนื่องจากปัจจุบันการพัฒนาเทคนิคและวิธีการผ่าตัดวิธีนี้ร่วมกับเทคโนโลยีที่ช่วยในการผ่าตัดที่ดีมากขึ้น ทำให้การผ่าตัดวิธีนี้สามารถรักษาคนไข้ที่มีภาวะกระดูกสันหลังได้หลากหลายมากขึ้น

เหมาะกับกลุ่มคนไข้กลุ่มใดเป็นพิเศษ

นวัตกรรมการผ่าตัดกระดูกสันหลังแผลเล็กจะเหมาะสมอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในกลุ่มคนไข้สูงอายุ เนื่องจากเป็นการผ่าตัดที่มีการรบกวนระบบกล้ามเนื้อและอวัยวะอื่นๆ น้อย รวมทั้งมีแผลผ่าตัดที่มีขนาดเล็ก มีการสูญเสียเลือดที่น้อย นำไปสู่การฟื้นตัวหลังการผ่าตัดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้คนไข้สามารถกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวได้อย่างรวดเร็วและมีความสุข

การผ่าตัดด้วยวิธีนี้ ให้ผลดีกว่าการผ่าตัดเปิดอย่างไร

เนื่องจากนวัตกรรมการผ่าตัดกระดูกสันหลังนี้เป็นวิธีการรักษาใหม่ ซึ่งต้องใช้วิธีการผ่าตัดหรือเทคโนโลยีที่สูงขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่แพทย์ที่มารักษาด้วยวิธีนี้ควรมีประสบการณ์และความรู้ความชำนาญในการรักษาผ่าตัดแบบแผลเล็ก

อาการฟื้นตัวหลังจากการผ่าตัด

โดยปกติแล้วหลังการผ่าตัด คนไข้สามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่าการผ่าตัดแบบปกติ โดยสามารถที่จะลุกนั่ง และเคลื่อนไหวได้ โดยใช้เวลาเพียง 1-2 วันหลังจากการผ่าตัด สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติหลังการผ่าตัด โดยคนไข้อาจออกจากโรงพยาบาลประมาณ 3-4 วัน


นพ.ชัยศิริ ชัยชาญกุล
แพทย์กระดูกและข้อ เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง
สถาบันกระดูกและข้อ
โรงพยาบาลพญาไท 2

Rate this article : นวัตกรรมการผ่าตัดกระดูกสันหลังแผลเล็กหลีกเลี่ยงการทำลายกล้ามเนื้อหลัง Percutaneous Spine Surgery

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง