ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

รักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทโดยไม่ต้องผ่าตัด...ด้วยวิธี “Nucleoplasty”


หมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท

ในอดีต ปัญหาจากหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท หากรักษาไม่หายจากการใช้ยาหรือการทำกายภาพบำบัดแล้ว คงหลีกเลี่ยงไม่พ้นการผ่าตัด ซึ่งในอดีตการผ่าตัดมักจะทำให้เกิดแผลขนาดใหญ่ ส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของโครงสร้างกระดูกสันหลัง นอกจากนั้น ยังมีแผลเป็นทั้งภายในและภายนอก ซึ่งบางครั้งเป็นสาเหตุของการปวดหลังเรื้อรังหลังผ่าตัด ที่เรียกกันว่า “ Failed back Syndrome ”

ในปัจจุบัน กระบวนการในการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทมีการพัฒนาและก้าวหน้าไปอย่างมาก และมีความปลอดภัยสูง เนื่องจากเป็นการผ่าตัดผ่านกล้องที่มีกำลังขยายและยังสามารถใช้เครื่อง X-rayที่มีประสิทธิภาพสูงในช่วงระหว่างการผ่าตัด นอกจากนี้ขนาดของแผลผ่าตัดก็มีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆ ลดข้อเสียต่างๆ ที่เกิดจากบาดแผลขนาดใหญ่ แนวทางการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังในปัจจุบันนี้ มุ่งหวังที่จะลดผลกระทบต่อเนื้อเยื่อประสาทต่างๆ ของผู้ป่วยลงให้น้อยที่สุด หรือที่เรียกว่า “ Minimally Invasive Spine Surgery” ดังนั้น ก่อนที่จะได้รับการผ่าตัดรักษาหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท ผู้ป่วยควรจะทราบถึงทางเลือกของการรักษาโดยการผ่าตัด ซึ่งมีผลกระทบมากน้อยแตกต่างกัน และการรักษาดังกล่าวอาจจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับกรณีของผู้ป่วยในแต่ละราย ซึ่งศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการรักษาดังกล่าวจะเป็นผู้ให้คำแนะนำ

การรักษาด้วยวิธี Nucleoplasty

เป็นการผ่าตัดขนาดเล็กโดยใช้เข็มฝังเข้าไปในหมอนรองกระดูกของผู้ป่วยที่มีปัญหา แล้วปล่อยคลื่นวิทยุผ่านเข็ม ซึ่งจะก่อให้เกิดความร้อนที่บริเวณปลายเข็ม ทำให้หมอนรองกระดูกเกิดการสลายไปส่วนหนึ่ง (ประมาณ 0.5-1 มิลลิเมตร) ผลที่เกิดขึ้นคือ แรงดันในหมอนรองกระดูกจะลดลงอย่างมาก ซึ่งจะไปลดการกดเส้นประสาทอันเป็นต้นเหตุของการปวดหลัง, อาการปวดหลังร้าวลงขา หรือปวดคอและปวดคอร้าวลงแขน

ประโยชน์ของการรักษาด้วยวิธี Nucleoplasty

1. เป็นการผ่าตัดแบบแผลเล็ก (Minimally Invasive) โดยการใช้เครื่อง Fluoroscope ตรวจตำแหน่งในการผ่าตัด โดยวิธีการรักษาวิธีนี้ไม่ต้องให้ดมยาสลบกับผู้ป่วย
2. ลดระยะเวลาในการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
3. การฟื้นตัวหลังผ่าตัดเป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถกลับบ้านได้ทันที หรือนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพียง 1 คืน
4. อาการที่เจ็บปวดจะทุเลาลงอย่างรวดเร็วภายในเวลา 2 สัปดาห์ ในผู้ป่วยส่วนใหญ่
ศูนย์สมองและระบบประสาทไขสันหลัง อาคาร A ชั้น 4

โรงพยาบาลพญาไท 2

โทร 02-6172444 ต่อ 4484, 7451

Rate this article : รักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทโดยไม่ต้องผ่าตัด...ด้วยวิธี “Nucleoplasty”

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง