ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ...โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ


วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ...โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ


โรคไวรัสตับอักเสบเอ คือโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ ติดต่อทางการรับประทานอาหารและน้ำดื่มที่มีเชื้อปนเปื้อน อาการของโรค ได้แก่ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน เจ็บชายโครงขวา ตัวเหลือง ตาเหลือง และตับวาย เมื่อติดเชื้อโรคนี้แล้ว มักหายขาดและมีภูมิคุ้มกันต่อโรค ไม่ก่อให้เกิดภาวะตับอักเสบเรื้อรัง เหมือนกับโรคไวรัสตับอักเสบบี

วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ

ทำมาจากเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ ที่ตายแล้ว เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 2 ครั้ง ห่างกัน 6-12 เดือน

ผู้ที่ “ควร” ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ

 • ผู้ที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรค

 • เด็กอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

 • ผู้ที่มีอาชีพเสี่ยงต่อการรับและแพร่กระจายของโรค ได้แก่ ผู้ประกอบอาหาร สถานเลี้ยงเด็ก กองทัพ บุคลากรทางการแพทย์

 • นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปแหล่งระบาด เช่น แถบอเมริกากลาง อเมริกาใต้ แถบทะเลคาริบเบียน เอเชีย (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) แอฟริกา และยุโรปตะวันออก โดยควรฉีดอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนเดินทาง

 • ผู้ที่เป็นโรคตับเรื้อรัง เช่น ผู้ที่เป็นไวรัสตับอักเสบบี ผู้ที่ติดแอลกอฮอล์

 • ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย

 • ผู้ที่ใช้ยาเสพติด

 • ผู้ที่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อ

 • ผู้ที่เป็นโรค Hemophilia

ผู้ที่ “ควรงด” รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ

 • เคยมีประวัติแพ้วัคซีนโรคไวรัสตับอักเสบเอในครั้งก่อน หรือแพ้ส่วนผสมต่างๆ ในวัคซีน

 • หากมีไข้สูงเจ็บป่วยเฉียบพลัน ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อน รอให้หายป่วยก่อนจึงค่อยมารับวัคซีน

 • กรณีเป็นหวัดเล็กน้อย ไม่มีไข้ สามารถรับวัคซีนได้

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังรับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ

 • วัคซีนอาจทำให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงได้ แต่อย่างไรก็ตามอาการแพ้รุนแรงจากวัคซีนพบได้น้อยมาก

 • ปฏิกิริยาที่อาจพบหลังจากฉีด ได้แก่ ไข้ต่ำๆ ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีดวัคซีน ซึ่งมักหายเองภายใน 1-2 วัน

 • อาการอื่นๆ ที่อาจพบได้ ได้แก่ เบื่ออาหาร ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ ถ่ายเหลว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หงุดหงิด ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน เยื่อบุตาอักเสบ ไข้สูง

หมายเหตุ :

 • ในปัจจุบัน ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับการใช้วัคซีนในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ เป็นวัคซีนชนิดเนื้อตาย จึงอาจพิจารณาให้วัคซีนได้ในกรณีที่มีความจำเป็น และคาดว่าประโยชน์ที่จะได้รับมีมากกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

 • ไม่จำเป็นต้องตรวจหาภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีน เนื่องจากมีข้อมูลชัดเจนว่า ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เมื่อได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอแล้ว จะมีภูมิตอบสนองต่อวัคซีนได้ดีมาก

 • สำหรับผู้ที่มีอายุ 8-65 ปี สามารถให้วัคซีนรวมป้องกันไวรัสตับอักเสบเอและบีในเข็มเดียวกัน ซึ่งฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 3 ครั้งที่ 0, 1 และ 6 เดือน

 • ในผู้ป่วยกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น ผู้ป่วย HIV ผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือด สามารถฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอได้ เนื่องจากเป็นวัคซีนชนิดเนื้อตาย

 • วัคซีนไม่สามารถป้องกันโรคได้ หากมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเออยู่ในขณะนั้น

 • วัคซีนนี้ไม่สามารถป้องกันเชื้ออื่นๆ ที่มีผลต่อตับ เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ซี และอี

 • หากมีข้อสงสัย ควรปรึกษาแพทย์

ศูนย์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้ใหญ่และนักเดินทาง
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
โทร. 02-9447111 ต่อ 1112#

Rate this article : วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ...โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

Posted by : Phyathai Hospital

  Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง