ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

นวัตกรรมเพื่อการรักษาและฟื้นฟูโรคอัมพาตเรื้อรัง


โรคอัมพาตเรื้อรังที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองเป็นภาวะที่พบบ่อยโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งอาการอัมพาตทำให้เกิดภาวะทุพพลภาพที่ส่งผลต่อเนื่องระยะยาวทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยเป็นไปอย่างยากลำบาก

แม้ปัจจุบัน การรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันจะก้าวหน้าไปมาก เช่น มีการรักษาด้วยการให้ยาสลายลิ่มเลือด การลากลิ่มเลือดภายในหลอดเลือดสมอง และการผ่าตัดสมอง ซึ่งช่วยลดอัตราตายและพิการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองลงได้อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ดี ยังมีผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งที่ยังต้องต่อสู้กับความพิการจากโรคหลอดเลือดสมอง และจำเป็นต้องอาศัยการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด การทำกายภาพบำบัดจึงนับเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาที่สำคัญมาก

การบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคอัมพาตเรื้อรังนั้นจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ประกอบด้วย แพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัด อีกทั้งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากตัวผู้ป่วยและญาติ เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง

นอกจากความสำคัญของบุคลากรแล้ว ปัจจุบันยังมีนวัตกรรมทางการแพทย์ เช่น หุ่นยนต์ฝึกเดินและฝึกมือ รวมถึงเครื่องกระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็ก ที่ช่วยให้การฟื้นฟูผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังลดระยะเวลาในการฟื้นฟูให้ผู้ป่วยกลับมาทำกิจวัตรประจำวันได้ใกล้เคียงปกติได้เร็วขึ้น


หุ่นยนต์อัจฉริยะเพื่อการฝึกกล้ามเนื้อแขนและฝึกการเดิน

หุ่นยนต์อัจฉริยะเป็นนวัตกรรมเครื่องมือเพื่อใช้ในการฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแขนและขา โดยหุ่นยนต์สำหรับฝึกเดินจะกระตุ้นระบบประสาทรับสัมผัส ทั้งจากกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และจากการมองเห็นผ่านทางจอแสดงผล ทำให้ระบบประสาทที่ควบคุมการเดินและการทรงตัวฟื้นฟูได้เร็วขึ้นกว่าการฝึกแบบปกติ

ส่วนหุ่นยนต์ฝึกกล้ามเนื้อแขนจะสามารถฝึกการใช้กล้ามเนื้อแขนและสามารถจำลองการทำกิจวัตรประจำวันแบบเสมือนจริง โดยแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งเครื่องมือทั้งสองชนิดนี้ สามารถใช้ในผู้ป่วยโรคอัมพาตเรื้อรังได้เป็นอย่างดี และยังสามารถใช้ฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือมีการเดินผิดปกติจากภาวะอื่นๆ ได้เช่นกัน


เครื่องกระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็ก (TMS)

เครื่อง TMS เป็นนวัตกรรมเพื่อการฟื้นฟูและรักษาโรคทางระบบประสาทโดยใช้สนามแม่เหล็กเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าบนบริเวณผิวสมอง ซึ่งการกระตุ้นดังกล่าวทำให้เซลล์ประสาทมีการผลิตสารสื่อประสาทและกระตุ้นการสร้างใหม่ของโครงข่ายเซลล์ประสาท ส่งผลให้เกิดการฟื้นตัวของระบบประสาทส่วนกลาง โดยเครื่องกระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็กนี้ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้รักษาโรคซึมเศร้าและภาวะปวดปลายประสาทเรื้อรัง นอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมรักษาเพื่อฟื้นฟูในผู้ป่วยอัมพาตเรื้อรังได้เป็นอย่างดี


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองพญาไท
โรงพยาบาลพญาไท 1
โทร. 02-201-4600 ต่อ 2688 - 2690

Rate this article : นวัตกรรมเพื่อการรักษาและฟื้นฟูโรคอัมพาตเรื้อรัง

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง