ค้นหา...บทความวีดีโอ

Playlists

รายการ TopNews พบคนไทยข้อเข่าเสื่อมมากขึ้น ทางรพ.พญาไท2 จึงจัดกิจกรรม "รู้(จัก)รัก(ษา)เข่า"
รายการ TopNews พบคนไทยข้อเข่าเสื่อมมากขึ้น ทางรพ.พญาไท2 จึงจัดกิจกรรม "รู้(จัก)รัก(ษา)เข่า" ให้ความรู้กับประชาชน

Video title : รายการ TopNews พบคนไทยข้อเข่าเสื่อมมากขึ้น ทางรพ.พญาไท2 จึงจัดกิจกรรม "รู้(จัก)รัก(ษา)เข่า"

Posted by : Phyathai Hospital

Phyathai Hospital

    ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

    โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
    ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ