ค้นหา...บทความวีดีโอ

Playlists

ข้อเปรียบเทียบระหว่างการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี แบบธรรมดา ,แบบส่องกล้อง และแบบส่องกล้องผ่านช่องคลอด
ตัดนิ่วในถุงน้ำดีก่อนเกิดเรื่องดีกว่า ทางโรงพยาบาลพญาไท 2 สามารถตอบโจทย์การรักษานิ่วในถุงน้ำดีได้ครบวงจร

Video title : ข้อเปรียบเทียบระหว่างการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี แบบธรรมดา ,แบบส่องกล้อง และแบบส่องกล้องผ่านช่องคลอด

Posted by : Phyathai Hospital

Phyathai Hospital

    ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

    โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
    ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ