ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

วัคซีนเด็กแรกเกิด สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้ลูกแข็งแรง


วัคซีนเด็กแรกเกิด สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้ลูกแข็งแรง


คุณแม่ที่คลอดบุตรที่โรงพยาบาลจะได้รับการดูแลอย่างดีทั้งก่อนคลอด ขณะคลอด และหลังคลอด ส่วนคุณลูก... โดยเฉพาะทารกแรกเกิดนั้น นอกจากจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ในการตรวจสุขภาพจากคุณหมอแล้ว ยังจะได้รับวัคซีนเพื่อเพิ่มและสร้างเสริมภูมิต้านทานโรคต่างๆ อีกด้วย

ทั้งนี้ หลังจากที่คุณแม่พาลูกน้อยกลับบ้านแล้ว ยังจะได้รับนัดหมายให้เข้ารับวัคซีนพื้นฐานตามช่วงอายุของเด็ก โดยในบางโรงพยาบาล คุณหมอจะแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่พิจารณาให้เด็กๆ ได้รับวัคซีนเสริมจากปกติอีกด้วย การฉีดวัคซีนสำหรับเด็กจะมีโปรแกรมที่ควรได้รับจนถึงเป็นวัยรุ่น แต่ในระยะแรกเกิดถึงขวบปีแรกนั้น เด็กๆ ควรได้รับวัคซีนตามโปรแกรม ดังนี้

วัคซีนสำหรับทารกแรกเกิด

ทารกแรกเกิดจะได้รับวัคซีน 2 ชนิด คือ

 1. วัคซีนบีซีจี (BCG) หรือวัคซีนป้องกันวัณโรค
 2. วัคซีนป้องกันวัณโรคจะฉีดที่ต้นแขน หลังจากนั้นไม่นานตำแหน่งที่ฉีดจะมีตุ่มนูน โดยทั่วไปกว่าแผลวัคซีนจะแห้งใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน คุณพ่อคุณแม่จึงควรดูและความสะอาดให้ดีตามคำแนะนำของแพทย์

 3. วัคซีนตับอักเสบบี (HBV Vaccine)
 4. วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี จะฉีดที่ต้นขาด้านหน้า 1 เข็ม ในกรณีที่คุณแม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี แนะนำให้ฉีดเข็มที่ 2 ตอนอายุ 1 เดือน

วัคซีนสำหรับเด็กอายุ 2-4-6 เดือน

วัคซีนพื้นฐาน

  1. วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี (DTP-HB , Tritanrix-HB )

  2. วัคซีนโปลิโอแบบหยอด (OPV) หรือแบบฉีด (IPV)

วัคซีนเสริม

 1. วัคซีนฮิบ (Hib)
 2. เป็นวัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ หูอักเสบ และปอดอักเสบ โดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในวัคซีนรวมกับ คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี และโปลิโอที่ต้องรับอยู่แล้ว ได้แก่ Quinvaxem, Infanrix-IPV/Hib, Pentaxim, Infanrix hexa, Hexaxim

 3. วัคซีนนิวโมคอคคัส หรือวัคซีนไอพีดี (IPD)
 4. คือวัคซีนป้องกันโรคปอดบวม ติดเชื้อในกระแสเลือด และเยื่อหุ้มสมองอักเสบ มี 2 แบบ คือ 10 สายพันธุ์ กับ 13 สายพันธุ์ ได้แก่ Synflorix และ Prevnar

 5. วัคซีนโรตา (Rota)
 6. คือวัคซีนแบบหยอด ป้องกันโรคท้องเสียจากไวรัสโรตา ได้แก่ Rotarix และ RotaTeq

วัคซีนสำหรับเด็กอายุ 9-12 เดือน

วัคซีนพื้นฐาน

 1. วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR)

 2. วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JEV) แบบเดิม

 3. วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ ต้องฉีดทั้งหมด 3 เข็ม โดย 2 เข็มแรก ฉีดห่างกัน 1-4 สัปดาห์ และฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 หลังจากเข็มที่ 2 ห่างนาน 1 ปี

วัคซีนเสริม

 1. วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี แบบใหม่ (IMOJEV, CO-JEVAX)
 2. วัคซีนนี้เป็นวัคซีนชนิดเชื้อมีชีวิต ป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ เมื่อฉีดเข็มที่ 1 ภูมิคุ้มกันขึ้นสูงและอยู่ได้นานกว่า โดยฉีดเพียง 2 เข็ม ห่างกัน 1 ปี ได้แก่ CD.JEVAX และ IMOJEV

 3. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Vaxigrip, Influvac, Fluquadri)
 4. วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ การรับวัคซีนครั้งแรกต้องฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์ หลังจากนั้นแนะนำให้ฉีดปีละ 1 ครั้งก่อนเข้าฤดูฝน เนื่องจากไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ที่ระบาดทุกปี

วัคซีนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะทำหน้าที่ป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับเด็กๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงควรทราบและนำลูกน้อยมาฉีดวัคซีนตามโปรแกรมและตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กๆ

พญ.สิริพิมพ์ เพ็ญชาติ
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบหายใจ และเวชบำบัดวิกฤต
ศูนย์สุขภาพเด็ก และ คลินิก โรคระบบทางเดินหายใจ และนอนกรนในเด็ก
อาคาร 1 ชั้น 5B  โทร.02-201-4600 ต่อ 3111 , 3112
โรงพยาบาลพญาไท 1

Rate this article : วัคซีนเด็กแรกเกิด สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้ลูกแข็งแรง

Posted by : Phyathai Hospital

  Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง


Not Found