ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

เป็นโรคไต เสี่ยงโรคไต ดูแลตนเองอย่างไรให้สุขภาพดี


เป็นโรคไต เสี่ยงโรคไต ดูแลตนเองอย่างไรให้สุขภาพดี

โรคไต เป็นหนึ่งในโรคที่พบมากในประชากรไทย และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยพบว่าในแต่ละปีนั้นมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 10,000 คน ยิ่งไปกว่านั้น หากเป็นโรคไตเรื้อรังในระยะรุนแรงที่จะต้องทำการฟอกไตแล้ว ก็จะสร้างภาระและความยุ่งยาก ทั้งในเรื่องของเวลา เศรษฐกิจ และสุขภาพโดยรวม ดังนั้นเราจึงควรระมัดระวังและลดปัจจัยเสี่ยงการเป็นโรคไตให้ดี ซึ่งคุณหมอก็มีคำแนะนำดีๆ มาฝากกัน

4 คำแนะนำ สำหรับคนที่เป็นโรคไตแล้ว

 1. การทราบระยะโรคไตของตนเอง
 2. เนื่องจากโรคไตนั้นมีทั้งหมด 5 ระยะ หากทราบว่าตนเองเป็นระยะที่เท่าไหร่ จะทำให้มีการดูแลตนเองได้ง่ายขึ้นมาก แต่การจะทราบได้นั้น ก็ต้องเข้ารับการตรวจคัดกรอง ซึ่งสามารถตรวจได้ในการตรวจสุขภาพประจำปี และให้แพทย์เป็นผู้แจ้งผล

  • ระยะที่ 1-3 เน้นการดูแลชะลอไตเสื่อม และผู้ป่วยมักยังไม่มีภาวะแทรกซ้อนมากนัก
  • ระยะที่ 4-5 เริ่มมีภาวะแทรกซ้อน ต้องมีการรักษาภาวะแทรกซ้อน และชะลอการเสื่อมไปพร้อมๆ กัน
  • ระยะที่ 5 บางรายต้องเริ่มการบำบัดทดแทนไต หรือการฟอกไต เนื่องจากการทำงานของไตไม่เพียงพอที่จะขจัดของเสียและสมดุลในร่างกายได้
 3. ควรทราบและรักษาสาเหตุของไตวาย ส่วนใหญ่เกิดจาก
  • เบาหวาน
  • ความดัน
  • นิ่ว

  ซึ่งบุคคลที่เป็น 3 โรคนี้ ควรได้รับการรักษาโรคอย่างต่อเนื่อง ระวังการรับประทานอาหาร ระวังการใช้ยา เพื่อไม่ให้ตนเองไปสู่ภาวะไตวาย

 4. การรักษาภาวะแทรกซ้อนจากไตวาย เช่น
  • บวม
  • ซีด
  • เกลือแร่ผิดปกติ

  เมื่อมีอาการผิดปกติ ผู้ป่วยควรพบแพทย์ และควรอยู่ในความดูแลของแพทย์เฉพาะทางโรคไต ควรรับประทานอาหารและยาตามที่แพทย์แนะนำ

 5. การชะลอไตเสื่อม มีวิธีดังนี้
  • ลดการกินอาหารเค็ม
  • คุมน้ำตาลและความดันโลหิตให้ดี
  • ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ
  • รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง เลี่ยงยาที่มีผลเสียกับไต
  • งดสูบบุหรี่

สำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นโรคไต ควรรู้ปัจจัยเสี่ยงและตรวจสุขภาพไตเป็นประจำ เนื่องจากภาวะไตวายเรื้อรังในระยะแรกมักไม่มีอาการ แต่สามารถตรวจพบได้

กลุ่มที่เสี่ยงเป็นโรคไต คือ

 • ผู้มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดัน โรคอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคแพ้ภูมิตัวเอง (SLE) โรคนิ่ว
 • กลุ่มคนที่มีประวัติพันธุกรรมเป็นโรคไต
 • มีประวัติใช้กลุ่มยามีพิษกับไตเป็นระยะเวลานาน
 • บุคคลที่อายุ 60 ปีขึ้นไป
 • ซึ่งควรมีการตรวจสุขภาพไตเป็นประจำทุกปี เพื่อตรวจเช็กค่าไต


พญ.เมธินี สุทธิไวยกิจ
อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์อายุรกรรม
โรงพยาบาลพญาไท 2 ชั้น 5 อาคาร A
โทร 0-2617-2444 ต่อ 5418, 5419

Rate this article : เป็นโรคไต เสี่ยงโรคไต ดูแลตนเองอย่างไรให้สุขภาพดี

Posted by : Phyathai Hospital

  Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง