ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

คุยกับคุณหมอทางเดินหายใจ วัคซีนในไทยตอนนี้ ป้องกัน COVID-19 สายพันธุ์อังกฤษ (B.1.1.7) ได้แค่ไหน?


คุยกับคุณหมอทางเดินหายใจ วัคซีนในไทยตอนนี้  ป้องกัน COVID-19 สายพันธุ์อังกฤษ (B.1.1.7) ได้แค่ไหน?

Q: COVID-19 สายพันธุ์อังกฤษ (B.1.1.7) มีความรุนแรงมากแค่ไหน?

นพ.วินัย : ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษสามารถแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็วกว่าสายพันธุ์ที่ผ่านมา (ตัวอย่างที่เห็นชัดในประเทศอังกฤษในเดือนธันวาคม 2563) เมื่อติดต่อได้ง่ายและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว สายพันธุ์นี้จึงระบาดอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะพื้นที่แออัด เช่น สถานบันเทิง สนามกีฬา และในพื้นที่ปิด จึงเป็นเหตุที่ระลอกนี้จะพบผู้ป่วยวัยรุ่น วัยกลางคน เป็นจำนวนมาก และเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยง ไม่มีโรคประจำตัว

“จะยับยั้งการกลายพันธุ์ต่อไปจะต้องหยุดการระบาดของไวรัสนี้ให้เร็วที่สุดซึ่งสามารถทำได้ด้วยระเบียบวินัย การปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตามที่ทุกคนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด และการเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็ว”

Q: ทำไมการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่นี้ ผู้ที่พบเชื้อถึงไม่มีอาการแสดงออกชัดเจน เช่น มีไข้ ไอแห้ง เหมือนระลอกที่ผ่านมา แต่กลับพบว่ามีอาการสูญเสียการรับรู้กลิ่นเพิ่มมากขึ้นแทน

นพ.วินัย : ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าเหตุผลใดสายพันธุ์นี้ถึงไม่มีอาการไข้เด่นเหมือนสายพันธุ์ที่แล้ว แต่คาดว่าสายพันธุ์นี้เกาะติดกับเซลล์ทางเดินหายใจได้ดีกว่าสายพันธุ์เดิม คนไข้จึงมีอาการสูญเสียการรับรู้กลิ่น หายใจหอบเหนื่อยได้เร็ว และมีอาการปวดอักเสบได้ง่าย บางรายงานแสดงให้เห็นว่าสายพันธุ์นี้มีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าสายพันธุ์ที่ผ่านมา จึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีการรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตที่อายุน้อยและปราศจากโรคประจำตัวเพิ่มมากขึ้นจากโควิดสายพันธุ์อังกฤษที่กำลังระบาดในระลอกใหม่นี้ นอกจากนี้ยังพบการติดเชื้อในกลุ่มที่ดูจะมีสุขภาพแข็งแรงด้วยซ้ำ เช่น นักกีฬา หรือกลุ่มออกกำลังกายเป็นประจำ เป็นต้น

Q: วัคซีน COVID-19 ที่ใช้ในประเทศไทยในปัจจุบัน สามารถป้องกัน COVID-19 สายพันธุ์อังกฤษ (B.1.1.7) ได้หรือไม่?

นพ.วินัย : วัคซีนที่ใช้ในปัจจุบันสามารถป้องกันสายพันธุ์อังกฤษได้ มีการศึกษาในประเทศไทยที่แสดงให้เห็นว่า หลังการฉีดวัคซีน Sinovac ครบ 2 โดส ผู้ที่ได้รับวัคซีนมีภูมิต้านทานโควิดเพิ่มมากขึ้นในระดับที่น่าพึงพอใจ 4 สัปดาห์หลังฉีดเข็มที่สอง โดยภูมิต้านทานที่เกิดหลังการฉีดวัคซีนเทียบเท่ากับภูมิต้านทานที่ตรวจพบจากการติดเชื้อโดยธรรมชาติที่ 4 ถึง 8 สัปดาห์

Q: ใครบ้างที่ควรเข้ารับวัคซีน COVID-19?

นพ.วินัย : มีตัวอย่างจากประเทศอังกฤษที่น่าสนใจ ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาที่มีการระบาดของโรคโควิต-19 อย่างมากในอังกฤษและยุโรป เป็นสายพันธุ์อังกฤษ (B.1.1.7) ที่แพร่กระจายได้ง่าย หรือสายพันธุ์ที่กำลังระบาดอยู่ในบ้านเรา อังกฤษจึงระดมฉีดวัคซีนอย่างหนักให้ครอบคลุมกับประชากร มาถึงวันนี้ผู้ป่วยของประเทศอังกฤษลดลงอย่างมาก และอัตราตายต่อวันก็ลดน้อยลง

“ดังนั้นจะเห็นได้ว่านอกจากประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ประชากรทั่วไปก็ควรจะรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการระบาดใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เพราะสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์นี้ไม่ได้เล่นงานเฉพาะประชากรกลุ่มเสี่ยงอีกต่อไป แต่ยังเล่นงานประชากรทั่วไปที่สุขภาพแข็งแรงด้วยซ้ำ และในอนาคตก็อาจจะมีสายพันธุ์อื่นๆ อีก และหากมีการระบาดมากในประเทศไทยก็อาจจะเกิดสายพันธุ์ใหม่ในประเทศไทยขึ้นได้”

Q: หากได้รับวัคซีน COVID-19 ไปแล้ว แต่ยังไม่ครบตามโดสที่กำหนด ควรปฏิบัติตัวอย่างไร ให้ปลอดภัยจากเชื้อ?

นพ.วินัย : คนที่ได้รับวัคซีนไปแล้วแต่ยังไม่ครบกำหนด หากมีเหตุการที่ทำให้ฉีดเข็มที่สองไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้รับบริการ ไม่พร้อม ไม่สบาย หรือตรงกับวันหยุดยาว หรือความไม่พร้อมของผู้ให้บริการ, วัคซีนขาด การนัดฉีดวัคซีนเข็มที่สองขอให้เลื่อนออกไป ไม่ใช่เลื่อนเข้ามา เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าการทิ้งระยะการรับวัคซีนที่ห่างออกจะได้ผลดีกว่าเลื่อนเข้ามา และควรปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด

“ถึงแม้จะได้ฉีดวัคซีนโควิดไปแล้ว
ก็ยังมีโอกาสที่อาจจะติดเชื้อซ้ำได้แต่ความรุนแรงจะน้อยลง ดังนั้นการฉีดวัคซีนไม่ได้การันตีว่าจะไม่ติดเชื้ออีกต่อไป
ตราบใดที่ทั้งประเทศยังไม่มีภูมิต้านทานแบบ herd immunity
เรายังคงต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด อย่างต่อเนื่อง
แล้วเราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดี ขอให้โชคดีครับ”


นพ.วินัย โบเวจา
หัวหน้าศูนย์สุขภาพปอด
อายุรแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจ
และภาวะวิกฤตทางเดินหายใจ
โรงพยาบาลพญาไท 3

Rate this article : คุยกับคุณหมอทางเดินหายใจ วัคซีนในไทยตอนนี้ ป้องกัน COVID-19 สายพันธุ์อังกฤษ (B.1.1.7) ได้แค่ไหน?

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง