ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

สายพันธุ์เปลี่ยน! เหตุผลที่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2020


สายพันธุ์เปลี่ยน! เหตุผลที่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2020


ประเทศไทยพบการระบาดของไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ตลอดปี โดยพบการระบาดมากที่สุดในฤดูฝน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงตุลาคม และฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงมีนาคม ของทุกปี จากรายงานของกลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 1 ต.ค. 2562 พบจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สูงถึง 285,142 ราย และเสียชีวิต 21 ราย การฉีดวัคซีนไวรัสไข้หวัดใหญ่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน จึงเป็นการช่วยลดความรุนแรงและป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานการณ์ไวรัส COVID-19 นี้ได้


ทำไมเราจึงควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี

เพราะการฉีดวัคซีนไวรัสไข้หวัดใหญ่เป็นวิธีป้องกันโรคที่ดีที่สุดในปัจจุบัน โดยเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ซึ่งประกอบด้วย สายพันธุ์ เอ 2 สายพันธุ์และสายพันธุ์ บี 2 สายพันธุ์ ทำให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้ครอบคลุมมากขึ้น แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ของไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลทุกปี เพื่อการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ คนไทยจึงควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี โดยเฉพาะในช่วง “ก่อนฤดูฝน” ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดสูงสุด


วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2020 แตกต่างจากเดิมอย่างไร

สำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2020 มีการเปลี่ยน 2 ใน 4 สายพันธุ์ จากฝั่งซีกโลกเหนือ (Northern Strain) มาเป็นซีกโลกใต้ (Southern Strain) ซึ่งมีความแตกต่างดังนี้


สายพันธุ์ 2019-2020 ซีกโลกเหนือ (Northern ) สายพันธุ์ 2020 ซีกโลกใต้ (Southern )
ไวรัสชนิด A สายพันธุ์ Brisbane (H1N1) ไวรัสชนิด A สายพันธุ์ Brisbane (H1N1)
ไวรัสชนิด A สายพันธุ์ Kansas (H3N2) ไวรัสชนิด A สายพันธุ์ South Australia (H3N2)
ไวรัสชนิด B สายพันธุ์ Colorado ไวรัสชนิด B สายพันธุ์ Washington
ไวรัสชนิด B สายพันธุ์ Phuket ไวรัสชนิด B สายพันธุ์ Phuket

รู้ทัน! ไวรัสไข้หวัดใหญ่...เข้าสู่ร่างกายทางไหนได้บ้าง

ไข้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) โดยทั่วไปไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล จำแนกออกเป็น 3 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์เอ บี และซี โดยพบมากที่สุด คือ ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ (H1N1) (H3N2) รองลงมาคือสายพันธุ์บี และซี ไวรัสไข้หวัดใหญ่สามารถติดต่อผ่านทางการหายใจเอาละอองน้ำมูก น้ำลาย และเสมหะของผู้ป่วยที่ไอ จาม และการสัมผัสมือโดยตรง หรือสัมผัสทางอ้อมผ่านการใช้สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ร่วมกับผู้ป่วยแล้วไม่ล้างมือ เมื่อนำมือมาขยี้ตา แคะจมูก ทำให้ได้รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย


อาการแบบนี้อาจไม่ใช่แค่หวัด...แต่เข้าข่าย “ไข้หวัดใหญ่”

อาการของการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มักรุนแรงกว่าไวรัสไข้หวัดธรรมดา โดยจะมีอาการไข้สูง 38-40 องศาเซลเซียส ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามร่างกาย บางครั้งอาจมีอาการหนาวสั่นสะท้านร่วมด้วย ร่วมกับอาการเจ็บคอ ไอ จาม น้ำมูก เสมหะ เหมือนที่พบได้ในไข้หวัดธรรมดา ซึ่งมักจะไม่มีไข้หรือไข้ไม่สูงนัก


ใครบ้าง...ที่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้

วัคซีนป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่ สามารถให้ได้ในเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง ได้แก่


  • เด็กเล็กอายุน้อยกว่า 5 ปี
  • ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป
  • หญิงมีครรภ์
  • ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพและโรคประจำตัวได้แก่ โรคหัวใจ โรคปอด โรคตับ โรคไต หรือภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องต่าง ๆ

บุคคลเหล่านี้ “ห้าม” เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่

  • ทารกและเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน
  • ผู้ที่มีประวัติแพ้วัคซีนชนิดรุนแรง หรือมีประวัติแพ้ไข่ชนิดรุนแรง (โดยทั่วไป ผู้ที่มีอาการแพ้ไข่ สามารถรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ แต่ควรอยู่ในดุลพินิจของแพทย์)นพ.พิทักษ์ เดชพรเทวัญ

อายุรแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท 2

โทร. 02-617-2444 ต่อ 4104, 4106

นัดหมายแพทย์Rate this article : สายพันธุ์เปลี่ยน! เหตุผลที่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2020

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง