ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

อ้วน ผอม เพราะตามใจปาก หรือเพราะ ‘ไทรอยด์’ ไม่เป็นใจ


อ้วน ผอม เพราะตามใจปาก หรือเพราะ ‘ไทรอยด์’ ไม่เป็นใจ


“ต่อมไทรอยด์” คือ ต่อมไร้ท่อที่อยู่ส่วนล่างของกลางลำคอ ทำหน้าที่ผลิตและส่งฮอร์โมนไทรอยด์เข้าไปในกระแสเลือด โดยฮอร์โมนไทรอยด์ นั้นจะควบคุมกระบวนการใช้พลังงานของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายหรือที่เรียกว่ากระบวนการเมตาบอลิซึม โดยกระบวนการเมตาบอลิซึมส่งผลต่ออุณหภูมิ อัตราการเต้นหัวใจ และการเผาผลาญพลังงาน ทั้งนี้ ฮอร์โมนดังกล่าวยังส่งผลต่ออวัยวะเกือบทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่หัวใจไปยังสมอง และจากกล้ามเนื้อไปที่ผิวหนัง

ภาวะฮอร์โมนผิดปกติของไทรอยด์

อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

 • ไฮเปอร์ไทรอยด์

 • ไฮเปอร์ไทรอยด์ หรือไทรอยด์ชนิดผอม (Hyperthyroidism หรือ Overactive Thyroid) "ภาวะไทรอยด์เป็นพิษ" (คอพอกเป็นพิษ)  คือ ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน มีการหลั่งฮอร์โมนไทรอยด์ออกมามากเกินไป กระตุ้นให้อวัยวะทั่วร่างกายมีการเผาผลาญสูงกว่าปกติ เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการเจ็บป่วย ๆ ต่างขึ้นตามมา เช่น เหนื่อยง่าย ใจสั่น ขี้ร้อนง่าย เหงื่อออกมาก หงุดหงิด นอนไม่หลับ น้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วแบบผิดปกติ เป็นต้น

  "ไทรอยด์เป็นพิษ" มักพบในเพศหญิง มากกว่าเพศชาย เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับฮอร์โมนไทรอยด์ในเลือดสูงกว่าปกติ เนื่องจากต่อมไทรอยด์ทำงานมากขึ้น หรือเกิดจากร่างกายสร้างสารแอนติบอดี้ ไปกระตุ้นต่อมไทรอยด์ให้สร้างฮอร์โมนมากขึ้น หรือต่อมไทรอยด์อักเสบ ทำให้มีการปล่อยฮอร์โมนไทรอยด์ออกมามากกว่าปกติ หรือเกิดจากการได้รับฮอร์โมนไทรอยด์จากภายนอกเข้าสู่ร่างกายในขนาดที่มากเกินไป ซึ่งกรณีหลังนี้มักเกิดกับผู้ป่วยที่ได้รับยาฮอร์โมนไทรอยด์เพื่อรักษาภาวะไทรอยด์ทำงานต่ำ หรือใช้เพื่อการลดน้ำหนักตัวแบบไม่ถูกวิธี

  อาการ ของไทรอยด์เป็นพิษจะทำให้เกิดอาการใจสั่น ชีพจรเต้นเร็ว มือสั่น หงุดหงิดง่าย ตาโปน ผมร่วง ขี้ร้อน เหงื่อออกมาก ถ่ายอุจจาระบ่อย บางครั้งอาจเกิดภาวะประจำเดือนผิดปกติ บางรายอาจสังเกตเห็นต่อมไทรอยด์ที่อยู่บริเวณลำคอด้านหน้ามีขนาดโตขึ้น ขาสองข้างอ่อนแรง จนถึงขั้นยกขาหรือยืนไม่ได้ ซึ่งพบได้ไม่บ่อย แต่อาจเป็นอาการแรกสุดที่เกิดขึ้นได้ ไทรอยด์เป็นพิษ รักษาได้หากได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ แนะสังเกตอาการใจสั่น ชีพจรเต้นเร็ว มือสั่น หงุดหงิดง่าย ตาโปน ผมร่วง เหงื่อออกมาก ถ่ายอุจจาระบ่อย บางครั้งอาจเกิดภาวะประจำเดือนผิดปกติ ต่อมไทรอยด์ที่อยู่บริเวณลำคอด้านหน้ามีขนาดโตขึ้น ขาสองข้างอ่อนแรง จนถึงขั้นยกขาหรือยืนไม่ได้ อาจเป็นสัญญาณเตือน ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อการรักษาอย่างถูกต้อง

 • ไฮโปไทรอยด์

 • ไฮโปไทรอยด์ หรือไทรอยด์ชนิดอ้วน (Hypothyroidism หรือ Underactive Thyroid) หรือภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ คือภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเกินไป ผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ ออกมาไม่เพียงพอ ระดับฮอร์โมนไทรอยด์ในเลือดต่ำเกินไป มีการทำงานของเซลล์ในร่างกายช้ากว่าปกติ จนกระทบต่อระบบเผาผลาญ ส่งผลให้กระบวนการทำงานของร่างกายช้าลง กล่าวคือ ไม่มีพลังงานในการทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการเมตาบอลิซึมทำงานช้าลง ทำให้ผู้ป่วยโรคไฮโปไทรอยด์อ้วนขึ้น มีอาการหน้าบวม ตัวบวม ครั้นจะลดน้ำหนักก็ลองทำมานาน ทว่าน้ำหนักและความอ้วนกลับไม่ลดลงเลย

  ผู้หญิงที่อายุมากกว่า 60 ปี มีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะขาดไทรอยด์มาก โดยภาวะดังกล่าวจะส่งผลต่อระดับความสมดุลของปฏิกิริยาเคมีภายในร่างกาย อาจปรากฏอาการบ้างในช่วงแรก แต่หากปล่อยไว้ไม่ได้รับการรักษาจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆ ตามมา เช่น ภาวะอ้วน อาการปวดข้อ มีบุตรยาก และปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ

  อาการ ของไฮโปไทรอยด์ปรากฏหลายอาการและแตกต่างกันไปตามระดับความรุนแรงที่ผู้ป่วยขาดฮอร์โมนดังกล่าว ทั้งนี้ อาการบางอย่างที่ปรากฏขึ้นก็อาจแสดงออกไม่ชัดเจน คล้ายกับอาการป่วยของโรคอื่น และบางอาการก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ป่วยทุกราย แต่โดยทั่วไปแล้ว อาการจะค่อย ๆ รุนแรงขึ้นซึ่งมักใช้เวลาเป็นปี หากกระบวนการเมตาบอลิซึมทำงานช้าลงจะก่อให้เกิดอาการต่าง ๆ

อาการของโรคไทรอยด์

อาการที่พบได้ ผู้ป่วยโรคไทรอยด์จะปรากฏอาการดังต่อไปนี้


ไทรอยด์ ชนิดผอม / ภาวะไทรอยด์เป็นพิษ ไทรอยด์ ชนิดอ้วน / ภาวะพร่องไทรอยด์
 • ใจสั่น มือสั่น ตื่นเต้นตกใจง่าย
 • ขี้ร้อน เหงื่อออกมาก
 • ขี้โมโห หงุดหงิดง่าย เครียดง่าย
 • หุนหันพลันแล่น เปลี่นยความสนใจเร็ว
 • หิวบ่อย กินเก่ง แต่น้ำหนักไม่ขึ้น หรือน้ำหนักลดลง
 • เหนื่อยง่ายกว่าปกติ อุจจาระบ่อยขึ้น
 • ประจำเดือนน้อยลงหรือขายหายไป
 • บางรายตาโปนขึ้น
 • ท้องผูก
 • น้ำหนักขึ้น อ้วนแบบบวมฉุ
 • ง่วงนอนบ่อย ขี้หนาว ผมร่วง
 • บางรายประจำเดือนผิดปกติ
 • เหนื่อยง่าย ทำอะไรไม่ค่อยไหว
 • เฉื่อยชา เบื่อ ขี้เกียจ ไม่อยากทำอะไร

การรักษาไทรอยด์

โดยทั่วไปทำได้ 3 วิธี คือ

 • การใช้ยาชนิดรับประทานเพื่อควบคุมการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ให้ปกติ
 • การกลืนแร่รังสีไอโอดีน
 • การผ่าตัดต่อมไทรอยด์

เพราะไทรอยด์ผิดปกติอาจเกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะรูปร่างอ้วนหรือผอม ดังนั้น การเป็นคนช่างสังเกต และใส่ใจสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เมื่อมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อการรักษาอย่างถูกต้อง

ศูนย์เบาหวาน  ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
โรงพยาบาลพญาไท 3


ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ

Rate this article : อ้วน ผอม เพราะตามใจปาก หรือเพราะ ‘ไทรอยด์’ ไม่เป็นใจ

Posted by : Phyathai Hospital

  Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง