ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

ป้องกันโรคผู้สูงวัย... ด้วยการตรวจสุขภาพ


ป้องกันโรคผู้สูงวัย... ด้วยการตรวจสุขภาพ

ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งความเสื่อมของร่างกายที่โดยทั่วไปเริ่มเมื่อวัย 30 นั้น เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคหลายชนิด เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง กระดูกพรุน โรคทางสมอง เป็นต้น ส่วนปัญหาด้านจิตใจของผู้สูงอายุที่พบบ่อยคือภาวะซึมเศร้า ซึ่งมักเกิดกับผู้สูงวัยที่เป็นโรคเรื้อรังจนไม่สามารถพึ่งตัวเองได้ หรือเกิดจากการอยู่เพียงลำพัง

สูงวัยอย่างสุขภาพดี เริ่มต้นที่การ Check-up

การเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง ถูกสุขลักษณะตั้งแต่ต้น จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหรือปัญหาด้านสุขภาพต่างๆ ได้ วิธีหนึ่งที่ช่วยป้องกันโรคได้ก็คือ “การตรวจสุขภาพประจำปี” ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคที่เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ เช่น หัวใจ ไต สมอง รวมถึงต้องตรวจสอบความครบถ้วนของวัคซีนป้องกันโรคด้วย

ดูแลสุขภาพ = ป้องกันโรค

 • ควบคุมโภชนาการ ให้เหมาะสมกับร่างกาย ควรเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง รสเค็มจัด และอาหารรสหวาน

 • เลี่ยงการสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 • ดื่มน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย

 • ออกกำลังกายให้เหมาะกับสภาพร่างกาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที

 • ควบคุมน้ำหนักตัว ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน ไม่ให้อ้วนเกินไป

 • ทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด พักผ่อนอย่างเพียงพอ

 • หมั่นสังเกตอาการผิดปกติต่างๆ ของร่างกาย เมื่อเกิดความผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์

 • เลี่ยงการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม เช่น การซื้อยากินเอง การใช้ยาเก่าเพื่อรักษาอาการใหม่ หรือรับยาจากผู้อื่นมาใช้

 • พบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับคำปรึกษาในการปฏิบัติตัวและการใช้ยาอย่างถูกต้อง

 • ตรวจสุขภาพเป็นประจำ ทุก 6-12 เดือน

ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อความแข็งแรงของผู้สูงวัย

การบริการของโรงพยาบาลพญาไท 3 เป็นการบริการผู้สูงวัยแบบองค์รวม ตั้งแต่การดูแลสุขภาพทั่วไป การดูแลเชิงป้องกัน และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพทั้งภายในและภายนอกจากทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เภสัชกร นักกำหนดอาหาร และนักกายภาพบำบัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. บริการจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

  • การประเมินภาวะทั่วไปของผู้สูงวัยอย่างครอบคลุม เน้นการดูแลและป้องกันภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ซึ่งช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหรือปัญหาด้านสุขภาพต่าง

 2. บริการจากเภสัชกร

  • ทบทวนการใช้ยา

  • ให้คำแนะนำและคำปรึกษาการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัย

 3. บริการจากนักกำหนดอาหาร

  • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาหารเฉพาะบุคคลตามรายโรคเพื่อความเหมาะสม ให้ดีต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ แนะนำถึงพลังงานที่ควรได้รับจากอาหารเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของร่างกาย ปริมาณโปรตีนที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ปริมาณแคลเซียมที่เพียงพอต่อการป้องกันภาวะกระดูกพรุน รวมถึงลักษณะและชนิดของอาหารที่เหมาะสม และเมนูที่ดีต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ

 4. บริการจากนักกายภาพบำบัด

  • ทดสอบการทรงตัว เพื่อประเมินความเสี่ยงในการล้ม

  • ให้คำแนะนำเบื้องต้นในการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมกับแต่ละคนโดยเฉพาะ

เมื่อทราบผลดีของการตรวจสุขภาพประจำปีที่มีกับผู้สูงอายุแล้ว ก็ควรใส่ใจสุขภาพของปู่ย่าตายายในบ้าน เพื่อให้ท่านได้อยู่กับเรานานๆ อย่างมีความสุข

Rate this article : ป้องกันโรคผู้สูงวัย... ด้วยการตรวจสุขภาพ

Posted by : Phyathai Hospital

  Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง