ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

ERCP การส่องกล้อง ตรวจรักษาท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน


 การส่องกล้องตรวจรักษาท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน

 
ENDOSCOPIC  RETROGRADE  CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY    
  ( E.R.C.P.)
 
       เป็นการใช้กล้องส่องเข้าไปทางปาก   ผ่านหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร  และลำไส้เล็กส่วนต้นจนถึงท่อเปิดของน้ำดีในลำไส้เล็กแล้วฉีดสารทึบแสงและถ่ายภาพเอกซเรย์ไว้ เพื่อ
 
       ตรวจ  หาความผิดปกติของท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน 
 
       รักษา การอุดตันของท่อทางเดินน้ำดีหรือท่อตับอ่อน โดยใส่ท่อระบายน้ำดีคาไว้
 
       ในกรณีที่มีนิ่วในท่อทางเดินน้ำดี โดยการคล้อง  หรือขบนิ่วออก ถ้ามีนิ่วทั้งในถุงน้ำดีและในท่อทางเดินน้ำดี หลังการส่องกล้องคล้องหรือขบนิ่วในท่อทางเดินน้ำดีแล้วคุณจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด เพื่อเอาถุงน้ำดีออกด้วย
 

       โรคหรืออาการที่ต้องตรวจรักษา

  • ดีซ่าน
  • นิ่วในท่อทางเดินน้ำดี
  • ท่อทางเดินน้ำดีหรือท่อตับอ่อนอุดตัน
  • เนื้องอกของท่อทางเดินน้ำดีหรือตับอ่อน
  • ตับอ่อนอักเสบจากนิ่วในท่อทางเดินน้ำดี
  • เพื่อการวินิจฉัยก่อนการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด


Rate this article : ERCP การส่องกล้อง ตรวจรักษาท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน

Posted by : Phyathai Hospital

    Review :

แพทย์

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง