ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

เทคนิคเพื่อการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ดูแลคนไข้ด้วยศาสตร์แห่งการสัมผัส


เทคนิคเพื่อการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ดูแลคนไข้ด้วยศาสตร์แห่งการสัมผัส


การสัมผัสเพื่อการรักษาเป็นศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ถูกคิดค้นเพื่อนำมาใช้ตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ จากบันทึกของ Hippocrates บิดาแห่งการแพทย์สมัยใหม่ ได้กล่าวว่า “แพทย์จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องการสัมผัสเพื่อการนวดบำบัด” ศาสตร์แห่งการสัมผัสจึงถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ร่วมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ที่มีศักยภาพในการรักษา ทำให้คนไข้ได้รับพลังใจที่เข้มแข็ง ส่งผลให้ร่างกายหายจากการเจ็บปวดได้อย่างรวดเร็ว ศูนย์ผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ จึงนำแนวทางของศาสตร์แห่งการสัมผัสมาปรับใช้กับคนไข้ทุกขั้นตอนของการรักษา บุคลากรของเราก็พร้อมที่จะให้บริการคนไข้ทุกเคส อย่างเต็มความสามารถ

พลังแห่งการสัมผัส.. จากศาสตร์โบราณสู่การรักษาควบคู่กับเทคโนโลยีทางการแพทย์

ศูนย์ผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เรามั่นใจว่า พลังใจและองค์ความรู้ที่ส่งผ่านโดยการสัมผัสร่วมกับการดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิด จะทำให้เราวัดระดับความเจ็บปวดของคนไข้ได้ดีที่สุด เพื่อนำไปวางแผนการรักษาอย่างเร่งด่วน ตรงจุดของปัญหาที่คนไข้กำลังมีความทุกข์ เพราะอาการเจ็บปวดกระดูกและข้อของคนไข้แต่ละคนแตกต่างกัน มีระดับของการอดทนต่อความเจ็บปวดได้ไม่เท่ากัน เราจึงนำ “ศาสตร์แห่งการสัมผัส” มาประยุกต์ใช้เพื่อประเมินอาการควบคู่ไปกับนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีปะสิทธิภาพสูง ที่จะส่งผลต่อการรักษาร่างกายของคนไข้ให้หายจากอาการเจ็บปวด ช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้คนไข้มีพลัง พร้อมที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายของการรักษา คือ การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจนถึงหายจากอาการเจ็บปวด

ยิ่งสัมผัสด้วยใจ ยิ่งเข้าใจคนไข้อย่างรอบด้าน

ศูนย์ผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะการปฏิบัติเพื่อดูแลคนไข้ ทีมพยาบาลวิชาชีพที่มากประสบการณ์ ทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง เพื่อเตรียมพร้อมให้บริการคนไข้ตลอดเวลา ด้วยจิตใจรักการบริการ ทุกการสัมผัสดูแลคนไข้ เราจึงใส่ใจทุกรายละเอียดในความรู้สึกที่ได้รับ เพื่อให้คนไข้อบอุ่นใจ เมื่อได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับเราอย่างใกล้ชิด ความปรารถนาดีและศักยภาพด้านการรักษาของเราก็จะถูกต่อไปถึงคนไข้อย่างเต็มที่ ด้วย “ศาสตร์แห่งกาสัมผัส” ที่อ่อนโยน

สุขกาย สบายใจ ด้วยศาสตร์แห่งการสัมผัส

เราให้การดูแลคนไข้ทุกเคสด้วยความอ่อนโยน ทุกการสัมผัสผ่านร่างกายและถ้อยคำ จะช่วยลดความวิตกกังวลของคนไข้และญาติได้ ความผ่อนคลายสบายใจของคนไข้จึงสำคัญเช่นเดียวกับร่างกายที่แข็งแรง การสัมผัสคนไข้พร้อมกับได้พูดคุยร่วมกัน นอกจากจะส่งผลให้ระบบประสาท กล้ามเนื้อทำงานได้ดีแล้ว ความใกล้ชิด มิตรภาพระหว่างคนไข้กับเราก็จะเกิดขึ้นด้วย


พล.อ.ต.นพ. จำรูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร
ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดข้อเข่าเทียม
และข้อสะโพกเทียม ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์กระดูกและข้อ
โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
โทร 02-9447111 ต่อ 1333#, 1334#

Rate this article : เทคนิคเพื่อการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ดูแลคนไข้ด้วยศาสตร์แห่งการสัมผัส

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง