ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

สอนลูกรับมือกับความผิดหวัง หน้าที่สำคัญที่พ่อแม่ไม่ควรละเลยเมื่อลูกผิดหวัง เสียใจ ย่อมส่งผลกระทบทางด้านอารมณ์และจิตใจ และด้วยระดับความเข้มแข็งของจิตใจที่แตกต่างกัน พ่อแม่จึงควรทำความเข้าใจ...และแนะแนวทางการรับมือกับความผิดหวังแก่ลูก เป็นการช่วยจัดการกับปัญหาที่กระทบต่อจิตใจของลูกได้

วิธีการสอนให้ลูกรับมือกับความผิดหวัง

1. ในเด็กเล็ก เด็กจะยังไม่สามารถรู้จักอารมณ์ตนเองว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไร เป็นอะไร และเมื่อพบกับความผิดหวังก็จะแสดงออกโดยการร้องไห้ กระสับกระส่าย โมโห ก้าวร้าวโดยที่ไม่รู้ว่าขณะนี้ตนเองรู้สึกผิดหวัง 

ผู้ปกครองต้องรู้ก่อนว่าเด็กมีอารมณ์ไม่ปกติ ณ ขณะนั้น เพื่อให้ผู้ปกครองรอจังหวะให้ลูกเงียบ สงบ จึงช่วยพูดสะท้อนถึงอารมณ์ของเด็กที่ผู้ปกครองเห็นให้เด็กฟัง โดยการบอกเด็กว่าตอนนี้หนูกำลังเสียใจ โกรธอยู่ใช่ไหม เพราะเหตุการณ์นี้ใช่ไหม และเด็กก็จะเข้าใจความรู้สึกของตัวเองจากการฟัง ผู้ปกครองพูดอธิบาย เพื่อให้เด็กรู้จักอารมณ์ตนเองมากยิ่งขึ้น และเด็กจะรู้ว่าพ่อแม่คือที่พึ่งเมื่อเวลาเสียใจ และรู้สึกอุ่นใจ ซึ่งจะช่วยให้เด็กรับมือกับอารมณ์ของตนเองได้ง่ายขึ้น

2. การให้เด็กได้สงบ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่กระตุ้นหรือเร้าให้อารมณ์รุนแรงเพิ่มขึ้น สัก 10-15 นาที จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้อารมณ์และรู้สภาวะผ่อนคลายของตนเองมากขึ้น เกิดเป็นประสบการณ์เรียนรู้วิธีผ่อนคลายอารมณ์ของตนเอง และรับมือกับตนเองในยามที่ผิดหวังได้ หลังจากที่ให้เวลากับลูกก็จะต้องมีการพูดคุยถึงสาเหตุของความผิดหวัง เพื่อช่วยหาแนวทางในการแก้ปัญหา

3. สำรวจความรู้สึกและผลกระทบที่เกิดกับเด็ก ว่าความผิดหวังจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบอะไรกับเด็กบ้าง เพื่อให้เด็กได้ทบทวนว่าความผิดหวังมีผลกระทบอะไรในมุมมองของเด็ก และเด็กได้ประสบการณ์เรียนรู้อะไรจากความผิดหวังในครั้งนี้ และอะไรเป็นสาเหตุความผิดหวังนี้ ทั้งสาเหตุจากตัวเด็กเอง จากคนรอบข้าง จากสภาพแวดล้อม เช่น เมื่อลูกไม่ได้อ่านหนังสือ หรือไม่ได้ทำการบ้าน อาจมีส่วนให้ได้คะแนนน้อยลง สามารถสะท้อนได้ว่า การไม่ได้ทำบางอย่างก็มีผลกระทบได้ เพื่อให้เด็กมองปัญหารอบด้านได้ และเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ตัวเด็กเองได้

4. การลดความคาดหวังหรือเป้าหมายของเด็ก ที่มากกว่าความสามารถหรือความเป็นจริงที่เด็กจะทำได้ในขณะนั้น เพราะผู้ปกครองย่อมทราบดีว่าเด็กไม่สามารถทำได้ แต่ให้ผู้ปกครองพูดคุยให้เด็กใช้ความสามารถ ศักยภาพด้านอื่นที่ถนัดทดแทน เพื่อแก้ปัญหา และชวนเด็กตั้งเป้าหมายใหม่ที่ท้าทายและเด็กสามารถมีโอกาสทำสำเร็จได้

5. ให้ลูกได้แสดงความคิดเห็นมากขึ้น โดยผู้ปกครองตั้งคำถามให้ลูกได้แสดงความคิดเห็น เพื่อให้ลูกรู้ทิศทางตนเอง และเสริมพัฒนาการเด็กในด้านการใช้ความคิดได้ลึกซึ้งมากขึ้น มีความคิด และตัดสินใจในแบบผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นพญ.ชนม์นิภา แก้วพูลศรี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์ สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ศูนย์สุขภาพเด็ก

โรงพยาบาลพญาไท 2

โทร 02 617-2444 ต่อ 3219-3220

Rate this article : สอนลูกรับมือกับความผิดหวัง หน้าที่สำคัญที่พ่อแม่ไม่ควรละเลย

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง