ค้นหา...บทความวีดีโอ

Playlists

เทคโนโลยีใหม่ศูนย์หัวใจ " SphygmoCor CPV System"
เทคโนโลยีใหม่ของทางศูนย์หัวใจ " SphygmoCor CPV System" ซึ่งเป็นการตรวจวัดความดันโลหิตของหลอดเลือดแดงส่วนกลาง แบบ Non invasive เพื่อนำมาประเมินและวางแผนการรักษาให้เกิดผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดียิ่งขึ้น มีประโยชน์อย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง

Video title : เทคโนโลยีใหม่ศูนย์หัวใจ " SphygmoCor CPV System"

Posted by : Phyathai Hospital

Phyathai Hospital

    ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

    โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
    ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ