ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

Pharmacogenomics Personalized medicine : เภสัชพันธุศาสตร์กับการรักษาเฉพาะบุคคล


นวัตกรรมใหม่ตรวจหา DNA ก่อนให้ยา
นวัตกรรมอันล้ำสมัยได้ผนวก DNA ที่ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับ DNA ของมนุษย์ เข้ากับ Microarray chip ที่มีชื่อว่า AmpliChip 450 test (CE-IVD) ของบริษัท Roche Dianostics ทำให้สามารถตรวจลำดับเบสใน DNA จำนวนมาก ของผู้ป่วยได้ในเวลาอันรวดเร็วใช้ตรวจ วิเคราะห์ยีนของเอนไซน์ 2 ชนิดคือ CYP2D6 และ CYP2C19 ชีพดังกล่าวได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา
(U.S.FDA) 
1.Pharmacogenomics คืออะไร
เป็นการตรวจทางพันธุกรรมว่ามีความผิดปกติในการเผาผลาญหรือเปลี่ยนแปลงยาที่ได้รับเข้าสู่ร่างกายหรือไม่ เช่น หากพันธุกรรม (ยีนส์) ของท่านมีความสามารถในการกำจัดยาได้เร็วหรือมากกว่าคนปกติทั่วไป ดังนั้น หากมีความจำเป็นต้องใช้ยา ดังกล่าว อาจต้องใช้ยาในขนาดที่สูงกว่าขนาดที่แนะนำจึงจะได้ผล
2. การตรวจนี้ต้องตรวจบ่อยหรือตรวจซ้ำหรือไม่
การตรวจนี้เป็นการตรวจสอบรหัสพันธุกรรมซึ่งมีผลมาตั้งแต่เกิด ดังนั้น เมื่อตรวจแล้ว สามารถนำผลไปใช้ได้ตลอดชีวิต
3. คนกลุ่มไหนบ้างที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจ
3.1 ผู้ที่ได้รับประทานยาในขนาดที่แนะนำแล้ว ได้รับผลการรักษาไม่ดีตามที่มีการทดลอง 
3.2 ผู้ที่รับประทานยาในขนาดที่แนะนำแล้ว เกิดอาการพิษเนื่องจากระดับยาในเลือดสูงกว่าคนทั่วไป 
3.3 ยังไม่เกิดปัญหาจากการใช้ยา แต่ต้องการทราบผลตรวจเพื่อใช้เฝ้าระวังอันตราย หากต้องใช้ยาในอนาคต เช่น ยาป้องกัน การเกิดลิ่มเลือดอุดตันบางชนิด เช่น Warfarin หรือ Plavix หรือยาแก้ปวดกลุ่ม codeine เป็นต้น
4. หากต้องการรับการตรวจทางพันธุกรรมนี้ ต้องทำอย่างไรบ้าง
4.1 ติดต่อที่แผนกต้อนรับ ของเครือโรงพยาบาลพญาไท จากนั้น เจ้าหน้าที่จะนำท่านไปพบและปรึกษากับแพทย์ที่ดูแลด้านการตรวจ Pharmacogenomics ซึ่งท่านสามารถสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ
4.2 ท่านสามารถติดต่อสอบถามกับแพทย์ที่ดูแลการรักษาของท่านโดยตรง 
4.3 การตรวจนี้จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 35,000 บาท ((หรือตาม Promotion) / 50 รายแรก 21,000 บาท) 
4.4 ระยะเวลาในการอ่านและแปลผลประมาณ 1 สัปดาห์ หลังจากนั้น ท่านได้รับฟังผลตรวจ พร้อมทั้งเอกสารข้อมูลเฉพาะตัวของท่าน เพื่อใช้ในการแสดงให้แพทย์หรือ เภสัชกร กรณีที่ท่านต้องการเข้ารับการรักษา หรือได้รับยา
5.การตรวจนี้ จะใช้ได้กับยาทุกตัวหรือไม่
ปัจจุบันนี้ ยังไม่สามารถครอบคลุมยาทุกตัว เนื่องจากการตรวจนี้ สามารถตรวจความผิดปกติของพันธุกรรมบนเอ็นไซม์ที่ใช้ในการเผาผลาญ
ยาได้เพียง 3 กลุ่ม คือ 2D6, 2C19 และ 2C9 แต่ร่างกายยังมีเอ็นไซม์ที่ใช้ในการเผาผลาญยาอีกหลายตัว
6.จะเข้ารับบริการที่ไดได้บ้าง

สามารถติดต่อได้ที่โรงพญาบาลในเครือพญาไท 3 แห่ง คือ 

  • พญาไท 1 ถนนศรีอยุธยา
  • พญาไท 2 ถนนพหลโยธิน สนามเป้า 
  • พญาไท 3 ฝั่งธนบุรี
7. อยากทราบรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม

ให้คำปรึกษาโดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ
โรงพยาบาลพญาไท 1 โอนสายที่หมายเลขภายใน 2179 เวลา 08.00-20.00 น. 
โรงพยาบาลพญาไท 2 โอนสายที่หมายเลขภายใน 4156 เวลา 08.00-20.00 น. 
โรงพยาบาลพญาไท 3 โอนสายที่หมายเลขภายใน 3174 เวลา 08.00-20.00 น.

 

Rate this article : Pharmacogenomics Personalized medicine : เภสัชพันธุศาสตร์กับการรักษาเฉพาะบุคคล

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง