ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

ต้อหินไม่หายขาด แต่รักษาได้ให้ชะลอการลุกลาม


ต้อหิน

ต้อหิน (glaucoma)

ต้อหินคือโรคที่มีความเสื่อมของขั้วประสาทตา โดยตาในจอตาจะถูกทำลายหรือเสื่อมไปเรื่อยๆ  ส่งผลให้ลานสายตาผิดปกติ สูญเสียการมองเห็นถึงขั้นตาบอดได้

กลไกการเกิดต้อหิน

ต้อหินเกิดจากความผิดปกติของการไหลเวียนของน้ำหล่อเลี้ยงลูกตา ทำให้เกิดความดันลูกตาที่สูงขึ้นผิดปกติ และเกิดการทำลายของเซลล์ประสาทตาในจอตา

ปัจจัยเสี่ยงของโรคต้อหิน

 • ความดันลูกตาสูง
 • มีอายุ 40 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่มีประวัติโรคต้อหินของคนในครอบครัว
 • การใช้ยาสเตียรอยด์ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
 • ได้รับอุบัติเหตุทางตา
 • ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ อาทิ สายตายาวหรือสั้นมาก กระจกตาบาง เบาหวาน ไมเกรน

ประเภทของต้อหิน

ต้อหินมีหลากหลายประเภท เช่น ต้อหินมุมเปิด ต้อหินมุมปิด ต้อหินมุมปิดเฉียบพลัน ต้อหินตั้งแต่กำเนิด ต้อหินทุติยภูมิ

ภาพแสดงลักษณะการมองเห็นของผู้ป่วยตาต้อหินในระยะต่างๆ 

อาการของโรคต้อหิน

  • ส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ
  • ปวดตา ตาแดง สู้แสงไมได้ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ เห็นแสงสีรุ้งรอบดวงไฟ พบได้ในผู้ที่เป็นต้อหินมุมปิดเฉียบพลัน

การวินิจฉัยโรคตาต้อหิน

 • การตรวจตาด้วย slit-lamp microscopy
 • การตรวจวัดความดันภายในลูกตา
 • การตรวจลักษณะมุมตา
 • การตรวจลักษณะของขั้วสารประสาทตา และวัดความหนาของเส้นประสาทตา ด้วยเครื่อง Optical coherence tomogram (OCT)
 • การตรวจลานสายตา

การรักษาต้อหิน

เนื่องจากโรคต้อหินเป็นโรคที่ก่อให้เกิดการทำลายเส้นประสาทตาอย่างถาวร ยังไม่มีการรักษาวิธีใดที่ทำให้โรคต้อหินหายขาดได้ การรักษาในปัจจุบันจึงเป็นการประคับประคองเพื่อให้ประสาทตาไม่ถูกทำลายมากขึ้น และเพื่อคงการมองเห็นที่มีอยู่ให้นานที่สุด ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดและระยะของโรค

 • การรักษาด้วยยา เพื่อลดความดันตาให้อยู่ในระดับที่ประสาทตาไม่ถูกทำลายมากขึ้น
 • การใช้เลเซอร์ เพื่อลดความดันตาให้อยู่ในระดับที่ประสาทตาไม่ถูกทำลายมากขึ้น
 • การผ่าตัด ใช้รักษาผู้ป่วยที่การรักษาด้วยยาหรือเลเซอร์ไม่สามารถควบคุมความดันตาได้ เป็นการผ่าตัดทำทางระบายสำหรับน้ำหล่อเลี้ยงลูกตาใหม่เพื่อลดความดันตา หรือใส่เครื่องมือชนิดพิเศษเป็นท่อระบายน้ำหล่อเลี้ยงลูกตา

ดังนั้นผู้ที่มีปัญหาทางสายตาหรือรู้สึกมีความผิดปกติในการมองเห็นควรเข้ารับการตรวจสุขภาพตาจากจักษุแพทย์สม่ำเสมอ เพื่อค้นหาและป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้น

 

 
จักษุแพทย์ รพ.พญาไท 1 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
คลินิกตา โทร.02-201-4600 ต่อ 2365, 2367

Rate this article : ต้อหินไม่หายขาด แต่รักษาได้ให้ชะลอการลุกลาม

Posted by : Phyathai Hospital

  Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง