ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

ฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่า...เทคนิคการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ต้องผ่าตัด


ฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่า...เทคนิคการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ต้องผ่าตัด


โรคข้อเข่าเสื่อมเกิดจากผิวของข้อเข่าซึ่งเป็นกระดูกอ่อนเริ่มสึกหรอ ทำให้ผิวข้อไม่เรียบเกิดการเสียดสีระหว่างข้อส่งผลให้น้ำหล่อเลี้ยงข้อไม่สามารถหล่อลื่นข้อได้เหมือนเดิม ข้อจึงมีอาการติดขัด ฝืด ตึง การรับน้ำหนักของกระดูกผิวข้อเริ่มผิดปกติ ถ้าไม่ได้รับการรักษาหรือปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม อาจทำให้ผู้ป่วยเกิดความเจ็บปวด ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันต่างๆ ไม่สะดวก เกิดความทุกข์ทรมาน ซึ่งมักพบได้มากในผู้สูงอายุ แต่ก็อาจเกิดได้ในผู้ที่มีอายุน้อยและนักกีฬาที่ใช้ข้อเข่ามาก หรือผู้ที่เล่นกีฬาที่มีแรงกระแทกที่ข้อเข่า เช่น นักวิ่ง นักฟุตบอล เพราะปัจจัยเหล่านี้จะทำให้เกิดการบาดเจ็บและมีการฉีกขาดของเอ็น...ข้อเข่าจึงอาจเสื่อมเร็วขึ้น

อาการที่สำคัญของโรคข้อเข่าเสื่อม

 • อาการปวดเข่าทำให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหว ลุก นั่ง หรือเดินขึ้นบันไดไม่คล่องเหมือนเดิม
 • มีเสียงในข้อเมื่อผู้ป่วยเคลื่อนไหว เนื่องจากการอักเสบในข้อ
 • ข้อเข่าโก่งงอทำให้เดินลำบากและมีอาการปวดเวลาเดิน
 • ข้อเข่ายึด เนื่องจากมีการยึดติดภายในข้อ ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเหยียดหรืองอขาได้สุดเหมือนเดิม

“ฉีดน้ำเลี้ยงข้อเทียม” การรักษาข้อเข่าเสื่อมวิธีนี้ คืออะไร?

การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมแบบไม่ผ่าตัดมีหลากหลายวิธี และวิธีที่มีผลการวิจัยรองรับว่ามีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวด คือ การฉีดน้ำเลี้ยงข้อเทียม โดยปกติในข้อเข่าจะมีน้ำเลี้ยงข้อที่มีส่วนประกอบหลักเป็น Hyaluronic Acid มีลักษณะข้นหนืดและใส ทำหน้าที่ช่วยหล่อลื่นผิวข้อ และลดแรงกระแทกทำให้เดินหรือวิ่งได้ไม่ติดขัด แต่ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม น้ำเลี้ยงข้อมีความหนืดน้อยลงเนื่องจาก Hyaluronic Acid ทำให้การหล่อลื่นหรือดูดซับแรงกระแทกได้ไม่เหมือนเดิม ส่งผลให้เวลาเดินหรือทำกิจกรรมต่างๆ แย่ลง

ดังนั้น การฉีดน้ำเลี้ยงข้อเทียมหรือ Hyaluronic Acid ที่ผลิตเลียนแบบคุณสมบัติน้ำเลี้ยงข้อตามธรรมชาติเข้าไปในข้อเข่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและช่วยดูดซับแรงกระแทกมากขึ้น พร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเซลล์ผิวข้อให้เกิดการผลิตน้ำหล่อเลี้ยงข้ออีกด้วย

จากการศึกษาวิจัยทางคลินิกพบว่า การฉีดน้ำเลี้ยงข้อเทียมเข้าข้อเข่า มีข้อดี ดังนี้..

 • สามารถบรรเทาอาการปวดได้ดี
 • ลดอาการข้อฝืด ตึง
 • ช่วยให้การทำงานของข้อเข่ากลับมาเคลื่อนไหวใช้งานได้ดีขึ้น หากได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มแรก

การใช้ยาฉีด Hyaluronic Acid เข้าข้อ เหมาะกับผู้ป่วยกลุ่มใดบ้าง

 • ผู้ที่มีความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อม ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปานกลาง
 • ผู้ที่รับประทานยาบรรเทาอาการปวดและอักเสบร่วมกับการทำกายภาพแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น
 • ผู้ป่วยที่ไม่สามารถผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

ในประเทศไทยมียาฉีดน้ำเลี้ยงข้อเทียมหลายชนิดด้วยกัน โดยแยกประเภทตามน้ำหนักโมเลกุล ซึ่งในปัจจุบันฉีดเพียง 1 เข็มแค่ครั้งเดียว เพื่อเพิ่มความสะดวก ผู้ป่วยไม่ต้องเจ็บตัวจากการฉีดยาหลายครั้ง และผลการรักษาอยู่ได้นาน 6-12 เดือน
สถาบันกระดูกและข้อ
รพ.พญาไท 2 ชั้น 5 อาคาร B
โทร. 02-6172444 ต่อ 3523, 3528

Rate this article : ฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่า...เทคนิคการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ต้องผ่าตัด

Posted by : Phyathai Hospital

  Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง