ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

ฟอกฟันขาวให้สว่างสดใส ทำได้หลายวิธี


ฟอกฟันขาวให้สว่างสดใส ทำได้หลายวิธี

การฟอกสีฟัน (Teeth Whitening) คืออะไร?

การฟอกสีฟัน หมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงบริเวณผิวฟันด้านหน้าส่วนที่สังเกตเห็นได้เวลายิ้ม เป็นการทำให้สีฟันดูขาวสะอาดขึ้น และมีความสว่างตาจนเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้การฟอกสีฟัน จะใช้น้ำยาฟอกสีฟันที่มีความเข้มข้นต่างกัน แล้วแต่วิธีการฟอกหรือลักษณะสีฟันเริ่มต้นที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็จะแตกต่างกันด้วย แต่โดยปกติผู้เข้ารับบริการจะได้รับการประเมินผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นไปได้จากทันตแพทย์ก่อนทำการฟอกสีฟัน และยังได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตนภายหลังการฟอกสีฟันไปแล้ว เพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

ประเภทของการฟอกสีฟัน

โดยทั่วไปการฟอกสีฟัน ในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

 1. การฟอกสีฟันโดยซื้อผลิตภัณฑ์มาฟอกเอง
 2. การฟอกเอง ผู้ที่จะฟอกสีฟันมักหาซื้อผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันจากเคาน์เตอร์ความงาม ร้านขายยา หรือสั่งซื้อออนไลน์ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มักไม่เป็นที่น่าพอใจ และอาจมีอันตรายต่อเหงือก เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่พอดีกับแต่ละบุคคล และน้ำยาที่ใช้มีการจำกัดความเข้มข้น เนื่องจากมีข้อจำกัดทางกฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

 3. การฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์
 4. โดยทั่วไปแล้วการฟอกสีฟันโดยมีทันตแพทย์ดูแล ผู้เข้ารับบริการจะได้รับการประเมินผลการฟอกสีฟันร่วมกับการแนะนำวิธีการฟอกสีฟันที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเสียก่อน ทันตแพทย์จะปรับความเข้มข้นของน้ำยาให้เหมาะสมเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ในปัจจุบันมีเทคนิคต่างๆ มากมายที่สามารถทำได้ แต่โดยรวมแล้วจำแนกได้เป็น 3 วิธี ใหญ่ๆ ดังนี้

  • การฟอกสีฟันโดยรับน้ำยาไปฟอกเองที่บ้าน
  • ทันตแพทย์จะทำการพิมพ์ปากเพื่อทำถาดฟอกสีฟันเฉพาะบุคคล (individual bleaching tray) หลังจากนั้นทันตแพทย์จะนัดมาถาดฟอกสีฟันที่พิมพ์ปากไว้พร้อมกับรับน้ำยาฟอกสีฟันที่มีการปรับให้เหมาะสมกับบุคคลนั้น

   น้ำยาฟอกสีฟันที่ใช้ส่วนมากเป็นสารประกอบที่มีส่วนของเปอร์ออกไซด์ที่ปลอดภัย สามารถใช้ในช่องปากได้ โดยทั่วไปจะมีความเข้มข้นมากกว่าที่ขายตามเคาน์เตอร์หรือร้านขายยา จึงเห็นผลชัดเจนและปลอดภัย โดยมีการศึกษาวิจัยตีพิมพ์ลงในวารสารทางการแพทย์มารองรับ

  • การฟอกสีฟันโดยฟอกครั้งเดียวในคลินิกด้วยนวัตกรรมต่างๆ
  • เป็นการฟอกสีฟันที่สะดวก รวดเร็ว ซึ่งทันตแพทย์จะทำการฟอกให้ โดยผู้ที่ได้รับการฟอกสีฟันไม่ต้องทำอะไรเอง นอกจากต้องนั่งที่เก้าอี้ทำฟันตามระยะเวลาที่กำหนด ผลที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพฟันของผู้เข้ารับบริการ ซึ่งปกติทันตแพทย์จะประเมินและแจ้งให้ทราบเป็นอย่างดีก่อน เพราะบางรายอาจให้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจได้ นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่ฟันจะกลับมามีสีเข้มเหมือนเดิมภายใน 1-2 ปี ถ้าหลังการฟอกสีฟันไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำจากทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด เนื่องจากภายหลังการฟอกสีฟันด้วยวิธีนี้ ภายใน 1-2 วันแรกจะติดสีจากอาหารที่รับประทานหรือติดจากเครื่องดื่มได้ง่ายมาก

   ในปัจจุบันมีนวัตกรรมที่ใช้ฟอกสีฟันครั้งเดียวในคลินิกหลายรูปแบบ เช่น การใช้เลเซอร์ (Laser) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของน้ำยาฟอกสีฟัน และการใช้ระบบแสงเย็น (cold light) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เป็นต้น

  • การฟอกสีฟันโดยฟอกในคลินิก ร่วมกับนำไปฟอกสีฟันเองที่บ้าน
  • การฟอกสีฟันระบบนี้เป็นระบบผสมที่ค่อนข้างเห็นผลชัดเจนน่าพอใจอย่างมากสำหรับบุคคลที่อยากเห็นผลเร็วและตั้งความหวังไว้มาก โดยทันตแพทย์จะฟอกสีฟันที่คลินิกให้ก่อนในครั้งแรก โดยใช้นวัตกรรมต่างๆ ตามวิธีที่ 2 เพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในครั้งแรกก่อน จากนั้นจะทำการพิมพ์ปากเพื่อทำถาดพิมพ์ปากเฉพาะบุคคลพร้อมกับรับน้ำยาฟอกสีฟันกลับไปฟอกเองที่บ้านด้วย ผลลัพธ์ที่ได้จะให้ผลเป็นที่น่าพอใจทั้งผู้ที่ได้รับการฟอกสีฟันและทันตแพทย์ และโอกาสที่ฟันจะกลับมาสีเข้มเหมือนเดิมมีน้อยทพ.สุชาติ พรศรี
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลพญาไท 3 ชั้น 2
เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00-19.30 น.
โทร. 0-2467-1111 ต่อ 3295-3296
นัดหมายแพทย์

Rate this article : ฟอกฟันขาวให้สว่างสดใส ทำได้หลายวิธี

Posted by : Phyathai Hospital

  Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง