ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

ปวดหัวร่วมคลื่นไส้อาเจียน เช็กให้ดี! เพราะอาจเสี่ยง “เนื้องอกในสมอง”


ปวดหัวร่วมคลื่นไส้อาเจียน เช็กให้ดี! เพราะอาจเสี่ยง “เนื้องอกในสมอง”


โดยปกติแล้ว ในสมองของคนเราจะมีค่าระดับความดันที่เป็นปกติอยู่ ซึ่งการมีก้อนเนื้องอกจะส่งผลทำให้ความดันในสมองของเราสูงขึ้นด้วย แต่ลักษณะของความดันในสมองนั้นจะเป็นไปในรูปแบบค่อยเป็นค่อยไป ในระยะแรกจึงมีเพียงแค่อาการปวดหัว...ทำให้แยกออกจากอาการปวดหัวทั่วไปได้ยาก แต่หากก้อนเนื้องอกมีขนาดโตขึ้น ก็จะมีอาการอื่นๆร่วมด้วย

อาการเตือนแบบไหน เสี่ยงเนื้องอกในสมอง

  1. ปวดหัว โดยมักมาพร้อมกับอาการคลื่นไส้อาเจียนในทันที เนื่องจากก้อนเนื้อมีขนาดโตขึ้นและมีภาวะสมองบวมร่วมด้วย
  2. บ้านหมุน เดินเซ ทรงตัวไม่อยู่
  3. แขนขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่ง
  4. พูดจาติดๆ ขัดๆ ปากเบี้ยว

รู้หรือเปล่า? ความเครียด...ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงเนื้องอกในสมองนะ

ความเครียด ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย ไม่ได้ส่งผลเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเนื้องอกในสมอง แต่อาจส่งผลให้มีอาการปวดหัว ที่เป็นในลักษณะของอาการปวดหัวทั่วไป คือ ไม่มีอาการผิดปกติอื่น ๆ เช่น แขนขาอ่อนแรง หรือปากเบี้ยว ร่วมด้วย

ตรวจพบเนื้องอกในสมอง ต้องผ่าตัดเท่านั้น...จริงหรือเปล่า ?

โดยส่วนใหญ่เมื่อตรวจพบเนื้องอกในสมองมักจะต้องผ่าตัด! เพียงแต่ว่า...การผ่าตัดนั้นจะเป็นการผ่าตัดวิธีใดหรือรูปแบบไหน ซึ่งเหตุผลที่จาเป็นต้องผ่าตัดนั้น เนื่องจากการตรวจสมองด้วย CT-scan หรือ MRI แพทย์จะเห็นเป็นภาพลักษณะเหมือนก้อน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีอีกหลายๆ โรคที่ทำให้เกิดลักษณะคล้ายก้อนเนื้องอกในสมองได้ เช่น ซีสต์, ฝีที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย หรือฝีที่เกิดจากวัณโรค ดังนั้น การผ่าตัดเพื่อนำชิ้นเนื้อดังกล่าวมาตรวจก็จะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยได้ถูกต้อง ซึ่งการรักษาอาจจะมีความแตกต่างตามโรคที่ได้รับการวินิจฉัย

ซึ่งจุดประสงค์ของการผ่าตัดนั้น แบ่งเป็น 2 ข้อ คือ

  1. เพื่อนำชิ้นเนื้อมาตรวจวินิจฉัย โดยตัดชิ้นเนื้อเพียงบางส่วนมาส่งตรวจ
  2. เพื่อรักษาเนื้องอกในสมอง โดยตัดก้อนเนื้องอกออกทั้งหมด

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแพทย์เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยหลักสำคัญในการพิจารณา เช่น ขนาดของก้อนใหญ่แค่ไหน หรือตำแหน่งของก้อนอยู่ลึกแค่ไหน อาจส่งผลอันตรายต่อคนไข้หลังการผ่าตัดมากหรือน้อยแค่ไหน เป็นต้น

ผ่าตัดเนื้องอกในสมอง...ต้องเปิดกะโหลกหรือไม่ ?

ในการผ่าตัดนำก้อนเนื้องอกในสมองออกมาจำเป็นต้องเปิดกะโหลก เพียงแต่ในกรณีที่แพทย์ต้องการเพียงชิ้นเนื้อ เพื่อนำมาส่งตรวจเพิ่มเติม อาจเป็นในรูปแบบของการเจาะกะโหลกแล้วใช้เข็มสอดเข้าไป เพื่อทำการตัดชิ้นเนื้อออกมา แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นกรณีการผ่าตัดรักษาเนื้องอกในสมอง... ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบัน ทำให้ไม่ต้องเปิดกะโหลกเป็นแผลใหญ่ จึงไม่น่ากลัวและอันตรายอย่างที่คนไข้หลายคนกังวล

Navigator อีกหนึ่งตัวช่วย...ให้การผ่าตัดสมองปลอดภัยมากขึ้น

นอกจากการผ่าตัดเนื้องอกในสมอง ณ ปัจจุบัน จะมีการใช้กล้อง microscope ที่มีกาลังขยาย ช่วยให้ศัลยแพทย์สามารถเห็นภาพได้ละเอียดและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังมีฟังก์ชั่นแสงที่ช่วยส่องสว่างเหมือนกับไฟฉาย ช่วยให้ศัลยแพทย์มองเห็นก้อนเนื้องอกที่อยู่ในตาแหน่งลึกๆ ได้ รวมทั้งการนาระบบเนวิเกเตอร์ (Navigator) มาช่วยในการนาทางเสมือนระบบ GPS นาทางของรถยนต์ เพื่อไปยังจุดหมายได้โดยตรง

“ก้อนเนื้องอกก็เหมือนจุดหมายปลายทาง เราต้องวางแผนการเดินทางว่าเราจะเริ่มต้นตรงจุดไหน ซึ่งหมายถึงตำแหน่งของการเปิดกะโหลกที่ถูกต้อง เพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางโดยไม่หลงทิศ ช่วยให้การผ่าตัดมีความแม่นยามาก แต่หากเราไม่มีตัวช่วยในการนาทาง การคลาดเคลื่อนไปเพียงหลักเซนติเมตรก็สร้างความเสียหายให้กับสมองได้แล้ว รวมทั้งยังช่วยให้ศัลยแพทย์ไม่ต้องเปิดกะโหลกเป็นแผลใหญ่ในการผ่าตัดก้อนเนื้องอก”

อุ่นใจกว่า...เพราะมีนวัตกรรมช่วยลดโอกาสเกิดผลข้างเคียงหลังผ่าตัด

ในกรณีที่ก้อนเนื้องอกอยู่ในตาแหน่งที่สาคัญอาจหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงค่อนข้างยาก เช่น อยู่ในสมองส่วนที่ควบคุมการพูด หรือสมองส่วนที่ควบคุมแขนขา ที่หากได้รับความเสียหายก็อาจส่งผลให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้น เราต้องควบคุมผลข้างเคียงเหล่านี้ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด การมีเครื่องมือที่ดีจึงช่วยลดความเสี่ยงเหล่านั้นลงได้

หลังผ่าตัด “เนื้องอกในสมอง” จะมีโอกาสเกิดซ้าหรือไม่?

เมื่อผู้ป่วยผ่าตัดเนื้องอกในสมองแล้ว..จะมีโอกาสเกิดซ้าหรือไม่นั้น ก่อนอื่นต้องแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

  • กลุ่มเนื้องอกร้ายแรงหรือมะเร็ง ซึ่งเป็นเนื้องอกที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดเพียงอย่างเดียวอยู่แล้ว ต้องมีการรักษาร่วมกับวิธีอื่น เช่น การฉายแสง
  • กลุ่มเนื้องอกธรรมดา ซึ่งโอกาสเกิดซ้า...ขึ้นอยู่กับว่าในการผ่าตัดนาก้อนเนื้องอกออกมาได้หมดหรือไม่ และหากตัดก้อนเนื้องอกออกมาได้หมด โอกาสเกิดซ้าก็มีน้อย...ไม่ถึง 10%
นพ.ธีรศักดิ์ พื้นงาม
ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาทไขสันหลัง
แพทย์หัวหน้าแผนกศัลยกรรมสมอง ประสาทสมองไขสันหลัง
โรงพยาบาล พญาไท 2
นัดหมายแพทย์


Rate this article : ปวดหัวร่วมคลื่นไส้อาเจียน เช็กให้ดี! เพราะอาจเสี่ยง “เนื้องอกในสมอง”

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง