ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

ไฮเปอร์แบริค (HBO) รักษาแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ลดโอกาสการถูกตัดขา


ไฮเปอร์แบริค (HBO) รักษาแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ลดโอกาสการถูกตัดขา

สิ่งที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นกังวลอย่างมากก็คือภาวะแทรกซ้อนที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ หากว่าไม่สามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ หลอดเลือดตีบตัน โรคจอประสาทตาเสื่อม ต้อกระจก โรคไตวาย หรือโรคที่เกี่ยวกับเส้นประสาทอื่น ๆ อีกหนึ่งภาวะแทรกซ้อนที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานและญาติของผู้ป่วยจะกังวลกันมากที่สุด ก็คือเรื่องของแผลที่เท้าที่เมื่อเป็นแล้วหายยากและมักลุกลามจนถึงขั้นต้องตัดขาหรืออาจรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้

ทำไมผู้ป่วยเบาหวาน เป็นแผลแล้วไม่หาย

ผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่มักมีภาวะหลอดเลือดตีบตันร่วมด้วยจึงทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ไม่เต็มที่ ผู้ป่วยเบาหวานจึงมีโอกาสเกิดแผลที่เท้าได้ง่ายเพราะเท้าเป็นอวัยวะส่วนปลายสุดของร่างกาย ส่วนสาเหตุอื่น ๆ ของแผลเบาหวานนั้นก็อาจเกิดจากการอักเสบของปลายประสาท โครงสร้างเท้าที่ผิดรูป หรือภาวการณ์ติดเชื้อ แผลเบาหวานหายยากเนื่องจากเซลล์ที่อยู่บริเวณรอบ ๆ แผลขาดเลือด ทำให้ไม่สามารถสร้างเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมาทดแทนได้ แผลเบาหวานถือเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนมากต้องถูกตัดนิ้วเท้า ตัดเท้า หรือตัดขาทิ้ง

รักษาแผลเบาหวาน ด้วยเครื่องไฮเปอร์แบริค (HBO)

การรักษาแผลที่เกิดกับผู้ป่วยโรคเบาหวานนั้นสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน หนึ่งในวิธีรักษาแผลที่เกิดจากโรคเบาหวานที่มีประสิทธิภาพและได้ผลดีก็คือ การรักษาด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง หรือ Hyperbaric Oxygen (HBO) การรักษาด้วยเครื่องสร้างออกซิเจนบริสุทธิ์ 100%นี้ ผู้ป่วยจะถูกนำเข้ารับการรักษาในห้องปรับบรรยากาศความดันสูง เพื่อหายใจออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% เข้าสู่ร่างกาย

การรักษาโดยวิธีให้ผู้ป่วยหายใจด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ถือเป็นการนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่มากกว่าการหายใจในบรรยากาศปกติหลายเท่าตัว ส่งผลให้ออกซิเจนในเลือดเพิ่มมากขึ้น ทำให้ออกซิเจนแพร่กระจายไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายโดยเฉพาะส่วนปลายได้มากขึ้น นอกจากนั้นร่างกายผู้ป่วยที่ได้รับออกซิเจนบริสุทธิ์จะมีการสร้างเส้นเลือดฝอยเพิ่มขึ้นในบริเวณที่ขาดเลือด เมื่อเซลล์ต่าง ๆ ได้รับออกซิเจนมากขึ้นก็จะทำงานสร้างเนื้อเยื่อใหม่ ๆ ได้ ช่วยให้แผลหายเร็ว เครื่องไฮเปอร์แบริค หรือ HBO นี้ไม่เพียงแต่สามารถรักษาแผลเบาหวานได้เท่านั้น แต่ยังสามารถใช้รักษาผู้ป่วยได้หลายโรค ไม่ว่าจะเป็นแผลติดเชื้อ แผลที่เกิดจากอุบัติเหตุ แผลเรื้อรังจากการฉายแสง แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก โรคหูดับ ฯลฯ

ก่อนการรักษาแผลด้วยเครื่องไฮเปอร์แบริค (HBO) นี้ ผู้ป่วยจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ก่อนว่าไม่มีอาการไข้ เป็นหวัด หรือเป็นโรคติดเชื้ออื่น ๆ ในขั้นตอนของการรักษาด้วยเครื่องจะมีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 1-2 ชั่วโมงการรักษาจะต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผล ความถี่ในการรักษาจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับโรค หรือ ประเภทและความรุนแรงของแผล

พญ.ศศิภัสช์ ช้อนทอง แนะนำแนวทางการรักษาแผลเบาหวานด้วยเครื่องไฮเปอร์แบริคว่า “การรักษาแผลเบาหวานด้วยเครื่องไฮเปอร์แบริคนี้เป็นการรักษาภาวะแทรกซ้อนที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องเพิ่มเติมจากการรักษาโรคเบาหวานปกติกับแพทย์ทางอายุรกรรมหรือศัลยกรรม ที่โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เราเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่มีเครื่องไฮเปอร์แบริค (HBO) ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับสากลในการรักษาแผลเบาหวานการรักษาด้วยเครื่องไอเปอร์แบริคนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยเบาหวานได้ว่ามีโอกาสที่จะไม่ต้องถูกตัดเท้าหรือตัดขาอย่างที่เป็นกังวล”


แพทย์หญิง ศศิภัสช์ ช้อนทอง
อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมตบอลิสม
ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
โทร. 02-2944-7111 ต่อ 2313

Rate this article : ไฮเปอร์แบริค (HBO) รักษาแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ลดโอกาสการถูกตัดขา

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง