ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

รู้หรือไม่? ซีสต์เต้านม Vs ก้อนเนื้อที่เต้านม ไม่เหมือนกันนะ


เต้านม

ในชีวิตคนเรานอกจากการดูแลสุขภาพในด้านต่างๆ  แล้ว  การสำรวจร่างกายของตนเองก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน เพราะบางครั้งสิ่งผิดปกติก็อาจเกิดขึ้นเงียบๆ โดยที่เราไม่รู้ตัว เช่นเดียวกับเต้านมที่ควรตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือนเพื่อหาความผิดปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้หญิง

“ซีสต์และก้อนเนื้อที่เต้านม” ความแตกต่างที่มากกว่า

พญ.วิภาวี สรรพสิทธิ์วงศ์ ศัลยแพทย์ด้านศีรษะ คอและเต้านม  ประจำศูนย์ศีรษะ คอ และเต้านมโรงพยาบาลพญาไท 3 ได้ให้ข้อมูลว่า “ซีสต์และก้อนเนื้อที่เต้านม” เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบมาก แต่ในขณะเดียวกันหลายคนยังมีความเข้าใจในเรื่องซีสต์และก้อนเนื้อคลาดเคลื่อน  บางคนคิดว่าเป็นปัญหาเดียวกัน  แต่ในความเป็นจริงมีความแตกต่างกันเพียงแต่เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ป่วยมาพบหมอด้วยที่มาเดียวกัน  นั่นก็คือสามารถคลำได้ก้อนที่บริเวณเต้านม  โดยก้อนที่เต้านมตรวจพบมากใน 3 ลักษณะ  คือ ถุงน้ำ ก้อนเนื้อธรรมดา  และ ก้อนเนื้อร้ายที่เป็นมะเร็งเต้านม

ซีสต์ที่เต้านมหรือถุงน้ำในเต้านม  มีลักษณะเป็นถุงน้ำมีเซลล์ต่อมน้ำนมล้อมรอบและภายในเป็นน้ำ  ถุงน้ำในเต้านม  เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงปกติของเต้านม  ไม่ใช่ลักษณะเริ่มต้นของมะเร็ง ไม่เปลี่ยนแปลงกลายเป็นมะเร็งเต้านมอีกทั้งผู้ป่วยถุงน้ำที่เต้านมมักจะมีประวัติถุงน้ำโตและยุบตามรอบประจำเดือนและพบได้หลายตำแหน่ง  ซึ่งการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นสามารถพิจารณาได้จากการซักประวัติและตรวจร่างกาย

ก้อนเนื้อที่เต้านม คือเซลล์ของต่อมน้ำนมและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของเต้านมรวมตัวกันเกิดเป็นก้อน  โดยก้อนเนื้อที่พบมี  2 ประเภท คือ ก้อนเนื้อธรรมดา ในกลุ่มนี้จะไม่พัฒนากลายเป็นมะเร็ง  และก้อนเนื้อชนิดนี้จะมีขอบเขตของก้อนที่ชัด  แพทย์สามารถทราบเบื้องต้นได้จากการตรวจคลำเต้านม  และสำหรับ ก้อนเนื้อที่เป็นมะเร็งเต้านม จะมีลักษณะก้อนที่ค่อนข้างแข็งกว่าก้อนเนื้อธรรมดา  ขอบเขตมักไม่ชัดเจน และอาจมีอาการอื่นๆ  ร่วมด้วย  เช่น  ผิวหนังดึงรั้ง  หัวนมดึงรั้ง  ต่อมน้ำเหลืองโตร่วมด้วย

นอกจากการตรวจร่างกายและซักประวัติโดยแพทย์แล้ว  จะต้องตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันชนิดของก้อนที่ชัดเจนโดยการตรวจทางรังสีวินิจฉัย  เช่น  การตรวจด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม  การตรวจอัลตราซาวนด์  จะสามารถช่วยแยกชนิดของก้อนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  และหากแพทย์พิจารณารายละเอียดอย่างชัดเจนและพบความผิดปกติ  อาจต้องส่งชิ้นเนื้อตรวจเพิ่มเติม

“โดยปกติผู้ที่คลำได้ก้อนมีทั้งที่มาพบแพทย์และไม่มา  เพราะรู้สึกว่าไม่มีความผิดปกติใดๆ  ซึ่งหมออยากจะให้ทุกคนเข้าใจประการหนึ่งว่า “มะเร็ง” อาจคลำได้ก้อนเพียงอย่างเดียวและไม่มีอาการเจ็บ  ซึ่งกว่า 90%  ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมไม่มีอาการเจ็บใดๆ  ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่คลำพบก้อน  แม้ไม่เจ็บหรือผิดปกติก็ควรมาพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์”

พญ.วิภาวี  อธิบายเพิ่มเติมว่า ซีสต์เต้านมและก้อนเนื้อที่เต้านม  ถึงแม้ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดโรคที่แน่ชัด  แต่โดยทั่วไปสามารถพิจารณาจากช่วงอายุ  ก้อนเนื้อธรรมดามักพบบ่อยในผู้ที่อายุค่อนข้างน้อยตั้งแต่  20-30 ปี ในขณะที่ถุงน้ำที่เต้านมพบได้บ่อยในวัย 30-40 ปี และสำหรับผู้ที่อายุมากขึ้นต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับมะเร็งมากยิ่งขึ้น

การดูแลอย่างใส่ใจ

สำหรับแนวทางการดูแล “ซีสต์ที่เต้านมหรือถุงน้ำในเต้านม” สามารถดูแลด้วยการตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลง  และเจาะถุงน้ำในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการมาก  เช่น  เจ็บ  เนื่องจากน้ำคั่งอยู่ปริมาณมาก  ซึ่งการเจาะก็จะช่วยบรรเทาอาการ   ดังนั้นโดยทั่วไปแล้วถุงน้ำที่เต้านมไม่จำเป็นต้องผ่าตัดถุงน้ำออก  ส่วนการรักษา  “ก้อนเนื้อที่เต้านมแบบธรรมดา”  หากตรวจอัลตร้าซาวนด์พบว่ามีขนาดเล็กและด้วยรายละเอียดของก้อนไม่มีความน่ากังวล  ประกอบกับคนไข้ไม่มีอาการส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตและไม่มีความกังวลกับก้อนเนื้อที่เกิดขึ้น  อาจดูแลด้วยการตรวจติดตามจากอัลตราซาวด์  โดยไม่ต้องผ่าตัดออก  ยกเว้นในกรณีที่ก้อนมีขนาดใหญ่  ผู้ป่วยกังวัลมากและมีอาการเจ็บอาจพิจารณาผ่าตัดออก  โดยส่วนใหญ่แล้วผลการรักษาจะให้ผลดี   โอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำหรือเกิดขึ้นใหม่พบก้อนได้ค่อนข้างน้อย  พญ.วิภาวี กล่าว

“การดูแลตัวเองในกรณีที่พบถุงน้ำและก้อนเนื้อที่เต้านม  ไม่มีข้อห้ามหรือการปฏิบัติตัวใดเป็นพิเศษ  มีเพียงการนัดตรวจติดตาม  และแนะนำให้ตรวจคลำเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือน  เพื่อสังเกตว่าก้อนมีความเปลี่ยนแปลงในระหว่างก่อนมาพบแพทย์หรือไม่  และสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถดูแลตนเองด้วยวิธีง่ายๆ  คือ  การคลำเต้านมทั้ง 2 ข้างด้วยตนเองอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  หลังจากวันที่ประจำเดือนหมด 7 – 10 วัน  หากพบความผิดปกติควรรีบมาพบแพทย์  และสำหรับผู้หญิงที่อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป  นอกจากการตรวจคลำเต้านมด้วยตนเองแล้ว ควรรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัตราซาวด์เต้านม  พร้อมเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ด้านเต้านมเป็นประจำทุกปี”

ศัลยแพทย์ด้านศีรษะ คอและเต้านม ประจำศูนย์ศีรษะ คอ และเต้านม

โรงพยาบาลพญาไท 3

Rate this article : รู้หรือไม่? ซีสต์เต้านม Vs ก้อนเนื้อที่เต้านม ไม่เหมือนกันนะ

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง