ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

มะเร็งปากมดลูก...อย่ารอให้โรคร้ายมาถึงตัว ถ้าคุณมีโอกาสป้องกันได้


มะเร็งปากมดลูก...อย่ารอให้โรคร้ายมาถึงตัว ถ้าคุณมีโอกาสป้องกันได้


มะเร็งปากมดลูกคือสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของหญิงไทย ซึ่งประมาณ 99.7% มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส HPV (Human papilloma virus infection) ที่มีทั้งชนิดที่ไม่รุนแรงไปจนถึงชนิดที่มีอันตรายถึงชีวิต  แต่สายพันธุ์ไหนล่ะที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก โดยสายพันธุ์ของไวรัสนี้สามารถแบ่งคร่าวๆ ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ


กลุ่มความเสี่ยงสูง กลุ่มความเสี่ยงต่ำ
เช่น สายพันธุ์ 16,18 ทำให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งชนิดอื่นๆ เช่น สายพันธุ์ 6, 11 ก่อให้เกิดโรคหูดหงอนไก่ และถ้าไม่รับการรักษาอาจจะลุกลามได้ ซึ่งจะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน แต่ไม่เป็นอันตรายกับชีวิต

วัคซีน HPV ป้องกันปากมดลูกติดเชื้อ

วัคซีนเอชพีวี  (HPV vaccine) เป็นการป้องกันไม่ให้ปากมดลูกติดเชื้อ  HPV  ซึ่งเป็นต้นตอสาเหตุหลักของมะเร็งปากมดลูก โดยทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสนี้  แต่เนื่องจากวัคซีนที่มีใช้ในประเทศไทยในปัจจุบันสามารถป้องกันมะเร็งปากมดลูกเฉพาะที่เกิดจากเชื้อ HPV สายพันธุ์ 16 และ 18 เท่านั้น ซึ่งทั้ง 2 สายพันธุ์นี้เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกประมาณร้อยละ 70 หมายความว่ามะเร็งปากมดลูกสามารถเกิดจาก HPV สายพันธุ์อื่นๆ ได้อีกประมาณร้อยละ 30 ดังนั้นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว มีความจำเป็นที่จะได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกควบคู่กันไปอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งหากทำได้ทั้งสองวิธี ก็จะทำให้การป้องกันมะเร็งปากมดลูกมีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้น

ชนิดของวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

สายพันธุ์ที่ครอบคลุม ชนิด 4 สายพันธุ์ ชนิด 2 สายพันธุ์
  6,11,16,18 16,18
สามารถป้องกัน ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง
มะเร็งปากมดลูก มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งปากช่องคลอด
มะเร็งทวารหนัก
หูดหงอนไก่
มะเร็งทวารหนัก
หูดหงอนไก่
มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งปากช่องคลอด


วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกต้องฉีดกี่เข็ม?

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ต้องฉีดเข้ากล้ามเนื้อทั้งหมด 3 เข็ม โดยเข็มที่ 2 และ 3 ห่างจากเข็มแรก 1-2 เดือน และ 6 เดือน ตามลำดับ


เพราะมะเร็งปากมดลูกอาจเกิดได้กับผู้หญิงทุกคน ดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีน


พญ.เนตร บุญคุ้ม

สูตินรีแพทย์ ประจำโรงพยาบาลพญาไท 3

Rate this article : มะเร็งปากมดลูก...อย่ารอให้โรคร้ายมาถึงตัว ถ้าคุณมีโอกาสป้องกันได้

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง