ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

เพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดการป่วยรุนแรง ด้วยวัคซีนไข้เลือดออก


เพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดการป่วยรุนแรง ด้วยวัคซีนไข้เลือดออก


โรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ ‘ไวรัสเดงกี่’ ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ โดยเฉพาะยุงลายตัวเมียที่ชอบหากินในเวลากลางวัน ผู้ที่ถูกยุงลายที่มีเชื้อไวรัสเดงกี่กัดอาจเกิดการติดเชื้อ และสำหรับผู้ติดเชื้ออาจไม่มีอาการ หรือมีอาการไข้ไม่รุนแรง ไปจนถึงขั้นป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกซึ่งจะมีไข้สูง มีการรั่วของน้ำเลือดจนอาจทำให้ผู้ป่วยมีภาวะช็อกจนเสียชีวิตได้ นอกจากนี้อาจเกิดอาการเลือดออก และมีภาวะแทรกซ้อนที่อวัยวะต่างๆ เช่น อาการทางสมอง หรือตับ เป็นต้น

ปัจจุบัน ในประเทศไทยมีวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อยู่ 1 ชนิด โดยมีชื่อการค้าว่า เดง-แวก-เซีย (Dengvaxia®) กำหนดการฉีด 3 เข็ม ที่ 0, 6 และ 12 เดือน โดยกำหนดให้ฉีดแก่บุคคลอายุระหว่าง 9-45 ปี วัคซีนนี้เป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นที่ทำให้อ่อนฤทธิ์ลงจนไม่ก่อโรค แต่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยวัคซีนดังกล่าวสามารถกระตุ้นภูมิได้ดี หากเป็นผู้ที่เคยติดเชื้อไวรัสเดงกี่มาก่อน

ใครบ้างที่ควรระวังการเป็นไข้เลือดออก

 • วัยเรียนและวัยทำงานตอนต้น อายุ 10-24 ปี
 • ผู้สูงอายุ
 • หญิงตั้งครรภ์
 • คนที่มีน้ำหนักมาก
 • ผู้ที่มีแผลในกระเพาะอาหาร
 • ผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
 • ผู้ป่วยที่มีโรคที่เกิดจากฮีโมโกลบินผิดปกติ
 • ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, หอบหืด
 • ผู้ที่รับประทานยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ (corticosteroid) หรือยาในกลุ่มยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs)

กลุ่มเสี่ยงห้ามฉีดวัคซีน

 • มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัด
 • หญิงตั้งครรภ์และหญิงที่อยู่ระหว่างให้นมบุตร
 • ประชาชนทั่วไป ควรให้แพทย์สั่ง

กลุ่มที่ควรได้รับการป้องกันด้วยวัคซีน

 • กลุ่มเสี่ยง อายุ 9 ปีขึ้น
 • เคยป่วยเป็นไข้เลือดออกมาก่อน
 • ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงที่ห้ามฉีดวัคซีน

แพ้ยุง ต้องฉีดวัคซีนไข้เลือดออกหรือไม่

อาการแพ้ยุงกับไข้เลือดออกไม่เหมือนกัน ยกเว้นเป็นกลุ่มคนไข้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นไข้เลือดออก กรณีที่มีอาการแพ้ยุง ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อพิจารณาให้รับประทานยาแก้แพ้หรือใช้ยาทา

ฉีดวัคซีนไข้เลือดออกแล้ว มีสิทธิ์เป็นไข้เลือดออกได้หรือไม่

การฉีดวัคซีนไข้เลือดออกสามารถป้องกันการเป็นไข้เลือดออกไม่ได้ 100% แต่ครอบคลุมทั้ง 4 สายพันธุ์ของไข้เลือดออก เนื่องจากประสิทธิภาพในการป้องกันแต่ละสายพันธุ์ไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นจึงยังมีโอกาสที่จะเป็นไข้เลือดออกได้ แต่อาการและความรุนแรงที่เป็นจะน้อยกว่าปกติ

หากป่วยเป็นไข้เลือดออก คุณแม่สามารถให้นมบุตรได้หรือไม่

แม่สามารถให้นมบุตรได้ตามปกติ

อ้างอิงข้อมูลจาก: กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลพญาไท 2
ชั้น 5 อาคาร A
โทร. 02-617-2444 ต่อ 5418, 5419

Rate this article : เพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดการป่วยรุนแรง ด้วยวัคซีนไข้เลือดออก

Posted by : Phyathai Hospital

  Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง