ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

Bright Future... เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของคุณหนูๆ ให้ครอบคลุมด้วยวัคซีน


Bright Future... เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของคุณหนูๆ ให้ครอบคลุมด้วยวัคซีน


“การมีภูมิคุ้มกันที่ดี ย่อมเป็นรากฐานให้ลูกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย มีพัฒนาการที่สมวัย และมีภาวะทางอารมณ์ที่เหมาะสม” แต่จะเป็นเช่นนั้นได้ คุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องมีที่ปรึกษาที่ดีและมีความรู้ที่ถูกต้อง

เราพร้อมดูแลลูกน้อยของคุณ...อย่างครอบคลุม

ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจจากคุณพ่อคุณแม่ให้ดูแลสุขภาพบุตรตั้งแต่แรกคลอด จึงมีความคิดริเริ่มในการพัฒนาการให้บริการด้วยมุมมองใหม่ที่ไม่ใช่แค่การรักษาลูกน้อยเมื่อเจ็บป่วยให้หายดีเท่านั้น แต่มุ่งเน้นไปที่การป้องกันโรคและการคัดกรองภาวะเสี่ยงที่ครอบคลุม มุ่งดูแล “เด็กดี” ไม่ให้กลายเป็น “เด็กป่วย” เช่น การให้วัคซีนที่ครบถ้วนและวัคซีนเสริมที่เหมาะสมกับช่วงวัย การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหรือภาวะต่างๆ ที่มากกว่าการตรวจทั่วไป รวมถึงการตรวจพัฒนาการเด็กทั้งทางร่างกายและทางอารมณ์ เพื่อเฝ้าระวังและให้คำปรึกษา เมื่อตรวจพบปัญหาก็สามารถทำการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครัน

“วัคซีน” เรื่องสำคัญที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม

คุณหมอบอกถึงความสำคัญของวัคซีนไว้ว่า "การฉีดวัคซีนนั้น ที่จริงแล้วมีประโยชน์และจำเป็นมากสำหรับเด็กเล็ก เพราะภูมิคุ้มกันในเด็กเล็กๆ นั้นยังคงทำงานได้ไม่ดี ร่างกายของเด็กจึงไม่สามารถต่อต้านเชื้อโรคบางอย่างได้ หากเด็กได้รับวัคซีนที่ไม่ครบถ้วน ฉีดช้าบ้าง ไม่ตามกำหนดบ้าง จะทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดโรคได้ ส่วนการได้รับวัคซีนเสริมจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบคลุมและมีภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคมากชนิดขึ้น...ถึงแม้วัคซีนอาจจะไม่ได้เสริมสร้างพัฒนาการโดยตรง แต่หากขาดหรือไม่ได้รับ ก็ส่งผลต่อสุขภาพของเด็ก และจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการเด็กในอนาคตได้ โดยที่ศูนย์กุมารเวช คุณหมอจะเป็นผู้ฉีดวัคซีนให้เด็กๆ เองเลยทีเดียว”

เติมเต็มส่วนที่ขาด...เพื่อป้องกันให้ดีที่สุด

พญ.พรนภา แซ่ตั้ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวช รพ.พญาไท นวมินทร์ ผู้ริเริ่มโครงการ Bright Future เล่าให้ฟังว่า
“ปกติแล้วเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี ต้องได้รับวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุข 10 โรคหลักอยู่แล้ว แต่เพื่อเป็นการป้องกันที่ครอบคลุมมากขึ้น ในโปรแกรม Bright Future เราได้เพิ่มชนิดวัคซีนที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ เช่น วัคซีนโรต้าป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า วัคซีน HIB ป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบ วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส วัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีน IPD ป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส”

นอกจากนี้ในทุกๆ ครั้งที่เด็กมารับวัคซีน ผู้ปกครองยังจะได้รับคำแนะนำและคู่มือในเลี้ยงดูบุตรตามช่วงวัย รวมถึงการสังเกตพฤติกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในส่งเสริมพัฒนาการในช่วงวัยต่อไป เมื่อถึงวันนัดหมายผู้ที่พาเด็กมาฉีดวัคซีนก็สามารถบอกเล่าให้คุณหมอทราบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการมองเห็นปัญหาได้ชัดเจนขึ้น และสามารถคัดกรองความเสี่ยงได้ดีขึ้นด้วยพญ.พรนภา แซ่ตั้ง

ศูนย์กุมารเวช
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
โทร.0-2944-7111 ต่อ 2500, 2511Rate this article : Bright Future... เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของคุณหนูๆ ให้ครอบคลุมด้วยวัคซีน

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง