ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

Digital Radiography


Digital Radiography

 
 
 
Digital Radiography เป็นการถ่ายภาพรังสีโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาร่วมในการสร้างภาพ ภาพที่ได้จะยังไม่ปรากฏลงบนฟิล์มโดยตรงแต่จะอยู่ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ก่อน เพื่อนำข้อมูลทางรังสีนี้มาใช้ดูเฉพาะส่วน ขยายภาพ หรือปรับความทึบของภาพเพื่อศึกษาระดับความทึบต่าง ๆ เช่น soft tissue หรือ bone และส่งข้อมูลที่ต้องการแล้วไปบันทึกลงบนฟิล์ม ภาพรังสีระบบนี้ผู้ป่วยจะได้รับปริมารรังสีน้อยกว่าการถ่ายภาพรังสีลงบนแผ่นฟิล์มตามปกติ และสามารถนำข้อมูลมาดูย้อนหลังได้ สามารถใช้เอกซเรย์ทั่วไป เช่น เอกซเรย์ปอด กระโหลกศรีษะ กระดูกแขน ,ขา และกระดูกสันหลัง เป็นต้น ซึ่งจะใช้วินิจฉัยเบื้องต้นว่าบริเวณที่เอกซเรย์มีความผิดปกติหรือไม่

Rate this article : Digital Radiography

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Digital Fluorography