ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมปัจจุบันการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ได้พัฒนากระบวนการการรักษาไปได้อย่างมากมาย แต่ใจความสำคัญสูงสุดของการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมนั้นก็คือ

 • ความปลอดภัยของผู้ป่วย

 • ผลการรักษาที่ประสบความสำเร็จ

 • ความพึงพอใจของผู้ป่วย

เราต้องเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้ป่วยอย่างลึกซึ้ง เพราะผู้ป่วยแต่ละท่านมีจุดมุ่งหมาย ความคาดหวังต่างกัน การให้เวลาสอบถามความรู้สึกและอธิบายทุกขั้นตอนการรักษาจึงมีความสำคัญ เพื่อเราจะสามารถรับรู้ได้ถึงความคาดหวังของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี

ด้วยการพัฒนาด้าน นวัตกรรมการรักษา มุ่งหวังให้ผลการรักษาออกมาดีสำหรับผู้ป่วยมากที่สุด ผลการรักษาจะได้ผลที่ดีนั้นจะมีเกณฑ์การประเมิน หลักๆได้แก่

 • ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามความต้องการอีกครั้ง

 • ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

 • ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังการรักษา

 • ข้อเข่าเทียมมีอายุการใช้งานได้อย่างยาวนาน

ซึ่งเทคโนโลยีปัจจุบันช่วยให้การผ่าตัดได้ผลออกมาได้แม่นยำและเหมาะสมเฉพาะตัวผู้ป่วยได้ดีขึ้น ทั้งการใช้คอมพิวเตอร์นำร่องพิกัดการผ่า การจัดตำแหน่งวางองศาในการวางข้อเข่าเทียมให้พอดีกับแต่ละบุคคล เพื่อให้การใช้งานหลังการผ่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการผ่าตัดข้อเข่าเทียม

 • แพทย์ ต้องมีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้าน

 • โรงพยาบาล ต้องได้มาตรฐานได้รับการรองรับด้านสถานที่และความปลอดภัย

 • เครื่องมือ ที่ใช้ต้องมีความสะอาด มีความพร้อมและมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างดี

 • ทีมงานผ่าตัด ต้องได้รับการอบรมฝึกฝนเป็นอย่างดีจนเชี่ยวชาญ

 • ชนิดของข้อ ต้องเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนทั้งขนาดและวัสดุที่ใช้ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานสูงและยาวนานที่สุด

ในมุมมองสำหรับผู้ป่วยนั้นหลักในการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม มีแนวความคิดหลักๆดังนี้

 • กำลังใจในการเข้ารับการรักษาสำคัญที่สุด ผู้ป่วยจะต้องมีกำลังพร้อมทั้งจากตัวเอง และคนในครอบครัว รวมถึงสามารถเขาไปหากำลังใจได้จากผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 • การเลือกแพทย์ที่จะเป็นผู้ทำการผ่าตัด

 • เลือกโรงพยาบาลที่จะเข้ารับการผ่าตัด ที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยสูง

 • เลือกข้อเข่าเทียมที่เหมาะสมกับตัวเราโดยปรึกษาของคำแนะนำจากแพทย์ที่ให้การรักษา

 • ราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการรักษาและชนิดของข้อเข่าเทียม

และเมื่อตัดสินเข้ามารับการรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม สิ่งที่ผู้ป่วยต้องเตรียมตัวอันดับแรกๆคือ

 • เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมสำคัญที่สุด

 • เตรียมสถานพักฟื้นดูแลหลังการผ่าตัดและออกจากโรงพยาบาลให้เหมาะสมกับผู้ป่วยโดยได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้ดูแล

ทั้งนี้การให้ – รับ ข้อมูลก่อนการรักษามีความสำคัญที่สุดผู้ป่วยจะต้องแจ้งข้อมูลโดยละเอียดกับแพทย์ที่ทำการรักษา ทั้งในเรื่องปัญหาของข้อเข่า ความคาดหวัง โรคประจำตัว ยาประจำที่ใช้อยู่ เป็นต้น เพื่อการวางแผนการรักษาที่ปลอดภัยและมีผลการรักษาตรงตามความต้องการของผู้ป่วยเป็นอย่างดี

การรับข้อมูลผู้ป่วยต้องได้รับข้อมูลโดยละเอียดถึงกระบวนการรักษาจากแพทย์ พร้อมทั้งสอบถามข้อสงสัยต่างๆจนรู้สึกมั่นใจ และพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา

 

พล.อ.ต.นพ. จำรูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร
ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดข้อเข่าเทียม
และข้อสะโพกเทียม ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์กระดูกและข้อ
โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์
โทร 02-9447111 ต่อ 1333#, 1334#

Rate this article : การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

Posted by : Phyathai Hospital

  Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง