ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

ทำไงดี? ลูกพูดช้า...ไม่ยอมพูด

โดยทั่วไปจะมีเกณฑ์ที่บอกไว้ว่า เด็กมีปัญหาพูดช้าหรือไม่ เช่น เด็กควรพูดคำที่มีความหมายได้คำแรกเมื่ออายุ 1 ขวบ และหากเด็กไม่สามารถพูดคำที่มีความหมายได้เลยเมื่ออายุ 2 ขวบ ก็นับว่ามีพัฒนาการการพูดช้า

สังเกตพัฒนาการลูกรักอย่างไร? ให้เติบโตอย่างสมวัย

พัฒนาการของลูกน้อยเป็นเรื่องสำคัญ พ่อแม่ทุกคนจึงควรใส่ใจและรู้ว่าในแต่ละวัยของลูกน้อยควรมีพัฒนาการในแต่ละด้านอย่างไรบ้าง หากพบว่าลูกมีพัฒนาการช้ากว่าปกติ การปรึกษาแพทย์เฉพาะทางจะช่วยแก้ปัญหาได้