ค้นหา...บทความทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์

LOOK SMART ปราศจากใบมีด ด้วย Trans-PRK Smart Surf

การรักษาสายตาผิดปกติด้วยวิธี Trans-PRK Smart Surf เป็นการรักษาสายตาสั้น ยาว เอียง โดยที่ไม่มีการสัมผัสกับดวงตาของผู้ป่วย ไม่มีการ Suction และไม่มีการใช้ใบมีด

สายตาสั้น ยาว เอียง และสายตายาวตามวัย เกิดจากอะไรกันแน่

ปัญหาการมองเห็นไม่ชัดจากความผิดปกติของกระจกตา ไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง รวมไปถึงการมีสายตายาวเมื่อเริ่มเป็นผู้สูงวัย มีสาเหตุที่ต่างกันอย่างไรบ้าง เรามีคำตอบ

สายตาสั้น ยาว เอียง หายได้แบบไม่เสี่ยงด้วยการทำเลสิค

การทำเลสิค (Lasik) เป็นการรักษาหรือแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติ ทั้งสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง ปัจจุบันจะใช้เทคโนโลยีที่เป็นเลเซอร์ทั้งหมด ไม่มีการใช้ใบมีด จึงปลอดภัย และให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพกว่า