ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

Bright Future คัดกรองป้องกัน เพื่อพัฒนาการที่สมวัย ไร้โรค ของลูกน้อย


Bright Future คัดกรองป้องกัน เพื่อพัฒนาการที่สมวัย ไร้โรค ของลูกน้อย


แน่นอนว่าการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันย่อมดีกว่ารอให้เกิดโรคแล้วค่อยรักษา แต่คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเด็กๆ จะมีพัฒนาการทั้งร่างกายและจิตใจที่เหมาะสมตามช่วงวัย Bright future healthy child program อาจเป็นคำตอบที่คุณมองหา เพราะเราเชื่อว่า การเสริมสร้างสุขภาพในเด็ก ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การเติบโตที่ดีในอนาคต

จุดเริ่มต้นของโครงการ Bright Future

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นมา เด็กทุกคนที่คลอดที่ รพ.พญาไท นวมินทร์ จะได้เข้าสู่โครงการ Bright Future ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพในเด็ก โดยทีมแพทย์กุมารเวชได้นำวิธีการและกระบวนการดูแลสุขภาพเด็ก Bright Future จากประเทศสหรัฐอเมริกามาผสมผสานกับแนวทางของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และปรับใช้เพื่อความเหมาะสมกับการดูแลเด็กในประเทศไทย

ประเมินสุขภาพเบื้องต้น...ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญ

เมื่อเด็กเข้าโปรแกรมนี้ ก่อนพบแพทย์ เด็กๆ จะได้รับการประเมินสุขภาพจากแบบประเมินสุขภาพในด้านต่างๆ เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก การกิน การนอน พฤติกรรม พัฒนาการ วิธีการเลี้ยงดู โดยพยาบาลวิชาชีพที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้มาโดยเฉพาะ ซึ่งจะทำให้แพทย์ได้รับข้อมูลเบื้องต้น เมื่อพบแพทย์จะได้รับการตรวจร่างกาย และซักถามเพิ่มเติม ทำให้การวินิจฉัยสุขภาพเด็กชัดเจนและรวดเร็วขึ้น

ตรวจเพิ่มเติมแบบเจาะลึก...เพื่อปิดโอกาสในการเกิดโรคให้ได้มากที่สุด

นอกจากนี้ยังมีการตรวจเพิ่มเติม เช่น การตรวจคัดกรองโรคออทิสติค ตรวจสายตา ตรวจฟัน การประเมินพัฒนาการด้านต่างๆ และการตรวจเลือดคัดครองภาวะโลหิตจาง ซึ่งหากพบปัญหา เช่น เด็กมีลักษณะซีดเพราะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก แพทย์ก็จะประเมินว่าจำเป็นต้องให้ยาเสริมหรือเพียงปรับการกินอาหารให้เหมาะสม หรือหากเด็กมีพัฒนาการช้า มีความเสี่ยงเป็นออทิสติกและจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากกุมารแพทย์เฉพาะทาง แพทย์ก็จะทำการส่งต่อเพื่อการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำและการรักษาที่ตรงจุด

ไม่ใช่แค่เด็ก...แต่เราใส่ใจไปถึงพ่อแม่และครอบครัว

โปรแกรม Bright Future นี้เราไม่เพียงดูแลแค่ลูกน้อยเท่านั้น แต่เรายังดูแลไปถึงคุณแม่ด้วย เช่น มีการซักประวัติสุขภาพ การตรวจเช็คอาการซึมเศร้าของคุณแม่หลังคลอด เพื่อให้คุณแม่มีความพร้อมในการเลี้ยงดูบุตร รวมถึงการให้ความรู้และปรึกษาปัญหา โดยมีการจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงดูบุตร และการให้คำปรึกษาแบบรายบุคคลอีกด้วย

สิ่งสุดท้ายที่คุณหมออยากฝาก...

สุดท้ายนี้ พญ.สวนันท์ วัชราวนิช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวช และผู้อำนวยการแพทย์ รพ.พญาไท นวมินทร์ ได้ฝากความห่วงใยไว้ว่า
ในฐานะที่เป็นแพทย์ เราไม่อยากเสียโอกาสในดูแลเด็กให้เติบโตอย่างมีสุขภาพดี การตรวจพบความผิดปกติจากการคัดกรอง หรือการที่คุณพ่อคุณแม่เองมีความรู้ในการสังเกต เช่น โรคออทิสติก ความบกพร่องทางการได้ยิน การมีปัญหาทางสายตา หรือแม้แต่ภาวะทางอารมณ์ที่ผิดปกติ ยิ่งพบเร็วเท่าไหร่ โอกาสรักษาให้หายก็มีมากขึ้นเท่านั้น คุณพ่อคุณแม่หรือผู้เลี้ยงดูที่ใกล้ชิดเด็กจึงควรมีความรู้ที่ถูกต้องและหมั่นสังเกต โดยไม่ต้องรอให้ถึงเวลาที่แพทย์นัดหมาย หรือละเลยจนลูกเข้าเรียนแล้ว ครูหรือเพื่อนจึงเห็นความผิดปกตินั้น ซึ่งอาจจะสายเกินแก้ โครงการ Bright Future ที่เป็นอีกหนึ่งความห่วงใยที่เราอยากให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนได้เลี้ยงดูลูกน้อยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและสุขภาพดี

 

ศูนย์กุมารเวช
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
โทร.0-2944-7111 ต่อ 2500, 2511Rate this article : Bright Future คัดกรองป้องกัน เพื่อพัฒนาการที่สมวัย ไร้โรค ของลูกน้อย

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง