ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

มะเร็งเต้านม รู้ก่อน ป้องกันได้ก่อน


มะเร็งเต้านม รู้ก่อน ป้องกันได้ก่อน


“มะเร็งเต้านม” คำที่โหดร้ายในความรู้สึก แต่ความน่ากลัวจะไม่น่ากลัวอีกต่อไป ถ้าคุณเตรียมรับมืออย่างถูกต้อง จากการใส่ใจในการตรวจเต้านม และรักษาทันทีเมื่อตรวจพบ พบมะเร็งเต้านมเร็วเพียงใดการรักษาที่ดีก็ย่อมมีมากเท่านั้น

เริ่มต้นเรื่องราวของมะเร็งเต้านมกับ การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ก่อนโรคมาเยือน..

ศ.นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ ศัลยแพทย์หัวหน้าศูนย์เต้านม โรงพยาบาลพญาไท 3 กล่าวว่า ตั้งแต่เป็นนักเรียนแพทย์ จนปัจจุบันมากกว่า 30 ปี เรายังคงรับทราบกันว่าให้ตรวจเต้านมตนเองทุกเดือน เพื่อดู คลำหาสิ่งผิดปกติต่างๆ อันได้แก่ ก้อนที่เกิดขึ้นมาใหม่ที่เต้านม มีแผลแตกที่เต้านม เลือดออกที่หัวนม มีแผลที่หัวนม หรือมีก้อนที่ต่อมรักแร้ เป็นต้น” โดยให้พิจารณาว่า เต้านมเท่ากันหรือไม่ บิดเบี้ยวจากการถูกดึงรั้งของก้อนมะเร็ง มีรอยบุ๋มหรือมีการบวมที่ผิวหนังเต้านม หากพบว่าเต้านมมีความผิดปกติให้พบแพทย์ เพื่อตรวจหารอยโรคว่ามีสาเหตุจากมะเร็งเต้านมหรือไม่ เรียกได้ว่า ผู้หญิงอาจเข้าใจผิดว่าต้องมีอาการก่อนจึงไปพบแพทย์ ถ้าไม่พบสิ่งผิดปกติก็สบายใจได้ว่าไม่เป็นอะไร

แต่แท้จริงแล้ว! หากพบอาการมะเร็งเต้านมดังที่สอนกันมาข้างต้น ก็ค่อนข้างจะสายไปแล้ว ยิ่งคลำได้ก้อนใหญ่เท่าไรยิ่งรักษายาก ผลที่ได้ก็ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งวัดจากอัตราการอยู่รอดหรือการหายจากโรคหลังการรักษาเป็นหลัก รวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดี

ดังนั้นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง คือให้ประชาชนทราบว่า “มะเร็งเต้านม” หากจะรักษาให้ได้ผลดี ต้องอย่ารอให้มีอาการ เพราะมะเร็งเต้านมเกิดขึ้นได้ในขณะที่ไม่มีอาการและสัญญาณเตือน

ไม่ต้องตรวจเต้านมอีกแล้วหรือ?

เคยมีการวิจัยที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้หญิงที่สอนให้ตรวจเต้านมตนเองเป็นประจำทุกเดือนกับกลุ่มที่ไม่ได้สอนหรือคลำเต้านมตนเองเป็นประจำ พบว่าทั้งสองกลุ่มเมื่อเกิดมะเร็งเต้านมมีอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมไม่แตกต่างกัน ทั้งๆ ที่กลุ่มที่ตรวจเต้านมตนเองเป็นประจำ จะมาพบแพทย์บ่อยกว่า ในทางปฏิบัติ “หมอว่าการตรวจเต้านมตนเองยังมีประโยชน์ หากทำจริงและทำให้เป็น จะได้พบก้อนมะเร็งที่มีขนาดเล็กลง เพราะมะเร็งเต้านมยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคที่ชัดเจน การตรวจพบมะเร็งเต้านมให้เร็วที่สุด จึงได้ผลดีต่อตัวเองมากที่สุด การตรวจตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญ

จากการศึกษาเรื่องประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเองที่สาธารณรัฐประชาชนจีน แสดงให้เห็นว่าวิธีการสอนแบบนี้ แม้ตรวจพบมะเร็งได้เร็วขึ้น แต่ไม่เร็วพอที่จะให้การรักษาแล้วรอดชีวิตจากมะเร็งได้หมด การตรวจพบมะเร็งให้เร็วขึ้นต้องตรวจพบในระยะที่ไม่ปรากฏอาการแสดงเลย ซึ่งการคลำเต้านมโดยแพทย์จะพบก้อนมะเร็งได้ชัดเจนต้องใหญ่เกิน 1 ซม.ขึ้นไปจึงจะรู้สึกได้ เล็กกว่านั้นมักตรวจไม่พบ แต่กรณีอยู่ลึกก็คลำไม่พบ ดังนั้นเพื่อให้พบมะเร็งเต้านมได้เร็วขึ้นจึงควรตรวจด้วยแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์เต้านม

แมมโมแกรมและอัลตราซาวด์เต้านม

เมื่อใดจึงควรตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์เต้านม สำหรับเต้านมแล้ว หากหวังจะพบมะเร็งได้เร็วขึ้น ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ ก็ต้องเข้าตรวจ แต่ถ้าให้คุ้มค่าต้องเลือกตรวจอย่างต่อเนื่อง ในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งสูง ซึ่งการตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรม จะเห็นมะเร็งที่ไม่มีอาการขนาดเล็กได้ 3 ลักษณะคือ 1. ก้อน 2. ผลึกหินปูน 3. จุดดึงรั้งในเนื้อเต้า

กลุ่มเสี่ยงมะเร็งเต้านม ?

ในแต่ละปีพบผู้หญิงไทยเป็นมะเร็งเต้านมประมาณปีละ 9,000-10,000 คน หรือประมาณ 25-30 คนต่อประชากร 1 แสนคน ผู้หญิงที่เป็นมะเร็งโดยเฉลี่ยจะอายุเกิน 40 ปี คนในเมืองใช้ชีวิตแบบชาวตะวันตก พบเป็นมะเร็งมากกว่าคนชนบท คนโสด ไม่มีบุตร หรือคนที่มีสมาชิกสายตรงในครอบครัว เช่น แม่หรือพี่หรือน้องเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่ 2 คนขึ้นไปในอายุก่อนวัย 50 ปี ล้วนมีความเสี่ยง ควรเข้าตรวจสุขภาพและตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

ถ้าไม่มีอาการผิดปกติที่เต้านม แต่อยากตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมก่อนอายุ 40 ได้ไหม ?

หากท่านมีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไป ในความเห็นของหมอก็ควรตรวจ หรืออาจตรวจเพราะมีสาเหตุอื่นๆ เนื่องจากเต้านมไม่ได้มีแต่โรคมะเร็งเพียงอย่างเดียว อาจเป็นซีสต์ (ถุงน้ำ) หรือก้อนเนื้องอกชนิดธรรมดาอื่นๆ เป็นต้น

นำเซลล์ หรือชิ้นเนื้อออกมาได้อย่างไร หากคลำไม่พบ ?

การเจาะชิ้นเนื้อเต้านม สามารถใช้เครื่องแมมโมแกรมกำหนดจุดได้ด้วยคอมพิวเตอร์นำเข็มเจาะชิ้นเนื้อไปยังก้อนที่กำหนดตำแหน่งไว้ เรียกว่า การทำ Stereotactic core biopsy ไม่ต้องดมยาสลบใช้วิธีฉีดยาชาตรงรอยเข็มเข้าเท่านั้น แต่สำหรับกรณีตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์พบก้อน ก็สามารถใช้เครื่องอัลตราซาวด์หาก้อนเพื่อนำเข็มเข้าไปตัดเนื้อตรวจ ซึ่งวิธีนี้ทำได้ง่ายกว่า สะดวก ไม่ต้องใช้เครื่องราคาแพงมาก

ข้อดีของการตรวจพบมะเร็งเต้านมเร็ว ?

ยิ่งพบมะเร็งเต้านมเร็ว โอกาสที่มะเร็งจะแพร่กระจายออกไปแล้วก็มีน้อยกว่า หรือถ้ามีก็ไม่มากนัก การรักษาไม่ยุ่งยาก สามารถผ่าตัดเก็บเต้านมได้ บางรายอาจไม่ต้องให้ยาเคมีบำบัด ยกเว้นผู้ที่ผ่าตัดแบบเก็บเต้านมไว้ได้แล้ว ซึ่งจะให้ผลการรักษาที่ดี และมีโอกาสหายได้สูงมากหลังการรักษา
สิ่งที่จะช่วยให้พบมะเร็งเต้านมได้เร็ว จะต้องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในเวลาอันเหมาะสมอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องแมมโมแกรม และอัลตราซาวด์เต้านม เพื่อชีวิตที่มีคุณภาพห่างไกลจากคำว่า “มะเร็งเต้านม”
ศ.นพ.ศุภกร โรจนนินทร์

ศัลยแพทย์หัวหน้าศูนย์เต้านม

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

และศัลยกรรม ศีรษะ คอ และเต้านม

โรงพยาบาลพญาไท 3Rate this article : มะเร็งเต้านม รู้ก่อน ป้องกันได้ก่อน

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง